archivespalio 2018

Naujienos

Naudingi seminarai ūkininkams

Spalio 24 d. Rietave susirinko ūkininkai iš Rietavo sav., Plungės, Šilalės, Tauragės ir Telšių rajonų į Žemės ūkio rūmų organizuotą seminarą „Aplinkosauginiai reikalavimai ir agrarinės aplinkosaugos programos". Seminarą vedė ŽŪR konsultantė dr. Edita Karbauskienė. „Ūkininkams aktualūs klausimai apie aplinkosauginius reikalavimus ir agrarinės aplinkosaugos programas, todėl susirinkusieji ne tik įdėmiai klausė...
Naujienos

Susitikimas su ūkininkais Aukštadvaryje

Spalio 23 d. į Trakų r. Aukštadvario žemės ūkio mokyklą susirinkę ūkininkai iš Skuodo, Rokiškio, Širvintų, Prienų, Elektrėnų, Varėnos, Trakų rajonų ir  Pagėgių sav. aptarė aktualius žemės ūkio klausimus, dalinosi įžvalgomis dėl ateities perspektyvų ir ūkininkavimo sąlygų naujuoju BŽŪP laikotarpiu.  „Laukia nelengvas derybinis laikotarpis dėl 2021-2027 m. BŽŪP. Turime būti...
Naujienos

JAV siekia mažinti maisto švaistymą

Spalio 18 d. JAV Žemės ūkio departamento (USDA), Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) ir Maisto ir vaistų kontrolės tarnybos (FDA) vadovai susitarė ir pasirašė susitarimą, jog glaudžiai bendradarbiaus siekiant sumažinti nepanaudoto maisto, kuris nukeliauja į atliekų sąvartynus kiekius. Savivaldybių (municipal) išvežamose į sąvartynus atliekose maistas sudaro didžiausią dalį. JAV kiekvienais metais...
Naujienos

Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

2018 m. spalio 29 d. 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje, 2 aukšte (adresu: K. Donelaičio g. 2, Kaunas).  Numatoma svarstyti: Dėl valstybės biudžeto projekte 2018 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai). Aktualumas. Numatoma, kad 2019 metų biudžeto projektą...
Naujienos

ŽŪR projektas pieno gamybos ūkiams atvėrė galimybes dirbti efektyviau

Tokio tikslo vedami Žemės ūkio rūmai baigia įgyvendinti projektą „Pieno ūkių ekonominio potencialo vertinimo sistemos naudojimas, siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą bei gerinti produkcijos kokybę“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Bendra veislinė grandinė...
Naujienos

ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš RIETAVO SAVIVALDYBĖS IR PLUNGĖS RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone. ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug...
Naujienos

Žemdirbiai vienijasi tarptautiniu mastu

2018 m. spalio 18 d. žemdirbių protesto akcijos atstovus iš Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys, atsakingas už Baltijos šalių regioną, Dermot Ryan. Lietuvos žemdirbiams atstovavo ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas.  Europos Komisijos atstovui buvo pristatyti protesto dalyvių reikalavimai - kad tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu...
Naujienos

REKOMENDACIJOS DĖL IŠANKSTINIŲ GRŪDŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARČIŲ

Pardavimui grūdus auginantys žemdirbiai gali iš anksto (kol dar neturi derliaus) sudaryti grūdų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – išankstinė sutartis) arba grūdus parduoti jau nuėmę derlių, nesudarę išankstinės sutarties. Išankstinės sutartys, kaip ir bet kurios kitos, sudaromos laisva valia, todėl žemdirbiai, prieš įsipareigodami parduoti tai, ko realiai dar neturi, turėtų įvertinti...
Naujienos

Pasiskolinti ūkio plėtrai visada yra galimybių

Lietuvos žemdirbiai nelinkę klimpti į skolas, tačiau siekiant įsitvirtinti rinkoje ir atlaikyti konkurenciją kito kelio dažniausiai nelieka. Drąsiau skolintis skatina ir ūkininkams sudarytos vis palankesnės kreditavimo sąlygos. Ukmergės r. ūkininkė Janė Druskienė augino mamos dovanotą karvutę Margę ir net negalvojo, kad reikės skolintis iš bankų ir ūkį nuolat plėsti bei...
Naujienos

ŽŪR iniciatyva „Auginu Lietuvai!“ – Jurbarke ir Tauragėje

Žemės ūkio rūmų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos sumanytas Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtas projektas „Auginu Lietuvai!“ pasiekė rajonus prie senelio Nemuno – Jurbarką ir Tauragę. Šiltnamius Jurbarko lopšeliui – darželiui „Nykštukas“ ir Tauragės lopšeliui - darželiui „Ąžuoliukas“ padovanojo projekto iniciatoriai Žemės ūkio rūmai bei Lietuvos savivaldybių asociacija ir projekto rėmėjai. Viename...
Naujienos

ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS MINTYS iš ŠILUTĖS RAJONO

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) programas  – „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ ir Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimas, kurių efektyviam įgyvendinimui pasitelkiami ŽŪR Savivaldos organizatoriai 31 šalies kaimiškajame rajone. ŽŪR savivaldos organizatorių dėka rajonus pasiekia žinios iš Lietuvos pagrindinės žemdirbių interesus ginančios organizacijos. Nuo ŽŪR savivaldos organizatorių aktyvumo daug...
Naujienos

Konsultavimas

ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA KONSULTAVIMAS (2022-04-01 iki 2022-12-15) Lietuvos žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą „ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA KONSULTAVIMAS”, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Lietuvai dalyvaujant ES bendrojoje žemės ūkio politikoje (BŽŪP) svarbu kokybiškai konsultuoti ir orientuoti į rezultato rodiklius ūkininkus...
Naujienos

Protestas Briuselyje: laikas atsisakyti diskriminacinės žemės ūkio politikos!

Spalio 18-ąją Briuselis ne tik teoriškai tapo tikrąja Europos Sąjungos sostine, nes įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Kaip reta Briuselyje buvo itin daug ginkluotų policininkų, specialiųjų dalinių kariškių ir įvairių šalių žurnalistų. Todėl dalis jų dėmesio buvo skirta ir protesto akciją surengusiems Lietuvos Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) nariams ir jų...
Naujienos

Pristatytos išvados dėl plynųjų kirtimų

Aplinkos ministerija pristatė aplinkos ministro Kęstučio Navicko 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-864 sudarytos darbo grupės išvadas dėl plynųjų kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose. Pasak ministro, tai padės keisti ligšiolinę praktiką, kai gamtos apsaugos interesus nusverdavo ūkiniai. „Aplinkos ministerija skiria ypatingą dėmesį vertingųjų miškų apsaugai ir saugomoms teritorijoms, kur ūkinė veikla...
Naujienos

Atmestas Želdynų įstatymo pakeitimo projektas

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2018-10-17 posėdyje apsvarstė ir atmetė Seimo narių valstiečių  Kęstučio Mažeikos ir Kęstučio Bacvinkos teiktą Želdynų įstatymo pakeitimo projektą (Nr. XIIIP-1675 https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/529aeef0118811e88a05839ea3846…), kuriuo buvo siekiama suteikti teisę atsakingoms institucijoms įvertinti ir kontroliuoti saugotinus medžius privačioje valdoje. Įstatymo projekte numatomos griežtesnės želdinių inventorizacijos, duomenų kaupimo ir priežiūros funkcijos, taip...
Naujienos

Kviečiame į seminarus ir konsultacijas

Informuojame ūkininkus ir kitus asmenis, užsiimančius žemės ūkio veikla, jog Žemės ūkio rūmai ir paskutinį šių metų ketvirtį – spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais teiks individualias konsultacijas ir organizuos seminarus aktualiais klausimais 31 šalies rajone.   Spalio 12 d. Akmenės rajono ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklos subjektai dalyvavo seminare...
1 2 3 4 5
Puslapis 2 iš 5
X