archivevasario 2018

Naujienos

Dalyvavimo asociacijų veikloje nauda

Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos tarybos pirmininkas Kamal Zulfijev kreipėsi  į Žemės ūkio rūmus dėl pagalbos rajono ūkininkui Jan Jurolait, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pritaikė beveik 7000 Eur sankciją už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą dėl nepakankamo sutartinių ūkinių gyvūnų valdoje laikymo deklaruojant ganyklų...
Naujienos

Baltiją tausojantis ūkininkas 2018

Kviečiame ūkininkus dalyvauti konkurse „Baltiją tausojantis ūkininkas 2018”. Jau 9 metus Pasaulio gamtos fondas kartu su organizacijomis - partnerėmis kviečia Baltijos regiono žemdirbius dalyvauti Baltiją tausojančio ūkininko konkurse. Konkursu siekiama paviešinti ūkininkavimo būdus, mažinančius ūkiuose susidarančių maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) patekimą į aplinką, ir pagerbti ūkininkus, prisidedančius prie Baltijos...
Naujienos

Mokiniai ieško praktikos vietų

Joniškio žemės ūkio mokyklą baigiantys mokiniai ieško praktikos atlikimo vietos. Kviečiame įmones, bendroves, ūkininkus pasinaudoti galimybe ir pasiūlyti praktikos ir darbo vietas kvalifikuotiems darbuotojams ir taip prisidėti prie profesinio mokymo proceso tobulinimo. 2018 m. Joniškio žemės ūkio mokyklą baigia mokiniai pagal šias profesinio mokymo programas: Eil. Nr. Profesinio mokymo programos...
Naujienos

Diskusijos dėl BŽŪP

Kelių valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Italiją, atstovai prieštarauja bet kokiems savanoriškos susietosios paramos ūkininkams pakeitimams. Susietoji parama padeda tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos. Vokietija ir Šiaurės šalys tradiciškai priešinasi tokioms išmokoms, kurios, jų nuomone, iškraipo prekybą. Vienas pareigūnas teigė, kad susitikime vyko „labai išsamios...
Naujienos

Ar Vokietija nutrauks glifosato naudojimą?

Vokietijos valdančiosios koalicijos susitarimo projekte numatytas tikslas nutraukti glifosato naudojimą šalyje, tačiau tikslus grafikas tam nenustatytas. Glifosato klausimas buvo labai prieštaringai vertinamas Europoje, kai prasidėjo karštos diskusijos dėl to, ar ši cheminė medžiaga sukelia vėžį? „Mes, taikydami sistemingą minimalizavimo strategiją, labai apribosime augalų apsaugos priemones, kurių sudėtyje yra glifosato, siekdami...
Naujienos

Kviečiame susipažinti

Vasario 27 d. Žemės ūkio rūmuose vyks XVII - asis suvažiavimas, kurio metu bus renkamas Pirmininkas, vicepirmininkai, taryba ir kiti darbiniai organai. Vadovaujantis Žemės ūkio rūmų (Rūmai) statutu, Rūmų pirmininko kandidatūras teikia Rūmų nariai likus ne mažiau kaip 15 dienų iki numatyto Rūmų suvažiavimo. 1 Rūmų narys gali pateikti ne...
Naujienos

Patvirtintos paramos išmokos

2018 m. vasario 8 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-75 buvo patvirtinti 2017 metų susietosios paramos išmokų dydžiai už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką. IŠMOKOS UŽ 2017 m....
Naujienos

Išrinkta nauja LJŪJS vadovybė

Vasario 6 d. įvykusiame Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) suvažiavime išrinkta nauja organizacijos vadovybė: pirmininkas – Vytautas Buivydas, pirmoji vicepirmininkė Lina Meilutė – Datkūnienė, antrasis vicepirmininkas Antanas Vailionis, valdybos nariai - Tautvilas Putvis, Vytautas Buivydas, Lina Meilutė – Datkūnienė, Antanas Vailionis, Audronė Rekešiūtė, Vytis Baškevičius, Rūta Gasparovičiūtė, Tomas...
Naujienos

V.Šližys: „Džiaugiamės augančiu narių skaičiumi"

Žemės ūkio rūmų taryba, 2018 m. sausio 30 d. patvirtino Žemės ūkio rūmų renginių ir iniciatyvų planą, skirtą atkurtos Lietuvos valstybės 100 –mečiui paminėti. Viena iš iniciatyvų – pasidalinti Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderių mintimis apie nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir ateities vizijas. Straipsnių ciklą pradedame pokalbiu su Lietuvos mėsinių...
Naujienos

Ūkininkai mokosi strategijos valdymo metodų

Žemės ūkio rūmai (Rūmai) drauge su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu (LAEI) ir partneriais iš Lenkijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Austrijos ir Vokietijos įgyvendina tarptautinį projektą „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“. Europos ūkininkai ir naujai įsiliejantys ar perimantys iš tėvų ūkius, gyvena nuolat besikeičiančioje...
Naujienos

AKM nesitraukia

2018 m. sausio 31 – vasario 9 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute ištyrus sumedžiotų šernų ir pristatytų jų gaišenų mėginius, afrikinis kiaulių maras (AKM) nustatytas 9 sumedžiotiems ir 121 šernų gaišenai. Šernai rasti ir sumedžioti: Anykščių r. sav. Anykščių, Svėdasų, Skiemonių sen. – 5 šernų gaišenos ir...
Naujienos

Slovakijos pozicija dėl subsidijų

Slovakijos žemės ūkio ministrė Gabriela Matečná kategoriškai nesutinka, kad būtų mažinamos subsidijos dideliems ūkiams.   Dėl Brexit Europos žemės ūkio komisaras Phil Hogan susiduria su spaudimu sumažinti ES subsidijas ūkininkams. Siūloma mažinti subsidijas dideliems ūkiams, o tai daugiausia paliestų  tokias šalis kaip Slovakija, Čekija, Danija ir rytinė Vokietijos dalis. Slovakijoje...
Naujienos

Prancūzija imasi maisto grandinės valdymo

Paryžiuje pristatytas plataus masto teisės aktų paketas, skirtas maisto produktų grandinės įmonių valdymui. Įstatymais bus siekiama užtikrinti, kad Prancūzijos ūkininkai gautų teisingesnę kainą už savo gaminamą produkciją. Šis pasiūlymas įtrauktų ūkininkų gamybos sąnaudas į sutartis su prekybos centrais. Teoriškai tai leistų išvengti sutarčių, kurios neužtikrina ūkininkui deramos kainos. Be to,...
Naujienos

8 šalys padidins savo įnašą į ES biudžetą

Vasario 2 d. aštuonios Rytų Europos šalys susitarė padidinti savo įnašus į 2020-2026 m. ES biudžetą, kad padėtų užpildyti Brexit spragą. Vengrijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos, Bulgarijos ir Rumunijos ministrai ir kiti atstovai Budapešte susitiko su ES biudžeto komisaru Guentheriu Oettingeriu ir aptarė klausimus, susijusius su kito bloko biudžeto...
Naujienos

ŽŪR TARYBOS REZOLIUCIJOS

Sausio 30 d. įvykusiame Žemės ūkio rūmų (Rūmų) tarybos posėdyje buvo svarstyti Rūmų narių atstovavimo ES ir kitose tarptautinėse organizacijose klausimai, aptartos Seimo Kaimo reikalų komiteto sprendimo įgyvendinimo galimybės ir Rūmų funkcijos, kurias rekomenduojama įtraukti į  Veislininkystės įstatymą. Atsižvelgiant į svarstytus klausimus, Žemės ūkio rūmų tarybos nariai priėmė atitinkamas rezoliucijas,...
Naujienos

Rūmų tarptautinė veikla

Vasario 5 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko žemdirbių ir kitų kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimo Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose 2017 m. rezultatų pristatymas. Žemės ūkio rūmų (Rūmų) tarptautinę veiklą pristatė Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė. Rūmai aktyviai dirbo atstovaujant ūkininkus ir kaimo gyventojus bei kooperatyvų atstovus tarptautinėse organizacijose...
1 2 3
Puslapis 2 iš 3
X