archive2018

Naujienos

ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš rokiškio RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone. ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug...
Naujienos

Susitikimas su Ignalinos ir Švenčionių rajono žemdirbiais

Gruodžio 21 d. Ignalinos rajono žemdirbių asociacija ir jos pirmininkas Albertas Sekonas organizavo Ignalinos ir Švenčionių kaimo gyventojų ir ūkininkų susitikimą su Žemės ūkio ministru Giedriu Surpliu, kitų  valdžios institucijų atstovais bei žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiais.  Susitikime dalyvavo Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos...
Naujienos

Ūkinių gyvūnų draudimo naujovės

Nuo 2019 m. sausio 1-osios padidinama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, teikiamos paramos dalis ir sumažinamas draudimo nuostolio slenkstis. Paramos intensyvumas nuo buvusių 65 proc. didinamas iki 70 proc. Tokia...
Naujienos

Lietuvos bitynuose diegiamos inovacijos

Medaus reikšmė lietuviams itin didelė – geltonas eliksyras laikomas ir maistu, ir vaistu daugybę metų. Galbūt dėl šios priežasties, bitininkystė Lietuvoje vis labiau populiarėjantis verslas – ja šalyje užsiima apie 10 000 ūkininkų, kurie laiko per 150 000 bičių šeimų. Pastarosios teikia ne tik pajamas, bet ir atlieka itin svarbų...
Naujienos

ŽŪR PROJEKTAS ĮRODĖ-MIKROBIOLOGINIAI PREPARATAI PADEDA UŽDIRBTI DAUGIAU

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendino projektą „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. „Parodomieji projekto bandymai buvo vykdomi augalininkystės – daržininkystės ūkiuose,...
Naujienos

Didžiuojuosi kaimo žmonėmis

LR žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus dalinasi mintimis apie besibaigiančius ir ateinančius metus. Kokius išskirtumėte tris svarbiausius su Lietuvos žemės ūkiu ir kaimu susijusius 2018 metų įvykius ir kodėl? Pagrindinis įvykis, kuris šįmet palietė beveik visus žemdirbius – sausra. Dažniausiai kalbama apie sumažėjusį grūdinių kultūrų derlių, tačiau nuostolių patyrė...
Naujienos

Baltoji knyga jau finišo tiesiojoje

Artėjant Kalėdoms Žemės ūkio ministerija socialiniams partneriams pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos baltąją knygą – strateginį nacionalinį dokumentą, kuriuo, rengiantis ateinančiam programavimo periodui, siekiama identifikuoti pagrindinius uždavinius bei tikslus iki 2030 m., svarbiausių veiksmų kryptis. ŽŪR organizacijos yra vienos svarbiausių ŽŪM socialinių partnerių, aktyviai dalyvavusios visuose šio...
Naujienos

ŽŪR komitetas aptarė Pagalbos veislininkystei taisykles

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komitetas (VGVK) svarstė išvakarėse Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pateiktą Pagalbos veislininkystei taisyklių 2019 m. projektą.  Jo pagrindus pristatė ŽŪM Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas Arūnas Šileika, o jam talkino  skyriaus vyr. specialistė Lina Šimonienė.  Esminiai taisyklių pakeitimai Pristatydamas Pagalbos veislininkystei 2019 m....
Naujienos

ES Žemės ūkio ministrų tarybos posėdis

2018 m. gruodžio 17 d. Briuselyje įvyko ES Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos posėdis. Posėdyje nustatytos žvejybos kvotos 2019 m., diskutuota dėl BŽŪP ateities ir bioekonomikos strategijos. Savo pirmininkavimą baigianti Austrija pateikė savo ataskaitą. Svarbiausias ES šalių delegatai palankiai įvertino pirmininkaujančios valstybės narės per pusmetį atliktą darbą. Pasisakę delegatai...
Naujienos

Pieno ūkiams naudingas projektas

Europos inovacijų partnerystės projektą „Intensyvaus pieno ūkio sistemų, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, įgyvendinimas“ vykdys LSMU Gyvulininkystės institutas drauge su Lietuvos žemės ūkio rūmais. Projekto įgyvendinime dalyvaus ir 6 pieno ūkiai. Įgyvendinant projektą bus įvertinti parinktų intensyvios pieno gamybos ūkių gamybinės ir ekonominės veiklos rezultatai, nustatyti klimato kaitos poveikio...
Naujienos

Veislininkystės komiteto posėdis

Gruodžio 19 d. (trečiadienį) 10 val.  Žemės ūkio rūmų Verslo salėje (K. Donelaičio g. 2, Kaunas, 201 kab.) kviečiamas Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto posėdis.  Svarstomi klausimai: Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių 2019 m. aptarimo. Klausimą pristatyti kviečiamas Arūnas Šileika, LR žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas; COPA-COGECA Veislininkystės...
Naujienos

COPA-COGECA Mokesčių ir teisės posėdis

Gruodžio 11 d. įvyko COPA-COGECA Mokesčių ir teisės darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas Modestas Rezgys. Jurisprudencija. Posėdžio metu pristatytos Europos formuojamai politikai aktualios Europos Sąjungos Teisingumo teismo (ESTT) bylos: ESTT sprendimas byloje Andy Wightman ir kt. prieš Secretary of State...
Naujienos

Diskusijos dėl ES 2021-2027 m. biudžeto

Gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba pradėjo diskusijas dėl ES daugiamečio 2021–2027 m. biudžeto. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kiti ES lyderiai išsakė savo šalių pozicijas dėl Europos Komisijos pateikto pirminio biudžeto pasiūlymo. Kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Rumunija paraginta tęsti intensyvų praėjusių metų darbą, susijusį...
Naujienos

Trijų jūrų regiono susitikimas

Gruodžio 11-12 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų susitikime. Bukarešte, Rumunijoje susirinkę Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos lyderiai diskutavo apie Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitį, išsakė savo prioritetus. Ypač pabrėžtas stipraus biudžeto poreikis, būtinybė spartinti tiesioginių...
1 2 3 35
Puslapis 1 iš 35