Žemės ūkio rūmai

Žemės ūkio rūmai - Jūsų sėkmės raktas!

Aplankykite mus FaceBook!
Aplankykite mus Twitter!
 

Savivaldos organizacijų vienybė

tik kryptingai veikdami pasieksime tikslą

Socialinio dialogo skatinimas

tik diskutuojant galima rasti kompromisą

Mokymasis visą gyvenimą

ką išmoksi, ant pečių nenešiosi

Verslus ir kuriantis kaimas

nesnausk, ieškok racionalaus grūdo šiandien

Inovacijos ir kooperacija

įjunkime pagreitį, didinkime tempą...

ŽŪR nariai

Domėkis parama

El. mokymas

Registracija į mokymus

Žirgų ristūnų varžybos Ukmergės hipodrome

Spalio 10 d. Ukmergės hipodrome įvyko Respublikinės Amerikos ir Rusų veislių žirgų ristūnų varžybos, skirtos Savivaldos dienai paminėti. Renginio organizatoriai – Ukmergės rajono savivaldybė ir Respublikinė lentyninių žirgų lyga.

Įvyko šeši važiavimai, keturiuose iš jų geriausiai pasirodė ukmergiškiai. Du pirmosios vietos apdovanojimus pelnė Monika Vinskutė su žirgais Monet Augustinu ir Griausmu ir vieną jos tėvas Edvardas Vinskus su žirgu Nut Augustinu. Puikiai pasirodė ir viešnia iš Latvijos Tatjana Martinsone – su kumelėmis Koman Sel ir Coming Heart ji pelnė dvi pirmąsias vietas. Paguodos prizo rungtyje nugalėjo ukmergiškis Gintaras Radzevičius su žirgu Delavaru.

Skaityti daugiau...

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės kviečiamos teikti paraiškas

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės kviečiamos teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonę „Parengiamoji parama“.
Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos iki lapkričio 2 d.

Skaityti daugiau...

Priminimas veislinių gyvulių augintojams

Veislinių gyvulių augintojai, pasinaudoję parama, privalo veislinius gyvulius įsigyti iki š.m. lapkričio 25 d. Grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą. Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase. Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Skaityti daugiau...

Mykolinių šventė Rietave

Šiemet Rietave Mykolinės tęsėsi net savaitę, nes šiemet šventė ypatinga- jubiliejinė, skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250 –osioms gimimo metinėms paminėti.

Pagrindiniai renginiai prasidėjo jau nuo penktadienio, rugsėjo 25 dienos, renginio- konferencijos ,,Kunigaikščių Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai: praeities refleksijos, ateities perspektyvos,,.

O rugsėjo 26 dieną Rietavo parke buvo atidengtas M.K. Oginskiui ir jo palikuonims skirtas paminklas ,,Akmeninė gėlė,,. Šioje ceremonijoje dalyvavo garbūs svečiai: Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis, Baltarusijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Aleksandr Korol, Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijoje E.Ignatavičius, Seimo narys J. Razma, kultūros viceministrė P. Poderytė, Kultūros paveldo departamento direktorė D. Varnaitė, Rietavo kraštiečių klubo prezidentas L. V. Ašmantas, skulptorius V. Mazurkevičius, Rietavo muziejaus direktorius V. Rutkauskas ir dar daug kitų svečių. Nuskambėjo M. K.Oginskio polonezas ,, Atsisveikinimas su Tėvyne,,. Po visų išsakytų kalbų prie atidengto paminklo iššovė trys patrankų salvės: už Lietuvą, už Rietavą ir už Oginskį.

Skaityti daugiau...

Kooperacija be bendradarbiavimo - misija neįmanoma

Spalio 7 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko konferencija „Kooperacijos patirtis ir plėtros perspektyvos Lietuvoje”.

Konferencijos dalyvius sveikino Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas.

Asociacijos Lietuvos kredito unijos Valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus perskaitė pranešimą apie Lietuvos kooperatinį judėjimą ir jo iššūkius bei perspektyvas.

Skaityti daugiau...

Spalio 8 d. įvyks Žemės ūkio rūmų Tarybos narių posėdis

Spalio 8 d. 11.00 val. Žemės ūkio rūmų priesalyje (II aukšte) vyks Tarybos posėdis, kurio metu bus nagrinėjami sekantys klausimai:

1. Dėl Lietuvai iš ES biudžeto skirtos paramos paskirstymo pieno gamintojams (pristato LR žemės ūkio ministerijos atstovai).

Europos Sąjungai paskirsčius 500 mln. eurų (iš jų 80 mln. eurų naujų rinkų paieškoms) skubią pagalbą žemdirbiams, Lietuvai skirta 12,63 mln. eurų (iš jų apie 0,4 mln. turėtų atitekti kiaulininkystės sektoriui). Dėl analogiškos sumos skyrimo iš nacionalinio biudžeto šiuo metu derimasi LR Vyriausybėje. Žemės ūkio ministrė kreipėsi į Žemės ūkio rūmus dėl siūlymų, kaip Lietuvai iš ES biudžeto skirtą paramą paskirstyti pieno gamintojams, pateikimo.

Skaityti daugiau...

Informacija ekologinio ūkio savininkams

Žemės ūkio rūmai organizuoja mokymo kursus ūkio subjektams, ketinantiems pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, pagal mokymo programą EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO PAGRINDAI (kodas - 396185007)

Mokymo programos trukmė – 24 akad. val.

Registruotis į mokymus galite el. būdu, pasirinkdami 5 numeriu pažymėtą mokymo programą  http://www.zur.lt/paslaugos/organizuojami-mokymai

Atsižvelgiant į poreikius, numatome mokymus vykdyti atskiruose rajonuose, taip paty numatomi mokymai Kaune, Žemės ūkio rūmuose. Pageidaujančius į mokymus kviečiame registruotis.

Taip pat galite skambinti tel. 8- 620 96399 - Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė.

 

Rėmėjai

biovela Lytagra

Partneriai

Veidas ASU EVF
Ūkininko patarėjas valstieciu laikrastis

Metų ūkininkas 2015

Derlius 2015

Derlius 2015

Veislinių gyvūnų paroda 2015

veislininkyste2015

Edukacijos

Edukacijos

Naujienlaiškio prenumerata