archive2017

Naujienos

Joniškio žemės ūkio mokyklai – 30

Sveikiname Joniškio žemės ūkio mokyklą 30 – ojo Jubiliejaus proga. Lapkričio 16 d. 30-ąjį gimtadienį švenčiančią Joniškio žemės ūkio mokyklos vadovybę ir bendruomenę Žemės ūkio rūmų vardu sveikino Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė. „Džiaugiamės ir didžiuojamės gražiu ir prasmingu bendradarbiavimu su mokykla ir sveikindami jubiliejaus proga...
Naujienos

Link trumpesnės maisto grandinės

Lapkričio 15 d. Seime įvyko apskrito stalo diskusija „Link tobulesnės ir skaidresnės maisto tiekimo grandinės“. Diskusiją atidarė Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas trumpai pristatydamas temos aktualumą. Žemės ūkio rūmų konsultantė Ernesta Dekaminavičienė savo pranešime palietė problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria ūkininkai, norintys perdirbti savo ūkyje auginamus produktus. E. Dekaminavičienė...
Naujienos

EP narių diskusijos dėl glifosato

Lapkričio 13 d., pirmadienį, Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai ir komisaras Vytenis Andriukaitis aptarė tvarų pesticidų naudojimą ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemą. Diskusijos dėl pesticidų netrukus pavirto itin karštais debatais dėl glifosato, plačiai naudojamo, tačiau itin prieštaringo augalų apsaugos produkto. Leidimas jį naudoti ES galioja iki...
Naujienos

ŽŪR narių susitikimas su ministru

Lapkričio 13 d. įvyko jau antrasis Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko susitikimas su socialiniais partneriais – Žemės ūkio rūmų nariais, kuriame dalyvavo ir l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis. Susitikimą pradėjęs žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pažymėjo, kad tai – tradicinis, kiekvieną mėnesį rengiamas susitikimas su socialiniais...
Naujienos

Pratęstas tręšimo sezonas

Dėl užsitęsusių liūčių, paskandinusių dalį Lietuvos laukų, ūkininkai negalėjo ne tik nuimti derliaus, bet ir tręšti savo laukų. 2017 m. lapkričio 14 d. žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ir aplinkos ministras Kęstutis Navickas pasirašė įsakymą „Dėl tręšimo sąlygų 2017 metais nustatymo“, kuriuo vadovaujantis tręšimo sezonas pratęsiamas iki gruodžio 1 d....
Naujienos

Išmokos ūkininkams: kam, kiek ir už ką?

Šiandien žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pasirašė įsakymą „Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2017 m.“, kuriuo patvirtinti galutiniai tiesioginių išmokų dydžiai. Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus mokamos pareiškėjams už 2017 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie po Nacionalinės mokėjimo agentūros prie...
Naujienos

Sprendimas dėl glifosato vis dar nepriimtas

Lapkričio 9 d. Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje buvo svarstomas EK pasiūlymas pratęsti leidimą naudoti glifosatą ES dar penkeriems metams. Nepaisant to, kad diskusijos šia tema vyksta jau pusantrų metų, ES valstybėms narėms vėl nepavyko susitarti dėl šio herbicido naudojimo. Nepasiekus reikalingos kvalifikuotos daugumos susirinkimo...
Naujienos

Kviečiame į konferenciją

Žemės ūkio rūmai kviečia į konferenciją „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei”, pagal įgyvendinamą projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą” Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės...
Naujienos

Korporacijų įsigalėjimo maisto rinkoje pasekmės

„Agrifood Atlas“ spalio mėnesio pabaigoje paskelbtas tyrimas parodė dramatišką monopolistų poveikį pasaulinei maisto gamybos sistemai. Nerimą kelianti tendencija, kai maisto rinkoje veikia vis mažiau kompanijų ir tai mažina vartotojų pasirinkimo galimybes. Tyrimo ataskaita paskelbta pačiu laiku - kai Europos Komisija svarsto, ar leisti potencialų Bayer – Monsanto susijungimą, ir po...
Naujienos

Mokymai jauniesiems ūkininkams

Lapkričio 9 – 10 d. Aukštadvario žemės ūkio mokykloje vyko Žemės ūkio rūmų organizuoti mokymai „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“. Mokymuose dalyvavo ūkininkai iš Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Varėnos, Elektrėnų ir Trakų rajonų. Mokymai buvo skirti jauniesiems ūkininkams – iki 40 metų. Mokymus vedė Žemės ūkio rūmų konsultantės Janina Maldeikienė ir...
Naujienos

Jubiliejinė LKŽTAD paroda

Lapkričio 11 d. Marijampolės kolegijoje, Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų asociacijos pirmininkas prof. dr. Artūras Stimbirys atidarė jubiliejinę triušių parodą.  Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių draugija (LKŽTD) šiais metais švenčia veiklos 25 - ąjį jubiliejų. Draugija įkurta 1992 m.  spalį. 1998 m. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos pirmos...
Naujienos

Kooperacija – naujos galimybės

„Kooperacija - viena iš priemonių kurti tvariai šalies ekonomikai, siekti bendrų tikslų bei plėtoti ūkininkavimą“, - sako žemės ūkio kooperatyvo „Agrolit’’ direktorius Vilius Jundulas, vadovaujantis kooperatyvui nuo pat jo įsikūrimo pradžios - 2011 m. gruodžio 13 d. Kooperatyvas buvo įkurtas penkių narių - UAB ,,Kietaviškių gausa“, UAB ,,Kėdainių gėlės“, ūkininko...
Naujienos

Klaipėdos rajono žemdirbių šventė

Lapkričio 10 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino Klaipėdos rajono ūkininkus, susirinkusius Vėžaičiuose į „Metų ūkis 2017" šventę.  „Nors nelengvas žemdirbio darbas, tačiau garbingas ir tikras. Nors gaila, kad ne visada nuo įdėto darbo priklauso rezultatas, nes oro sąlygos kartais atsisuka prieš ūkininko triūsą. Tačiau...
Naujienos

Panevėžio rajono žemdirbių šventė

Lapkričio 10 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre susirinkusius Panevėžio rajono ūkininkus sveikino Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis ir Panevėžio rajono ūkininkų sąjungos skyriaus pirmininkė, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Danguolė Kuzmienė.  Su meile ir pagarba žemdirbiui ir jo triūsui, į susirinkusiuosius kreipėsi renginio organizatorė Danguolė Kuzmienė,...
Naujienos

Aptarta parama smulkiesiems ūkiams

Lapkričio 9 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) buvo diskutuota dėl Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 m. priemonių ir jų teikiamų galimybių smulkiesiems ūkininkams. Diskusijoje dalyvavo Žemės ūkio rūmų  organizacijų lyderiai: Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas...
Naujienos

Kokios Brexit pasekmės BŽŪP biudžetui?

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas paviešino Europos Komisijos ir išorinių ekspertų atliktą analizę dėl Brexit pasekmių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžetui. Pateikiame analizės išvadas ir rekomendacijas. Su visu dokumentu galite susipažinti čia: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602007/IPOL_STU(2017)602007_EN.pdf Brexit pasekmės ES finansams bus didžiulės. Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimas gali pakeisti biudžeto...
1 2 3 4 5 6 27
Puslapis 4 iš 27
X