archivesausio 2018

Naujienos

Pakeista Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų išdavimo tvarka

Nuo 2018 metų sausio 1 d. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankus pagal Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą savivaldybių administracijoms išduos valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau - ŽŪIKVC). Vietoj dviejų Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų bus išduodamas tik mažojo formato pažymėjimas. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio...
Naujienos

Širvintiškių atokvėpio popietė

2017 m. gruodžio 21 d. popietę, Širvintų rajono žemdirbiai susirinko praleisti laisvalaikį drauge, pasidžiaugti pasiekimais, pasidalinti patirtimi ir sunkumais. Popietę ūkininkams organizavo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Karolina Valaišienė. „Širvintų rajone registruota gerokai per 2 tūkst. žemės ūkio valdų. Pastoviai gaunu paklausimų įvairiausiais žemdirbiams rūpimais klausimais: dėl nederlingų žemių žemėlapio, dėl...
Naujienos

Ieškoma palankesnių sprendimų kiaulių augintojams

Sausio 3 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame susitikime su  Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovais ir atstovais. Susitikimo metu aptartos pozicijos, kurių Lietuvos atsakingi atstovai turėtų laikytis Europos Komisijos darbo grupėje svarstant afrikinio kiaulių maro kontrolės...
Naujienos

S. Dimaitis: „Džiugina ūkininkų noras dalyvauti inovacijų diegime“

„Žemės ūkio sektoriaus plėtra ir konkurencinis pranašumas jau neįsivaizduojamas be inovacijų. Nors inovacijų nauda yra akivaizdi, tačiau jų diegimas ir taikymas šalies ūkiuose turi būti vykdomas atsargiai ir pamatuotai. Žemdirbiai, planuodami investicijas privalo žinoti inovacijų patikimumą ir pirmenybę teikia patikrintoms praktikoje naujovėms, kurios bus perspektyvios ir ekonomiškai naudingos“ – sako...
1 2 3
Puslapis 3 iš 3
X