archivegegužės 2018

Naujienos

Tarptautinė miškininkystės paroda

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus gegužės 10 d. dalyvaus tarptautinės miškininkystės parodos „Baltijos miškai 2018" atidaryme. 2018 metų gegužės 10–12 d. jau šeštą kartą rengiamoje tarptautinėje miškininkystės parodoje „Baltijos miškai 2018“ dalyvaus ir Žemės ūkio rūmai drauge su Lietuvos miško savininkų asociacija. Paroda vyks Kauno rajone, Girionyse. Parodos...
Naujienos

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS VALDYMO NEEFEKTYVUMO

Žemės ūkio rūmai, susipažinę su viešoje erdvėje paskelbta informacija apie Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC), reiškia didelį susirūpinimą dėl valstybės institucijos virtimo nepotizmo objektu, kai nėra užtikrinama žmogiškųjų išteklių kokybė, valdymo procesus pažeidžia subjektyvūs kriterijai ir  vyksta socialinių santykių disfunkcija, o institucija, kurioje...
Naujienos

Įvyko ŽŪR Tarptautinių ryšių komiteto posėdis

2018 m. gegužės 8 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Tarptautinių ryšių komiteto (TRK) nariai susirinko į posėdį, kuriame pasidalijo naujausia informacija iš tarptautinių renginių, diskutavo dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos bei pasitarė dėl Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų atstovų susitikimo Vilniuje. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos...
Naujienos

Pažangiai Europai – pažangūs mokytojai

Žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai - pažangūs mokytojai" finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 "Komunikacija apie ES investicijas". Dalyvaujantys Europos Sąjungos projekte pedagogai gerai supranta, kad norėdami mokyti ir patys privalo mokytis, kad prisidėtų prie pažangios Lietuvos ir Europos ateities kūrimo....
Naujienos

Pagalba įsigyti ūkiniams gyvūnams

Kviečiame 2018 m. gegužės 1 d.– birželio 15 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje. Žemės ūkio ministerija, siekdama suteikti valstybės pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti buferinėje afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) zonoje,...
Naujienos

Gera ir bloga žinia apie naująjį ES biudžetą

Europos Komisija  pateikė planus apie 2021-2027 m. ES biudžetą. Dėl „Brexit“ (Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES) daugelis su nerimu laukėme naujojo laikotarpio finansavimo pasikeitimų. Kaip pirmuosius EK pasiūlymus vertina ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas SVITOJUS?  „Informaciją apie 2021-2027 m. ES biudžetą ir ypač apie bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) finansavimą galiu...
Naujienos

Pieno gamintojų susirinkimas atidėtas

Lietuvos pieno gamintojų asociacijai (LPGA) nepavyko surengti ataskaitinio susirinkimo, kurio metu ketinta priimti ir itin ilgai ruoštus asociacijos įstatų pakeitimus. Iš 379 LPGA narių atvyko tik 97, todėl, pritrūkus kvorumo, ataskaitinis susirinkimas atidėtas iki gegužės 23 dienos. Tačiau pieno gamintojai pasinaudojo proga išklausyti į susirinkimą atvykusius svečius, tarp kurių buvo...
Naujienos

ES auditoriai atlieka auditą

Europos Audito Rūmai atlieka bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) srityje vykdomų rizikos ir krizių valdymo priemonių auditą. Auditoriai nagrinės, ar įdiegtomis priemonėmis veiksmingai ir efektyviai sprendžiamas ūkininkų pajamų praradimo, kurį lemia tokios grėsmės kaip ekstremalios oro sąlygos, užkrečiamosios ligos ir politiniai sprendimai, kaip antai Rusijos nustatytas draudimas importuoti produktus iš...
Naujienos

Komisija siūlo šiuolaikišką biudžetą

Šiandien Komisija pasiūlė pragmatišką, šiuolaikišką ir ilgalaikį 2021–2027 m. biudžetą. Tai sąžiningas atsakas į šiandieninę realybę, kai tikimasi, kad Europa atliks svarbesnį vaidmenį užtikrinant saugumą ir stabilumą nestabiliame pasaulyje tuo metu, kai dėl „Brexit‘o“ mūsų biudžete atsiras didelis lėšų stygius. Šiandienos pasiūlymu siekiama spręsti šį dvejopą uždavinį mažinant išlaidas ir...
Naujienos

Kviečiame prisijungti prie iniciatyvos „Auginu Lietuvai!”

Žemės ūkio rūmai, drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija įgyvendina projektą „Auginu Lietuvai!“, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti. Projekto informaciniai rėmėjai – Valstiečių laikraštis ir Ūkininko patarėjas. Žemės ūkio rūmai, Tarybos sprendimu skiria 2 tūkst. eurų šiltnamiams nupirkti ir organizuoja projekto įgyvendinimo, viešinimo, bendradarbiavimo su savivaldybėmis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir projekto...
Naujienos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo parama – palūkanų kompensavimas

Svarbi pagalba žemdirbiams - ūkio subjektams, kurie ima kreditus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, taikomas dalinis palūkanų kompensavimas už jų imamus kreditus ir lizingo paslaugas. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė) siekia būti šalia žemdirbių ir padėti tada, kai jiems to labiausiai reikia.  Ypač svarbi Bendrovės...
Naujienos

Tarptautinių ryšių komiteto posėdis

2018 m. gegužės 8 d. (antradienį), 11 val. Žemės ūkio rūmų Verslo salėje (2 aukštas, K.Donelaičio g. 2, Kaunas), kviečiamas Tarptautinių ryšių komiteto posėdis.  Posėdžio darbotvarkė: Europos Komisijos pasiūlymai dėl Daugiametės finansinės programos 2020-2027 m. ir BŽŪP ateities. 2018 m. vykdytos tarptautinės veiklos pristatymas. Tolimesnės tarptautinės veiklos planai. Trijų jūrų regiono...
Naujienos

Parama pirminei žemės ūkio gamybai

2018 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-237 buvo patvirtintos Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisyklės. Taisyklėse įtvirtinta, kad pagalba teikiama žemės ūkio veikla užsiimančio fizinio asmens turtą pirminei gamybai vykdyti perkantiems (su kredito įstaigos kreditu...
1 2 3
Puslapis 3 iš 3
X