facebook

Išreikškite savo nuomonę dėl BŽŪP

Europos Komisija vykdo plataus masto viešas konsultacijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimo ir modernizavimo siekiant, kad šia politika būtų kuo labiau padedama įgyvendinti dešimt Komisijos prioritetų ir siekti darnaus vystymosi tikslų. Daugiausia dėmesio bus skiriama konkretiems politikos ateities prioritetams, bus atsižvelgiama į Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) nuomonę, nebus daromas poveikis kitai daugiametei finansinei programai. Visų pirma turi būti atliktas svariais argumentais pagrįstas dabartinės politikos rezultatų vertinimas. Skaityti toliau

Žemės ūkio rūmai konsultuos ūkininkus ir 2017 metais

Vasario 17 d. Žemės ūkio ministerijoje pristatyta Žemės ūkio rūmų įgyvendinama konsultavimo programa, skirta ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Žemės ūkio rūmų (Rūmų) Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė pristatė Rūmų 2017 m. konsultavimo projekto tikslus ir uždavinius:  skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir gerinti valdos ekonominę ir aplinkosaugos veiklą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą. Skaityti toliau

Žemės ūkio rūmų taryba dirbo konstruktyviai

Vasario 17 d. įvyko Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Sigitas Dimaitis – l .e. Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas pristatė, kad posėdyje dalyvauja Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Vygantas Katkevičius, Žemės ūkio ministerijos Žemės teisės skyriaus vyr. specialistė Vaida Dumčiūtė, Žemės ūkio ministro patarėja Liuda Tuomaitė. Skaityti toliau

Jonas Kuzminskas – naujasis LŽŪKA “Kooperacijos kelias” vadovas

Sausio 25 d. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ išsirinko naują valdybos pirmininką – ŽŪK „Pieno gėlė“ direktorių Joną Kuzminską.

„Organizacija buvo ir yra svarbi Lietuvai. Kooperacijos idėja tikėjęs ir svarba neabejojęs LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ įkūrėjas prof. Antanas Stancevičius dar 2000 m. vylėsi, kad organizacija išaugs į kitą lygį ir pasieks rezultatų sąžiningu ir pasišventusiu organizacijos narių darbu. Taigi, turėdami  tokią garbingą organizacijos  praeitį privalome tęsti  prof. A. Stancevičiaus idėjas ir ryžtingai eiti pirmyn“ – kalbėjo Jonas Kuzminskas.  Skaityti toliau