archive2017

Naujienos

Žemdirbių šventė Joniškyje  

Spalio 26 d. Joniškio baltojoje sinagogoje vyko Joniškio rajono žemdirbių šventė, kurioje žemdirbius ir šventės dalyvius, linkėdamas ryžto ir ištvermės sunkiame, bet prasmingame ir garbingame žemdirbio darbe sveikino Žemės ūkio rūmų l. e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis.   S. Dimaitis įteikė padėkas ir simbolines dovanas UAB „Audruvis” vadovui Sigitui Petraičiui už žirgininkystės tradicijų...
Naujienos

Rokiškio rajono žemdirbių šventė

Spalio 27 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Rokiškio rajono žemdirbių šventėje. Žemės ūkio rūmų padėkos ir simbolinės dovanėlės buvo įteiktos Laimutei Sadauskienei - už tautinio paveldo saugojimą plėtojant verslą kaime ir Lietuvos bei gimtojo krašto reprezentavimą tarptautinėse parodose; Romualdui Kaminskui - už renginio „Lino...
Naujienos

SVEIKINAME: LKTA – 20

Spalio 25 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis sveikino Lietuvos kaimo turizmo asociaciją 20-ojo jubiliejaus proga. „Lietuvos kaimo turizmo asociacija yra aktyvi Žemės ūkio rūmų narė. Per 20 metų veiklos asociacija išaugo daugiau kaip 20 kartų, sukūrė daug darbo vietų, sėkmingai prisideda prie trumposios maisto grandinės,...
Naujienos

ES patvirtintas „Omnibus" reglamentas

2017 m. spalio 16 d. Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdyje valstybių narių atstovai patvirtino susitarimą dėl vadinamojo „Omnibus“ reglamento. „Omnibus“ reglamentu iš dalies keičiamas Finansinis reglamentas, kuriuo reglamentuojamas ES biudžeto vykdymas, ir sektoriams skirtų 15 teisėkūros procedūra priimtų aktų, be kita ko, žemės ūkio srityje. Spalio 12 d. pirmininkaujanti valstybė narė ir Europos...
Naujienos

Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

Spalio 26 d. 12 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks Žemės ūkio rūmuose, 2 aukšte, priesalyje.   Posėdžio darbotvarkėje: Dėl valstybės biudžeto projekte 2018 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai). Aktualumas. Numatoma, kad 2018 metų biudžeto projektą Vyriausybė svarstys šių metų...
Naujienos

S.Dimaitis: „Turime būti aktyvūs ir vieningi siekiant teisingos BŽŪP“

Spalio 19 d. Budapešte (Vengrija) po konferencijos „Tvarus ūkininkavimas“, Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Kroatijos, Vengrijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovai susirinko diskusijai dėl BŽŪP ateities po 2020 m. Prie diskusijos prisijungė ir Bulgarijos žemdirbių atstovai. Diskusijų metu kiekviena šalis pristatė esamą situaciją žemės ūkio sektoriuje: Čekijoje šiais metais derlius mažesnis...
Naujienos

EK taikiklyje – didieji prekybos tinklai

Daug metų Briuselis nereagavo į ūkininkų skundus, kad jie beveik neturi jokios derybinės galios prieš prekybos gigantus, tokius kaip prekybos tinklai „Tesco“ ir „Carrefour“. Nors ūkininkai reikalavo, kad ES parengtų teisės aktus, kuriais būtų panaikintos nesąžiningos prekybos praktikos, pvz., uždelsti mokėjimai, ir sutartys, sudarančios sąlygas piktnaudžiavimams. Ilgą laiką Europos Komisija...
Naujienos

Tvarus ūkininkavimas neįmanomas be inovacijų

Spalio 18-20 d. Budapešte (Vengrija) Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo  Vengrijos žemės ūkio rūmų organizuotoje konferencijoje „Tvarus ūkininkavimas". Konferencijoje dalyvavo Čekijos, Lenkijos, Slovakijos, Kroatijos, Vengrijos žemdirbių savivaldos - Žemės ūkio rūmų vadovai ir atstovai. Konferencijos dalyvius sveikino Vengrijos Žemės ūkio rūmų pirmininkas Balazs Gyorffy, kuris...
Naujienos

VMI informacija

Kviečiame susipažinti su Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu „Dėl žemės ūkio subjektų patiriamų išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymui priskyrimo leidžiamiems atskaitymams".  Susipažinkite su VMI pateikta informacija ČIA...
Naujienos

Inovacijų svarba žemės ūkyje

ES žemės ūkio inovacijų aukščiausio lygio susitikime, kurį spalio 12 d. Lisabonoje surengė Europos Komisija, pabrėžta naujų technologijų svarba užtikrinant gyvybingą žemės ūkio sektorių ir siekiant užtikrinti vis didėjančią maisto paklausą. Susitikime, kuriame dalyvavo per 500 dalyvių: mokslininkai, konsultantai, politikai ir žemdirbių savivaldos atstovai, dalyvavo ir komisarai Phil Hogan ir...
Naujienos

DĖL PVM MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO, PERKANT PREKES IŠ ES ŠALIŲ

Žemės ūkio rūmai gauna daug ūkininkų klausimų ir nusiskundimų dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokestinio laikotarpio nustatymo, kai įsigyja prekes ar paslaugas iš ES valstybės narės. Ūkininkams, PVM mokėtojams, kuriems taikomas pusmečio mokestinis laikotarpis, mokestinio laikotarpio pabaigoje, pvz. gruodžio mėnesį, įsigijus prekių/paslaugų iš ES valstybės narės, vadovaujantis 2002...
Naujienos

S. Dimaitis: „Būtina šviesti ir skatinti visuomenę vartoti vietinius produktus"

Spalio 14 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis drauge su visais mugės  „Kokybiškas maistas – sveikas žmogus ir aplinka!“ dalyviais perkirpo juostą ir paskelbė mugės atidarymą. Mugės, kurią organizavo Žemės ūkio rūmai, o rėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija tikslas  – šviesti visuomenę, populiarinti ir skatinti vartoti...
Naujienos

Pirmieji verslumo įgūdžiai

„Geriausias pavyzdys jaunajai kartai – patirtinis mokymasis ir tiesioginis bendravimas su patirtį turinčiais ūkininkais, o jei dar juos į tai veda iš pašaukimo dirbantys pedagogai – tai neįkainojama dovana jų ateičiai“ – kalbėjo Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis. Spalio 14 d. Žemės ūkio rūmų organizuojamoje mugėje...
Naujienos

Raštas Komisarui Ph. Hoganui

Rugsėjo 22 d. Žemės ūkio rūmų l.e.p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Baltijos ir Šiaurės šalių žemdirbių savivaldos organizacijų susitikime Briuselyje. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos ir Danijos atstovai susitikime nutarė parengti bendrą žemdirbių savivaldos organizacijų laišką Europos Komisijai, prašant imtis priemonių nuostolių kompensavimui ir atkreipti dėmesį į tai, jog dėl...
Naujienos

Šiaurės Amerikos ir ES žemės ūkio sektoriaus problemos

Spalio 2 - 4 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas dalyvavo Šiaurės Amerikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio konferencijoje. Konferenciją, kuri vyko JAV sostinėje – Vašingtone, inicijavo Copa - Cogeca. Konferencijos dalyviams buvo pristatyta Jungtinių...
1 4 5 6 7 8 27
Puslapis 6 iš 27
X