archive2018

Naujienos

Pažangiam ūkininkavimui reikalingos žinios

Šakių rajone, Lukšių seniūnijoje ūkininkaujantis Darius Bilskis sukūrė pažangų ūkį, turi Žaliąjį diplomą ir laukia ūkyje praktikantų, su kuriais galėtų pasidalinti patirtimi. Ūkyje plėtojama augalininkystė. „Per 22 metus atkaklaus darbo metų, pradedant nuo 3 ha žemės ploto buvo sukurtas stiprus ir pažangus 300 ha ūkis. Pradėjau ūkininkauti 1996 m., buvo...
Naujienos

R.Rozga: „Ūkininkai vis dar skaičiuoja nuostolius"

Kiekvieną darbų sezoną klimatas pažeria naujų iššūkių, dėl kurių ūkininkai kasmet skaičiuoja vis didesnius derliaus nuostolius. Faktas tas, kad 2017 – ieji buvo drėgni ir žemdirbiams pridarė daugybę problemų. Metų derlius buvo geras, bet drėgmės perteklius sutrukdė jį visą nuimti. Dėl blogų oro sąlygų 2017 m. rudenį žemės ūkyje susiklostė...
Naujienos

AKM SITUACIJA

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) gavo Lenkijos kompetentingos institucijos pranešimą apie pirmuosius du šiais metais afrikinio kiaulių maro (AKM) židinius kiaulių laikymo vietose Sedleco apylinkėse. Vienoje jų buvo laikomos 82, kitoje 69 kiaulės. Lenkijos atsakinga institucija informavo, kad aplink ligos židinius nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, o visos laikytos...
Naujienos

J. Kuzminskas: „Būtinas susitarimas dėl pieno supirkimo kainų"

2018 m. sausio 3 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias" organizuotas susitikimas - diskusija pieno sektoriaus strategijos kūrimo ir pieno kainos stabilizavimo klausimais. Susitikimo metu buvo aptarta esama Lietuvos pienininkystės sektoriaus situacija ir plėtros galimybės bei  pieno kainodaros strategija. „Visi, šiandien dalyvavę susitikime – diskusijoje...
Naujienos

Pakeistos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

2017 m. gruodžio 29 d. Žemės ūkio ministras B. Markauskas pasirašė įsakymą Nr. 3D-853 dėl Žemės ūkio ministro 2015 balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.  SUSIPAŽINKITE SU NAUJU ĮSAKYMU...
Naujienos

Parama bitininkystės sektoriui

Nuo 2018 m. sausio 2 d. iki vasario 5 d. bitininkai gali teikti paraiškas paramai gauti.  Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017-2019 metų programai įgyvendinti numatytos šios priemonės: 1) Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms. Ši priemonė skirta bitininkų mokymams, konsultavimui, informacijos sklaidai ir pan. 2)  Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis,...
Naujienos

Pakeista Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankų išdavimo tvarka

Nuo 2018 metų sausio 1 d. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankus pagal Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą savivaldybių administracijoms išduos valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau - ŽŪIKVC). Vietoj dviejų Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų bus išduodamas tik mažojo formato pažymėjimas. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio...
Naujienos

Širvintiškių atokvėpio popietė

2017 m. gruodžio 21 d. popietę, Širvintų rajono žemdirbiai susirinko praleisti laisvalaikį drauge, pasidžiaugti pasiekimais, pasidalinti patirtimi ir sunkumais. Popietę ūkininkams organizavo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Karolina Valaišienė. „Širvintų rajone registruota gerokai per 2 tūkst. žemės ūkio valdų. Pastoviai gaunu paklausimų įvairiausiais žemdirbiams rūpimais klausimais: dėl nederlingų žemių žemėlapio, dėl...
Naujienos

Ieškoma palankesnių sprendimų kiaulių augintojams

Sausio 3 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame susitikime su  Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovais ir atstovais. Susitikimo metu aptartos pozicijos, kurių Lietuvos atsakingi atstovai turėtų laikytis Europos Komisijos darbo grupėje svarstant afrikinio kiaulių maro kontrolės...
Naujienos

S. Dimaitis: „Džiugina ūkininkų noras dalyvauti inovacijų diegime“

„Žemės ūkio sektoriaus plėtra ir konkurencinis pranašumas jau neįsivaizduojamas be inovacijų. Nors inovacijų nauda yra akivaizdi, tačiau jų diegimas ir taikymas šalies ūkiuose turi būti vykdomas atsargiai ir pamatuotai. Žemdirbiai, planuodami investicijas privalo žinoti inovacijų patikimumą ir pirmenybę teikia patikrintoms praktikoje naujovėms, kurios bus perspektyvios ir ekonomiškai naudingos“ – sako...
1 33 34 35
Puslapis 35 iš 35
X