archivekovo 2017


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/reseller/domains/zur.lt/public_html/wp-content/themes/bingo/includes/action.php on line 305
Naujienos

Susitikimas su Naujosios Zelandijos ministru

Kovo 27 d. l. e.p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis susitiko su Naujosios Zelandijos Žemės ūkio ministru Nathan Guy ir jo delegacija: ambasadoriumi P. Rodney Harris, patarėju N. Gui patarėju W. J. de la Mare. Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos ir Naujosios Zelandijos žemės ūkio tendencijos, dvišalis bendradarbiavimas, tarp...
Naujienos

Žemės ūkio rūmai už pažangių metodų taikymą ūkiuose

Žemės ūkio rūmai 2017 m. kovo mėnesį startuoja su projektu „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Projekto...
Naujienos

Konferencija apie mokslo atradimų taikymo galimybes žemės ūkyje

Seimo Kaimo reikalų komitetas drauge su Žemės ūkio rūmais organizuoja konferenciją „Naujausi  fundamentalūs Lietuvos  mokslininkų atradimai ir jų taikymo galimybės šalies žemės ūkio gamyboje“, kuri vyks balandžio 3 d. (pirmadienį) 10.30 val. Konstitucijos salėje. KONFERENCIJOS „Naujausi  fundamentalūs Lietuvos  mokslininkų atradimai ir jų taikymo galimybės šalies žemės ūkio gamyboje“ P R...
Naujienos

Žemės ūkio rūmus džiugina ūkininkų aktyvus dalyvavimas mokymuose

2017 m. kovo mėn. Žemės ūkio rūmai baigė įgyvendinti projektą „Kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti. Nors projekte buvo numatyta apmokyti 1022 žemės ūkio veiklos subjektus, galutinis rezultatas džiuginantis, nes dalyvių...
Naujienos

Romos sutarties jubiliejaus išvakarėse – copa ir cogeca vadovų mintys apie ES

Šeštadienį, kovo 25 d., bus švenčiamos 60-osios Romos sutarties, įkūrusios Europos Bendriją, kuri vėliau išaugo į Europos Sąjungą, metinės. Iškilmių metu 27 šalių ir Europos institucijų vadovai pasirašys Romos deklaraciją, kurioje numatys vieningą Europos Sąjungos ateities viziją ir pagrindines gaires, Bendrijos ateities vystymosi perspektyvas. 1957 m. pasirašyta Romos sutartis numatė...
Naujienos

Išrinktas naujas Skuodo rajono Žemdirbių asociacijos pirmininkas

Vasario 17 d. Skuodo rajono žemdirbių asociacija visuotiniame susirinkime išrinko naują pirmininką – Skuodo rajone ūkininkaujantį jauną ūkininką Roką Razmą. „Šiuo metu Skuodo rajono žemdirbių asociacija vienija tik 25 narius. Todėl mano, kaip naujo pirmininko vienas pagrindinių veiklos tikslų – pritraukti į asociacijos veiklą kuo daugiau narių, aktyvinti  rajono jaunimą....
Naujienos

LMSA organizuoja Generalinę Asamblėją

 Lietuvos miško savininkų asociacija 2017 m. balandžio 7 d. (penktadienį) 11 val. Ukmergėje, Ukmergės kraštotyros muziejuje (Kęstučio a. 9, Ukmergė) organizuoja Generalinę Asamblėją. Lietuvos miško asociacijos nariai planuoja aptarti svarbiausius asociacijos nuveiktus darbus ir kalbėti apie svarbiausias miškų savininkams problemas bei galimus sprendimo būdus. Aktuali ne vien tik valstybinių miškų...
Naujienos

KRK tikisi spartesnio žemės grąžinimo proceso užbaigimo

Seime vykusioje diskusijoje „Ar 2017-ieji – paskutinieji nuosavybės teisių į žemę kaime atkūrimo metai?“ buvo pristatytos nuosavybės teisių atkūrimo aktualijos. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenis, iki 2017 m. sausio 1 d. 787 tūkst. piliečių yra padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į 4 mln. ha žemės. Kaimo...
Naujienos

KRK pritarė siekiui sumažinti administracinę naštą verslui kaime

Kovo 22 d. Seimo Kaimo reikalų komitetas, kaip papildomas, svarstė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo ir Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymų projektus Nr. XIIP-4804...
Naujienos

KB „Baltic cattle" narių susirinkimas

Kovo 17 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko kooperatinės bendrovės „Baltic Cattle" narių susirinkimas. Bendrovės valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas apžvelgė šiais metais nuveiktus darbus ir pateikė 2017-2019 m. veiklos įžvalgas. „Kooperatinės bendrovės „Baltic Cattle" tikslas - padėti Lietuvos ūkininkams realizuoti užaugintus galvijus, pagelbėti įsigyjant elitinės genetinės vertės veislinius galvijus. Siekiame būti...
Naujienos

ŽŪR tarptautinių ryšių komitetas akcentavo bendradarbiavimo svarbą

Kovo 17 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko Tarptautinių ryšių komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų organizacijų nariai, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos politikų skyriaus vedėjas Dainius Stravinskas. L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis pažymėjo, kad būtinas visų organizacijų...
Naujienos

Nustatytas laukų tręšimo srutomis terminas

Informuojame, kad LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-174/D1-225 nustatytas laukų tręšimo mėšlu ir (ar) srutomis terminas 2017 metams – mėšlas ir (ar) srutos 2017 metais gali būti skleidžiami nuo kovo 15 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai). ĮSAKYMAS...
Naujienos

Aptartos profesinio rengimo aktualijos

Kovo 16 d. Žemės ūkio rūmuose buvo aptartos profesinio rengimo aktualijos. Aptarime dalyvavo l.e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos profesinių mokyklų asociacijos viceprezidentas Liudas Jonaitis, Žemės ūkio ministerijos   Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyr. specialistas Vincas Andriuškevičius, „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus vedėjas Edvardas...
Naujienos

Paprastesnės taisyklės ir daugiau pagalbos vaisių ir daržovių augintojams

Kovo 13 d. Europos Komisijos priimtos naujos taisyklės leis Europos vaisių ir daržovių augintojų organizacijoms gauti naudos iš paprastesnių taisyklių, sumažintos administracinės naštos ir didesnės finansinės paramos krizės laikotarpiu. Atnaujintas ir supaprastintas deleguotasis reglamentas dėl Europos vaisių ir daržovių sektoriaus, kuriuo užbaigiama pagal Junckerio vadovaujamos Komisijos geresnio reglamentavimo iniciatyvą dvejus metus...
Naujienos

ŽŪR Tarptautinių ryšių komitetas posėdžiaus kovo 17 d.

Kovo 17 d., 11 val. Žemės ūkio rūmų Verslo salėje (2 aukštas, K.Donelaičio g. 2, Kaunas) kviečiamas Tarptautinių ryšių komiteto posėdis. Darbotvarkės klausimai: Žemės ūkio rūmų ir jų narių tarptautinės veiklos planai 2017 m. Pristato  ŽŪR organizacijų vadovai ir atstovai. Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų pozicija dėl BŽŪP ateities po 2020...
Naujienos

Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

Kovo 13 d. 13 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks Žemės ūkio rūmų priesalyje (K. Donelaičio g. 2, Kaunas). Posėdžio darbotvarkė:  Dėl 17-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano (pristato LR žemės ūkio ministerijos atstovai).  Dėl ūkininkų ir žemės ūkio veiklos subjektų mokamų mokesčių.  Dėl žemdirbių savivaldos savifinansavimo...
1 2 3
Puslapis 1 iš 3
X