archivebirželio 2016

Naujienos

ŽŪM atsakymas dėl TI

Birželio 14 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas raštiškai kreipėsi į LR Vyriausybę ir LR žemės ūkio ministeriją dėl tiesioginių išmokų dalies grąžinimo žemdirbiams ir  paprašė pateikti informaciją, kada ir kaip Lietuvos žemdirbiams bus grąžinta neteisėtai neišmokėta tiesioginių išmokų dalis už 2012 metus.  Dar 2013 m. išmokant tiesiogines išmokas...
Naujienos

DOJUS agro centras Suvalkijos regione

Birželio 29 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Bronius Markauskas sveikino Suvalkijos regione moderniausią žemės ūkio technikos centrą DOJUS agro. Šakių rajone įsikūręs naujas, itin modernus, net 1300 kv. metrų dydžio DOJUS agro  prekybos ir techninės priežiūros centras. Į šį objektą buvo investuota daugiau nei 1,7 mln. eurų.  Naujasis centras klientams...
Naujienos

Sveikinimas

Mielas jaunime, gerbiami pedagogai, Mokymo institucijose skamba gražiausi žodžiai, linkėjimai, padėkos jauniems žmonėms, kurie įgijo profesiją. Mokymo institucija suteikė ne tik žinių, bet ir padėjo tapti savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis. Tiek šeimos, tiek mokyklos svarbiausia misija – išauginti žmogų, kuris kurs Lietuvos ateitį. Mielas Jaunime, Jus pasitinka atviras, platus ir...
Naujienos

Aleksandro Stulginskio universitetas kviečia

Aleksandro Stulginskio universitetas kviečia studijuoti INOVATYVAUS ŪKININKAVIMO VADYBĄ Čia prasideda inovacijos... Lietuvos žemės ūkio sektoriuje vyksta didelės struktūrinės permainos. Pasinaudojant savomis, ES ir nacionalinės paramos lėšomis nemažai ūkininkų ir bendrovių modernizavo savo ūkius, juose tvarkosi verslo pagrindais, diegia inovacijas. Siekiant išlaikyti šių ūkių konkurencingumą, tenka pasirūpinti modernia jų vadyba ne...
Naujienos

Įvyko pirmasis Kaimo reikalų komiteto posėdis

Birželio 29 d. įvyko pirmasis Kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo: Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas, Lietuvos sėklininkystės asociacijos vadovas Julius Grašys, Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija Žliobienė, Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas...
Naujienos

Daugiau tiesioginių išmokų smulkiems ir vidutiniams ūkiams

Kaimo reikalų komitetas: daugiau tiesioginių išmokų smulkiems ir vidutiniams ūkiams Šiuo metu visi Lietuvos ūkiai už pirmuosius 30 hektarų gauna papildomą tiesioginių išmokų dalį – maždaug 50 eurų. Mūsų šalyje beveik  90 procentų  ūkių, gaunančių tiesiogines išmokas, nesiekia 30 hektarų, todėl ši išmokų sistema yra naudinga absoliučiai daugumai t.y. beveik...
Naujienos

Paroda Šepetove

Birželio 25-26 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino šiaurės rytų Lenkijoje - Šepetove vykstančios XXIII veislinių gyvūnų parodos dalyvius ir svečius. Parodos globėjas – Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Krzysztofas Jurgielas. Ši paroda yra viena didžiausių ir svarbiausių Lenkijoje vystančių veislinių gyvūnų parodų.  Dvi parodų dienas...
Naujienos

Kaimo reikalų komiteto posėdis

Informuojame, kad Žemės ūkio rūmų Kaimo reikalų komiteto posėdis vyks  2016 m. birželio 29 d. (trečiadienį) 14 val. Žemės ūkio rūmuose (Verslo salė, II a.). Planuojama posėdžio darbotvarkė: Kaimo reikalų komiteto veiklos nuostatų tvirtinimas. Komiteto veikla, prioritetai ir ateities įžvalgos. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo mechanizmo aptarimas. Žemės ūkio...
Naujienos

Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmams – 20

Birželio 22 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Bronius Markauskas sveikino Lenkijos Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmus 20-mečio proga. B.Markauskas palinkėjo ilgiausių metų ir bendradarbiavimo vystymo su Lietuvos žemės ūkio rūmais. Lenkijos Varmijos Mozūrų žemės ūkio rūmų prezidentas Jan Heichel dėkodamas už sveikinimus perdavė nuoširdžiausius linkėjimus visai Lietuvos žemės ūkio rūmų...
Naujienos

Ką "Brexit" reiškia žemės ūkiui?

Birželio 23 dienos referendumo, kuriame britai nubalsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos, pasekmės kol kas nėra aiškios. Šalies pasitraukimas iš ES – beprecedentis įvykis, ir mažai kas ryžtasi prognozuoti, kokios bus pasitraukimo sąlygos. Britanija visada buvo pakankamai euroskeptiška – tačiau džiūgauti, kad mažai į Europinį bendradarbiavimą linkusios šalies pasitraukimas palengvins sprendimų priėmimą Briuselyje, neverta,...
Naujienos

Su Joninėmis

Nuoširdžiai sveikiname Janinas ir Jonus vardadienio proga! Per patį vasaros gražumą žiedais vainikuotos dainomis nuskamba Joninės. Vidurnaktį laukiama didžiausio stebuklo – pražystančio paparčio žiedo. Kas jį nuskina, sužino, kur paslėpti visi žemės lobiai, kur yra raktai nuo sveikatos skrynios. Lai pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį, Jums pražįsta paparčiai stebuklingais...
Naujienos

Pareiškėjai kviečiami pasitikslinti deklaravimo duomenis

Praėjusią savaitę pasibaigė pagrindinis deklaravimas, jau gauti pirmieji duomenys apie deklaruotus plotus.  Ypač daug dėmesio buvo skiriama analizei, kaip  veikia naujovės, pvz., kaip pasinaudota galimybe 100 proc. atitikti GAAB5 reikalavimą dėl erozijos prevencijos – ,,erozijai jautriose teritorijose (Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis) neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų...
Naujienos

Varėnos bandymų stočiai – 85

Birželio 17 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Perlojos bandymų stotis organizavo mokslinę konferenciją ,,Žemdirbystės mokslinių tyrimų Pietų Lietuvoje ištakos ir raida“. Konferencija skirta Varėnos bandymų stoties įkūrimo 85-erių metų jubiliejui paminėti. Konferenciją atidarė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) direktorius prof.habil.dr. Zenonas Dabkevičius,  o Varėnos bandymų stoties...
Naujienos

Sveikiname Algį Gaižutį

Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininką, Žemės ūkio rūmų tarybos narį Algį Gaižutį, kuris birželio 15 d. Bratislavoje vykusios Europos žemės savininkų (ELO) Generalinės Asamblėjos metu buvo išrinktas ELO viceprezidentu. Linkime ir ateityje nepristigti iniciatyvos puoselėjant demokratijos vertybes ir nevyriausybinių organizacijų sektorių....
Naujienos

ĮVYKO KONKURSAS "ŽEMĖS VAIKAI 2016"

Birželio 16 d. Ukmergės rajone, Šventupės kaime įvyko aštuntasis Respublikinis kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių meistriškumo konkursas „Žemės vaikai 2016“. Konkurse dalyvavo 24 profesinio mokymo institucijos – mokyklos. Kiekviena mokykla įrengė stendą - kiemelį, kurį vertino komisijos nariai, pagal vertinimo kriterijus: Kiemelio estetinis vaizdas; Kiemelio pristatymas, įvaizdis; Etnografinio regiono...
Naujienos

KONFERENCIJA SKIRTA ŽŪR JUBILIEJUI PAMINĖTI

Birželio 15 d. Ignalinos rajone, Dietkauščiznos kaime įvyko konferencija “Žemdirbių savivaldos institucijai – Žemės ūkio rūmams –  90: praeitis ir ateities įžvalgos”. Žemės ūkio rūmų istoriją, šiandienos veiklą, veikiančias organizacijas ir ateities įžvalgas Ignalinos ūkininkams ir konferencijos svečiams pristatė vicepirmininkas Sigitas Dimaitis. Žemės ūkio rūmai per 25-erius atkūrimo metus tapo...
1 2 3
Puslapis 1 iš 3
X