Žemės ūkio rūmai

Aplankykite mus FaceBook!
Aplankykite mus Twitter!
Aplankykite mus FaceBook!
 

Žemės ūkio rūmai - Jūsų sėkmės raktas!

Savivaldos organizacijų vienybė

tik kryptingai veikdami pasieksime tikslą

Socialinio dialogo skatinimas

tik diskutuojant galima rasti kompromisą

Mokymasis visą gyvenimą

ką išmoksi, ant pečių nenešiosi

Verslus ir kuriantis kaimas

nesnausk, ieškok racionalaus grūdo šiandien

Inovacijos ir kooperacija

įjunkime pagreitį, didinkime tempą...

ŽŪR nariai

Domėkis parama

El. mokymas

Registracija į mokymus

Lietuvos pieno gamintojų asociacija ketina organizuoti mitingą prie ŽŪM

Vasario 2 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dalyvavo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdyje, kurio darbotvarkėje – Situacija Lietuvos ir ES pieno ūkiuose ir rinkoje.

Kaip kalbėjo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos pirmininkas Jonas Vilionis „Pieno sektoriaus situacija tiesiog kritiška. Pieno supirkimo kainos dar mažėja ir perspektyvos nėra aiškios. Ką daryti, kokių priemonių šiandien imtis pieno smulkiems ir vidutiniams gamintojams?“

Kad posėdis būtų konstruktyvus, į jį buvo pakviesti ir dalyvavo šalies perdirbimo įmonių atstovai:   „Vilkyškių pieninės“ žaliavų direktorius Rimantas Jancevičius, „Rokiškio sūrio" valdybos pirmininkas Dalius Trumpa ir įmonės paruošų direktorius Evaldas Dikmonas, „Žemaitijos pieno" žaliavos pirkimo direktorius Mindaugas Čėjauskas, Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras" direktorius Egidijus Simonis, „Pieno žvaigždžių" žaliavos pirkimų direktoriaus pavaduotojas Adomas Zdanavičius.

Skaityti daugiau...

Vasario 4 d. vyks išplėstinis Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis

Vasario 4 d. (ketvirtadienį) 11 val. Žemės ūkio rūmų priesalyje vyks išplėstinis Tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje:

1.Dėl Nacionalinio kaimo tinklo veiklos 2016-2020 m. (pristato LR žemės ūkio ministerijos atstovai). LR žemės ūkio ministerija yra parengusi Lietuvos kaimoplėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių projektą, kuriame numatytos šios Nacionalinio kaimo tinklo veiklos 2016-2020 m. – komunikacija apie kaimo plėtrą, projektų pavyzdžių pagal KPP prioritetus rinkimas, VVG mokymas ir bendradarbiavimo tinkle organizavimas - techninė pagalba teritoriniam ir tarptautiniam VVG bendradarbiavimui, informacijos sklaida apie kaimo plėtros procesus, informavimas apie programos stebėseną ir vertinimą, EIP veiklos viešinimas, konsultantų bendradarbiavimo tinkle organizavimas, dalyvavimas Europos kaimo plėtros tinklo ir kitų ES šalių narių tinklų veikloje.

2. Dėl LR žemės ūkio rūmų veiklos 2016 metais.

3.Kiti klausimai.

Įvyko pirmasis šiais metais Lietuvos grūdų augintojų asociacijos narių susirinkimas

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos narių susirinkime didžiausias dėmesys – tiesioginių išmokų taisyklėms ir ES paramos „Investicijos į žemės ūkio valdas“ projektų vertinimo kriterijams.

Šių metų sausio 21 d. AB „Kėdainių grūdai“ patalpose įvykęs Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) narių susirinkimas susirinkusių narių gausa parodė, kad svarstomi klausimai yra ypač aktualūs ne tik grūdininkams, bet apskritai visiems ūkininkams. Susirinkime dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) bei AB „Kėdainių grūdai“ atstovai.

Skaityti daugiau...

Kas išgirs pieno gamintojų godas?

2014 m. rugpjūtį Rusijai paskelbus maisto produktų embargą, o 2015 m. balandį Europos Sąjungai atsisakius ilgus metus galiojusio pieno rinkos reguliavimo kvotų, ES pieno sektorius paniro į visišką chaosą. Kuo toliau, tuo labiau krentančios žaliavinio pieno supirkimo kainos stumia neviltin paskutinius kantrybės lašus praradusius pieno gamintojus. Ieškoję teisybės visose įmanomose valdžios institucijose, pieno gamintojai žengė dar vieną žingsnį: 2016 m. sausio 27 d. 140 Europos pieno tarybos narių Vatikane susitiko su Popiežiumi bei prašė jo paramos. Pieno gamintojai iš visos Europos – nuo Prancūzijos iki Lietuvos – susirinko Romoje, ieškodami palaiminimo sau, savo šeimoms bei pieno sektoriui. Nuo 2015 m. Europos pieno tarybos nariai yra ir Lietuvos pieno gamintojų asociacija, kuriai vadovauja Jonas Vilionis.

Skaityti daugiau...

Valdžia visada teisi...

Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komitetas per 2015 metus rinkosi į posėdžius net 26 kartus ir šio aktyvaus darbo rezultatas - Žemės ūkio ministerijai pateikta 20 pastabų „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių“, iš kurių buvo atsižvelgta tik į 2.

REZULTATAS: Žemės ūkio ministrės įsakymu patvirtintos taisyklės netenkina nė vienos asociacijos – Veislininkystės komiteto narės.

Sausio 26 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko Veislininkystės komiteto posėdis.

Veislininkystės komiteto pirmininkas Edvardas Gedgaudas posėdį pradėjo žodžiais apie demokratiją ir žemdirbių savivaldos svarbą, kurią visais įmanomais būdais stengiasi menkinti Žemės ūkio ministerija. „Šiandien tvyro įtampa tarp žemdirbių savivaldos ir Žemės ūkio ministerijos. Ministerijos siekiai skaldyti žemdirbių savivaldą išsisems. Veiklios, rezultato siekiančios ir, iš valdžios institucijų reikalaujančios darbo rezultatų, asociacijos supranta vienybės ir viena kitos palaikymo svarbą“ – kalbėjo E. Gedgaudas.

Skaityti daugiau...

Ar ir vėl kooperacija bus remiama tik žodžiais?

Trumpa statistika iš Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) 2015 m. veiklos dėl kooperacijos žemės ūkyje skatinimo:

  • ŽŪR suorganizavo susitikimų, švietėjiškų renginių kooperacijos klausimais – 12;
  • ŽŪR dalyvavo kitų organizacijų renginiuose kooperacijos klausimais – 21;
  • Pateikė Žemės ūkio ministerijai raštiškų pasiūlymų dėl kooperacijos teisinio reglamentavimo ir skatinimo – 17, iš kurių į 15 nebuvo atsižvelgta, į 1 atsižvelgta dalinai, atsižvelgta į 1.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos "Kooperacijos kelias" valdybos pirmininkė Juratė Dovydėnienė š.m. sausio 19 d. dalyvavo Žemės ūkio ministerijos darbo grupės dėl kooperacijos skatinimo posėdyje, kurio metu Žemės ūkio rūmų teisininkė Aistė Tomkienė pristatė Žemės ūkio rūmų kooperacijos plėtros skatinimo 2016 – 2017 m. priemonių planą. Plane numatoma tęsti Baltijos šalių kooperatyvų bendradarbiavimą, tiesioginį darbą su ES žemės ūkio komisaro Filo Hogano biuru ir Europos Parlamento nariu Broniu Rope, organizuoti švietėjiškus renginius, rengti mokymus kooperacijos klausimais. Žemdirbių savivaldos atstovai pažymėjo, kad valdžios institucijos privalo ieškoti instrumentų palankesniam kooperatyvų veiklos teisiniam reglamentavimui, kuris padėtų vystyti veiklą jau veikiantiems žemės ūkio kooperatyvams ir paskatintų žemdirbių aktyvesnį dalyvavimą kooperatiniame judėjime.

Skaityti daugiau...

Parama grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Nuo 2016 m. vasario 1 - 20 d. priimamos paraiškos gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandą ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.

Bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų  pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Skaityti daugiau...

Nyderlandų pirmininkavimas ES programoje: ateities BŽŪP planai ir dėmesys krizės kamuojamiems sektoriams

2016 m. pirmąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujantys Nyderlandai pateikė savo planuojamų darbų programą. Žemės ūkio srityje daugiausiai dėmesio žadama BŽŪP reformos įvertinimui ir naujos politikos gairių kūrimui, taip pat kalbama apie išskirtinį dėmesį pieno ir kiaulių sektoriams.

Pirmininkaujančios valstybės programoje teigiama, jog žemės ūkis yra gyvybiškai svarbus Europos ekonomikai ir pasaulio aprūpinimui maistu. Užsimenama apie daug kur eskaluojamą faktą, jog 2050 m. pasaulyje gali gyventi jau 9 mlrd. žmonių, kuriems reikės maisto. Teigiama, jog šios problemos sprendimas slypi išmaniame, su klimatu derinamame ūkininkavime, išmetamo maisto mažinime.

Skaityti daugiau...

Mūsų draugai

LR Žemės ūkio ministerija KPF Erasmus+ Lietuvos kaimo tinklas
Erasmus+ Euro guidance biovela Lytagra
ASU EVF Veidas Ūkininko patarėjas valstieciu laikrastis

Karjeros planavimas

Metų ūkininkas 2015

Derlius 2015

Derlius 2015

Veislinių gyvūnų paroda 2015

veislininkyste2015

Edukacijos

Edukacijos

Naujienlaiškio forma