Žemės ūkio rūmai

Žemės ūkio rūmai - Jūsų sėkmės raktas!

Savivaldos organizacijų vienybė

tik kryptingai veikdami pasieksime tikslą

Socialinio dialogo skatinimas

tik diskutuojant galima rasti kompromisą

Mokymasis visą gyvenimą

ką išmoksi, ant pečių nenešiosi

Verslus ir kuriantis kaimas

nesnausk, ieškok racionalaus grūdo šiandien

Inovacijos ir kooperacija

įjunkime pagreitį, didinkime tempą...

ŽŪR nariai

Domėkis parama

El. mokymas

Registracija į mokymus

Renkamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

AKTUALU ŪKININKAMS: Iki 2015 m. birželio 30 d. renkamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  priemonei numatyta net 10 atrankos pirmumo kriterijų:

Skaityti daugiau: Renkamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės...

Seminaras – lauko diena "LIETUVOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR VALDYMAS"

LSMU Gyvulininkystės institutas ir LSMU Gyvulininkystės instituto Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras

maloniai kviečia į seminarą – lauko dieną "LIETUVOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR VALDYMAS"

kuris vyks LSMU Gyvulininkystės institute, Baisogaloje, 2015 gegužės 28 d. (ketvirtadienį)

Skaityti daugiau: Seminaras – lauko diena "LIETUVOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR VALDYMAS"

SADM UŽSIMOJO APKRAUTI ŪKININKUS NEPAKELIAMA MOKESČIŲ NAŠTA

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė LR valstybinio socialinio draudimo  įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siūlo nustatyti, kad VSD įmokas mokėtų tie žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus ne 4 EDV, kaip reglamentuota šiandien, bet 2 EDV ir daugiau; šių asmenų socialinio draudimo įmokų mokesčio bazę sudarytų apmokestinamųjų pajamų suma ne didesnė negu 7 paskutinių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio suma;   siūloma  įvesti „lubas“ socialinio draudimo įmokoms. Siūloma nustatyti, kad draudžiamų asmenų socialinio draudimo bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir apdraustasis, skaičiuojant socialinio draudimo įmokas, kalendoriniais metais  negalės būti didesnė negu 60 paskutinių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio. Šios lubos bus pasiektos palaipsniui per šešerius metus. Pirmaisiais metais siūloma nustatyti 120, antraisiais – 108, trečiaisiais – 96, ketvirtaisiais – 84, penktaisiais – 72 ir šeštaisiais 60 paskutinių metų Lietuvos statistikos departamento paskelbto vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio lubas.

Skaityti daugiau: SADM UŽSIMOJO APKRAUTI ŪKININKUS NEPAKELIAMA MOKESČIŲ NAŠTA

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas pasveikino Trišalę tarybą veiklos 20-mečio proga

trisaleRūmų pirmininkas Andriejus Stančikas gegužės 15 d., dalyvavo konferencijoje „Socialinis dialogas: progresas ir problemos“, kuri vyko LR Seime. Konferencija skirta Trišalės tarybos įsteigimo ir veiklos 20 metų sukakčiai paminėti.

Konferencijos metu pristatyti svarbiausi Trišalės tarybos nuveikti darbai ir 20 metų patirtis, pasidalinta mintimis apie ateities perspektyvas ir socialinio dialogo tolesnį vystymą Lietuvoje bei Europoje, Tarptautinės darbo organizacijos ir trišalio socialinio dialogo vaidmenį, socialinių partnerių indėlį plėtojant socialinį dialogą Lietuvoje ir Europoje.

Žemės ūkio rūmų organizacijų vardu pirmininkas Andriejus Stančikas sveikino Trišalę tarybą ir linkėjo socialinės pažangos, konstruktyvių diskusijų, o svarbiausia – efektyvaus socialinio dialogo.

Lietuvos Respublikos trišalė taryba įkurta 1995 m. gegužės 5 d. lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 1995 m. gegužės 5 d. susitarimą dėl trišalės partnerystės, taip pat vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos 144 konvencijos „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ nuostatomis.