archivebirželio 2017

Naujienos

Penktoji diena Rokiškio rajono ūkiuose

Birželio 30 d. Rokiškio rajono geriausių ir pažangiausių ūkių atrankos komisija tęsė rajono ūkių lankymą. Penktąją komisijos darbo dieną buvo aplankyti Rokiškio r. Pandėlio ir Kazliškio seniūnijose ūkininkaujantys ūkininkai: Gerkonių ŽŪB, Jonas Gaška, Tomas Marmokas, Dalia Gervienė, Algis Žemaitis, Valdonė Leščinskienė, Karolis Kučinskas, Kristina Žemaitienė. Komisijai, kurioje – Žemės ūkio...
Naujienos

Sveikiname Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją

Gerbiami Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos vadovai ir nariai, Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikiname Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją 25- mečio proga ir linkime ne tik žengti koja kojon su šiandienos kaimo visuomene, bet ir pažvelgti į ateities iššūkius, būti patraukliais ir imliais inovacijoms, naujoms patirtims, o svarbiausia...
Naujienos

LMSA renginys – miško diena

Birželio 30 d. Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas dr. Algis Gaižutis sveikino visus tradicinio renginio - miško dienos - „Išmoktos gyvenimo pamokos tvarkant ir prižiūrint privačius miškus“ dalyvius, susirinkusius Šalčininkų r. Trobonių kaime įsikūrusiame UAB „Šalčininkų žuvininkystė" ūkyje. LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, pristatęs renginio svečius apžvelgė ūkininkavimo privačiuose...
Naujienos

Iššūkis Estijai – paankstintas pirmininkavimas ES Tarybai

2017 m. liepos 1 d. Estija perims pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš ES sutrikdžius pirmininkavimo rotacijos tvarką, estams ši užduotis teks anksčiau, nei buvo numatyta – pagal ankstesnius planus, jų pirmininkavimas turėjo būti tik 2018 m. pirmąjį pusmetį. Pirmininkavimo užduotį estams apsunkins ir tai, jog vadinamojoje „triadoje“...
Naujienos

Ketvirtoji diena vizitų po Rokiškio rajono ūkius

Birželio 29 d. Rokiškio rajono komisija tęsė geriausių ir pažangiausių rajono ūkių lankymą. Aplankyti Rokiškio r. Panemunėlio seniūnijoje ūkininkaujantys ūkininkai: Anicetas Bytautas, Darius Šarkauskas, Romas Vilimas ir Jūžintų seniūnijos ūkininkai - Mantas Skardžius ir Juozas Kilius. Komisija, kurioje – Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė – Datkūnienė,...
Naujienos

ŽŪM mokslo taryboje aptartos gyvulininkystės aktualijos

Birželio 27 d. Žemės ūkio rūmų (Rūmų) l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) direktorius dr. Edvardas Gedgaudas, Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė Vilma Živatkauskienė, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius...
Naujienos

Rokiškio rajono ūkių lankymas

Birželio 28 d. Rokiškio r. komisija tęsė geriausių ir pažangiausių rajono ūkių lankymą.  Komisija, kurioje – Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė – Datkūnienė, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Dalia Lūžienė – Malijonienė, Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė, agronomas Valentinas Šedžius ir Jurgita...
Naujienos

Ūkininkams naudingi mokymai

Birželio 27 d. Vilkyškiuose, (Pagėgių sav.) Žemės ūkio rūmų konsultantė Lina Pukaitė – Malinauskienė vedė mokymus pagal mokymo programą „Kompleksinės paramos reikalavimai“. Programos trukmė – 10 akad. val. Tikslinius mokymo kursų klausytojus į mokymus sukvietė Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Pagėgių sav. Gitana Šimkienė. Mokymai žemdirbiams ir kaimo gyventojams vykdomi...
Naujienos

Pasidairykime po Rokiškio rajono ūkius

Birželio 26-27 d. komisija, kurioje - Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė - Datkūnienė, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Dalia Lūžienė - Malijonienė, Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė, agronomas Valentinas Šedžius ir Jurgita Kavaliauskienė, lankėsi Panemunėlio, Kamajų, Obelių ir Kriaunų seniūnijų ūkiuose. Komisija...
Naujienos

Ūkyje dirbkime saugiai

Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad žemės ūkio darbai – vieni pavojingiausių, o dažniausios nelaimingų atsitikimų priežastys bei tikrinimų metu nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai dirbant žemės ūkio darbus nuolat kartojasi: - nevertinama profesinė rizika; - naudojami saugos reikalavimų neatitinkantys darbo įrenginiai, netvarkinga technika; - darbuotojai atlieka darbus, kurių dirbti...
Naujienos

Sveikinimas absolventams

Absolventų išleistuvės – viena iš jausmingiausių ir prasmingiausių švenčių, lemtų žmogui per gyvenimą. Nuoširdžiai sveikiname visus mokinius, jų tėvus ir mokytojus su mokslo metų baigimo švente. Pasirinkta profesinio mokymo programa ir įgyta specialybė, apie ką liudija profesinio mokymo diplomas – didelę vertę darbo rinkoje turintis dokumentas, atveriantis naujas galimybes ir...
Naujienos

Dėmesio! Ketvirtas AKM atvejis kiaulių laikymo vietoje

Lietuvoje patvirtintas ketvirtas šiais metais afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejis kiaulių laikymo vietoje. AKM židinys nustatytas Nainiškių kaimo (Miežiškių sen., Panevėžio r.) ūkyje, kuriame savo reikmėms buvo laikomos 2 neregistruotos kiaulės. Tai jau antras protrūkis Panevėžio rajone. Kiaulių savininkė, pastebėjusi vienos kiaulės kraujuojantį šnipą, kreipėsi į privatų veterinarijos gydytoją. Atvykęs...
Naujienos

Kai kuriuos darbus ūkininkai turi įvykdyti iki liepos 1 d.

Ūkininkai, vykdantys veiklas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ar tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą, turėtų nepamiršti, kad tam tikrus ūkio darbus jie turi užbaigti iki liepos 1 d. Liepos 1 d. – svarbi data vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų...
Naujienos

Seminaras-lauko diena „Augalininkystės mokslo naujovės pietų Lietuvoje – mokslinių tyrimų rezultatai

Birželio 23 d. Varėnos rajone įsikūrusioje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Perlojos bandymų stotyje žemės ūkio specialistai ir konsultantai, žemdirbiai, bei kiti žemės ūkio veiklos subjektai dalyvavo seminare – lauko dienoje ir susipažino su augalininkystės mokslo naujovėmis pietų Lietuvoje; Perlojos bandymų stoties direktorė dr. Rūta Česnulevičienė pristatė ekologinės žemdirbystės...
Naujienos

JANĖS, JONĖS, JANINOS IR JONAI!

Nuoširdžiai sveikiname gražiausios vasaros šventės - Joninių proga! Teprisipildo Jūsų siela stiprybės, džiaugsmo ir ištvermės visiems ateinantiems metams. Su geriausiais linkėjimais - Žemės ūkio rūmų bendruomenė...
1 2 3
Puslapis 1 iš 3
X