archivebalandžio 2018

Naujienos

TI taisyklių keitimas

2018 m. balandžio 12 d. buvo patvirtintas tiesioginių išmokų taisyklių keitimas Nr. 3D-220. Pakeitimas labai techninis ir neesminis, tačiau į ką reikėtų atkreipti dėmesį: Įtraukta nuostata dėl švelnesnio pasėlių įvairinimo reikalavimo taikymo, kuri bus taikoma tik šių metų deklaravimui; Pasikeitęs naudmenų klasifikatorius ryšium su naujomis agro-aplinkosauginėmis priemonėmis. Nuoroda į keitimą...
Naujienos

ŽŪR pareiškimas dėl Žemės ūkio ministro B. Markausko

2018 m. balandžio 13 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Tarybos nariai diskutavo dėl situacijos, į kurią pateko žemės ūkio ministras ir priėmė pareiškimą, kad panašioje situacijoje, kurioje yra ministro B. Markausko šeima, gali būti didžioji dalis Lietuvos žemdirbių ūkių, todėl ŽŪR Taryba mano, kad dėl šios problemos atsakomybę turėtų prisiimti...
Naujienos

ŽŪR Tarybos posėdis: bandymas pažvelgti į 2020 – uosius

Balandžio 13 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Tarybos nariai susirinko į posėdį, kurio darbotvarkėje net 12 klausimų. Tačiau svarbiausi klausimai buvo du: „Dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 – ųjų“ ir „Dėl darbo grupės, sudarytos 2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 213 dėl...
Naujienos

LJŪJS susitikimas su Prancūzijos JŪ

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) nariai susitiko su Baltijos šalyse viešinčia Prancūzijos jaunųjų ūkininkų sąjungos grupe – per 30 jaunųjų ūkininkų iš įvairių Prancūzijos regionų. Su svečiais iš Prancūzijos, kuriems vadovavo Prancūzijos jaunųjų ūkininkų sąjungos prezidentas  Jérémy Decerle, Šiauliuose balandžio 10 d. susitiko ŽŪR vicepirmininkas bei LJŪJS pirmininkas...
Naujienos

EK veiksmai dėl nesąžiningos maisto grandinės

Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų uždrausta nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje. Komisija siekia suteikti ūkininkams ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms daugiau teisinio tikrumo ir sumažinti jų poreikį valdyti iš dalies ar visiškai nuo jų nepriklausančią riziką. Šiandien Komisija siūlo uždrausti didesnę žalą darančią nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo...
Naujienos

A.Svitojus:„Baltijos šalys turi dirbti drauge"

Balandžio 11 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Latvijos žemės ūkio ministru Jāniu Dūklavsu ir su Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų vadovais. Susitikime dalyyvavo Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo tarybos pirmininkas Edgarsas Treibergsas ir direktore Indra Cimermane, Latvijos ūkininkų federacijos pirmininkė Agita Hauka, Latvijos kooperatyvų asociacijos...
Naujienos

Ekologams aktualus seminaras Ukmergėje

Balandžio 19 d. (ketvirtadienį), 10 val. Ukmergės kultūros centro III a. salėje (Kauno g. 8, Ukmergė) organizuojamas seminaras ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamybos sertifikavimo klausimais. Seminaro programa: 9:30 – 10:00                       Dalyvių registracija. Kava 10:00 – 11:00                     Ekologinės gamybos sertifikavimas ir dažniausiai pasitaikančios neatitiktys 11:00 – 11:30                     2018 m....
Naujienos

Č.TALLAT-KELPŠA: „ŽŪR – raktas į valdžios duris“

Žemės ūkio rūmų taryba 2018 m. sausio 30 d. patvirtino Žemės ūkio rūmų renginių ir iniciatyvų planą, skirtą atkurtos Lietuvos valstybės 100 –mečiui paminėti. Viena iš iniciatyvų – pasidalinti Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderių mintimis apie nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir ateities vizijas. Tęsiame pokalbių ciklą. Šį kartą kalbiname Lietuvos...
Naujienos

Žemės ūkio rūmų vicepirmininkai

Nuolat rašome apie ŽŪR pirmininko dr. Arūno Svitojaus  susitikimus su žemdirbių organizacijomis ir žemdirbiais bei kaimo gyventojais. Pasikeisdami jam talkina ir du vicepirmininkai: Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovas Vytautas Buivydas. Šį kartą jie šiek tiek papasakojo apie save, pasidalijo mintimis,...
Naujienos

Parama smulkiesiems ūkiams

Nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. birželio 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priims paraiškas smulkiųjų ūkių paramai gauti.  Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai. Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys,...
Naujienos

Įsidarbinimo galimybių barometras 2018

Parengtas įsidarbinimo galimybių barometras 2018 m. Rengiant barometrą į apklausą buvo įtraukti darbdaviai. Pažymėtina, kad atlikta apklausa parodė, jog žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuje įsidarbinimo galimybės itin didelės. Kviečiame susipažinti su Lietuvos darbo biržos atliktu tyrimu.   Lietuvoje   Alytaus apskrityje   Kauno apskrityje   Klaipėdos apskrityje   Marijampolės apskrityje...
Naujienos

Šaukiamas ŽŪR tarybos posėdis

Balandžio 13 d. (penktadienį) 11 val. vyks Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje, 2 aukšte. (K. Donelaičio g. 2, Kaunas). Planuojami svarstyti klausimai: 1. Dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. (11.00-12.00 val.) Aktualumas. 2017 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos paskelbtame komunikate „Maisto ir ūkininkavimo...
Naujienos

Mokytojų mokymosi rezultatai

Balandžio 3 - 9 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko profesijos mokytojų mokymai, pagal Žemės ūkio rūmų įgyvendinamą projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro kompetentingi profesijos mokytojai – mentoriai dalinosi savo žiniomis ir praktiniais gebėjimais...
Naujienos

Vienijasi pienininkai

Balandžio 9 d.  Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas dalyvavo pieno gamintojų susirinkime, kuris vyko Telšių rajono savivaldybės salėje. Susirinkime dalyvavo Mažeikių, Šilutės, Telšių rajonų pienininkystės ūkių savininkai. Pieno gamintojai aktyviai diskutavo apie problemas pienininkystės sektoriuje ir būtinybę vienyti savo jėgas, kad deramai atstovauti pieno gamintojų interesams. Buvo tariamasi dėl...
Naujienos

Startuoja projektas profesijos mokytojams

Žemės ūkio rūmai laimėjo projektą pateiktą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“. Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla,...
Naujienos

Pertvarka profesinio mokymo įstaigose

Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrąjį planą. Planu siekiama užtikrinti, kad skirtinguose šalies regionuose veikiančių įstaigų teikiamos profesinio mokymo paslaugos atitiktų regionų poreikius ruošiant specialistus, kurių reikia šalies ir vietos darbo...
1 2 3
Puslapis 2 iš 3
X