Žemės ūkio rūmai

Žemės ūkio rūmai - Jūsų sėkmės raktas!

Savivaldos organizacijų vienybė

tik kryptingai veikdami pasieksime tikslą

Socialinio dialogo skatinimas

tik diskutuojant galima rasti kompromisą

Mokymasis visą gyvenimą

ką išmoksi, ant pečių nenešiosi

Verslus ir kuriantis kaimas

nesnausk, ieškok racionalaus grūdo šiandien

Inovacijos ir kooperacija

įjunkime pagreitį, didinkime tempą...

ŽŪR nariai

Domėkis parama

El. mokymas

Registracija į mokymus

Išvargę ir beviltiškoje padėtyje atsidūrę pieno gamintojai

A. StančikasŽemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas: „ – Išvargę ir beviltiškoje padėtyje atsidūrę pieno gamintojai pasiryžę Lietuvos perdirbėjams nereikalingu pienu užtvindyti Lietuvos vyriausybę ir stambiųjų perdirbėjų kiemus“.

Liepos 2 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas dalyvavo net dviejuose pasitarimuose dėl pieno sektoriaus problemų: Žemės ūkio ministerijoje ir Vyriausybėje. Pasitarimuose taip pat dalyvavo ministrė V.Baltraitienė, Pieno gamintojų asociacijos ir pieno perdirbėjų atstovai. Pasitarimuose siekta išsiaiškinti kodėl pienas Lietuvoje tapo preke, kurios niekam nereikia. Kodėl pieno perdirbėjai nesuperka pieno iš kooperatyvų? Šiandien situacija yra tokia: produkcijos neturintys kur dėti ir didesnių pieno supirkimo kainų reikalaujantys šalies pieno gamintojai piktinasi Lietuvos pieno perdirbėjų veiksmais, kai šie teigia, jog gamyba yra užkrauta ir jie neturi galimybių supirkti ir perdirbti daugiau pieno. Deja, realybė visai kitokia – remiantis pieno gamybos statistiniais rodikliais pažymėtina, kad pieno gamyba Lietuvoje neišaugo. Tuo tarpu pieno perdirbėjai sėkmingai perka pieną iš Latvijos ir Estijos, o iš Vokietijos įsiveža pieno koncentratą.

Rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas įsitikinęs, kad perdirbėjai pradėjo kooperatyvų ardymą. Nors daug postringaujama apie kooperacijos skatinimą ir palaikymą, deja šiandien situacija tokia, kad supirkėjai moka geresnę kainą pavieniams ūkininkams. O valdžios institucijoms ir valdininkams tikriausiai patogu nesikišti ir neformuoti ilgalaikės šalies strategijos. Tačiau ar toks požiūris yra tinkamas atsakingai Vyriausybei? Susidaro įspūdis, kad darbas valdžios institucijose tik imituojamas ir strateginiai sektoriai gali būti palikti likimo valiai.

Skaityti daugiau: Išvargę ir beviltiškoje padėtyje atsidūrę pieno gamintojai

Europos Komisijos (EK) komisaras Philas (Filas) Hoganas: „ - svarbu turėti tinkamas paramos kooperatyvams priemones“

Liepos 1 d. Briuselyje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasitarimas. Šio komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, atstovaujantis Lietuvai, pristatė sudėtingą šalies pieno gamintojų situaciją, kai pieno perdirbėjai iš kooperatyvų nesuperka pieno, lietuvaičiams nieko kito nelieka, kaip tik pilti pieną lauk. Ką ir padarė kooperatyvų atstovai, liepos 1 d. išpylę 30 t pieno į Kėdainių rajono ūkininko mėšlidę. Kaip pažymėjo Komiteto narys M.Maciulevičius : „- stambieji pieno perdirbėjai tiesiog „medžioja“ kooperatyvus. Jie vilioja ūkininkus išstoti iš kooperatyvo siūlydami jiems geresnę kainą". Nors daug Lietuvoje kalbama apie kooperacijos svarbą ir reikšmę, deja, niekas savaime nevyksta. Tam, kad situacija pasikeistų reikalingi tam tikri įrankiai.

Skaityti daugiau: Europos Komisijos (EK) komisaras Philas (Filas) Hoganas: „ - svarbu turėti...

Žemės ūkio rūmų pirmininko sveikinimai 10-ajai „Agrovizijai“

agrovizijaŽemdirbių savivaldos vadovas Andriejus Stančikas sveikindamas jubiliejinės parodos dalyvius ir svečius, pasidžiaugė ūkininkų ir mokslininkų bendradarbiavimu ir jo svarba. Džiaugdamasis, kad augalininkystės sektoriui šiemet prognozuojamas beveik 5 mln. t derlius, Rūmų pirmininkas visiems priminė apie sudėtingą pieno sektoriui situaciją. Jis informavo, kad „Agrovizijos“ metu pieno kooperatyvai Kėdainių rajone ūkininkaujančio ūkininko Rolando Liutkevičiaus mėšlidėje išpils 150 tonų Lietuvos perdirbėjams "nereikalingo" pieno.

Skaityti daugiau: Žemės ūkio rūmų pirmininko sveikinimai 10-ajai „Agrovizijai“

Rėmėjai

biovela Lytagra

Partneriai

Veidas ASU EVF Ūkininko patarėjas