archivebalandžio 2019

Naujienos

LR ŽŪR pirmininkų susitikimas

Balandžio 19 d. LR ŽŪR įvyko susitikimas su buvusiais šios pagrindinės Lietuvos žemdirbių organizacijos pirmininkais. Tikimasi, kad tokie susitikimai taps tradiciniais. Pirmajame susitikime dalyvavo dabar ūkininkaujantis Albertas Amšiejus, LR ŽŪR vadovavęs 2005 02 14 – 2005 04 15, šiuo metu Klaipėdos rajono meru išrinktas Bronius Markauskas (2005 04 15 –...
JaunimasNaujienos

KONKURSAS ŠILTNAMIUI LAIMĖTI

Bundant gamtai ir artėjant gražiausiai pavasario šventei – Šv. Velykoms Žemės ūkio rūmai skelbia KONKURSĄ ir vienai ikimokyklinio ugdymo įstaigai dovanoja šiltnamį! Konkurso tikslas -skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, ugdyti meilę savo kraštui, didinti užimtumą. Šiam tikslui pasiekti reikšmingu tampa realių pavyzdžių pateikimas, kaip galima sėkmingai sukurti verslą...
Naujienos

Rokiškėnai aptarė žemės ūkio aktualijas

Balandžio 17 d. Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga drauge su LR Žemės ūkio rūmais (LR ŽŪR), Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos Rokiškio rajono skyriumi, Rokiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriumi organizavo susirinkimą žemdirbiams aktualiais klausimais. Susirinkimą pradėjusi ir pristačiusi svečius, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Dalia Lūžienė-Malijonienė perdavė moderavimo teises...
Naujienos

LR ŽŪR XVIII SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 25 d. (ketvirtadienį), 11 val. Didžiojoje salėje vyks LR žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) XVIII suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkė: Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – LR ŽŪR) Tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.Dėl LR ŽŪR 2018 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.Dėl LR ŽŪR 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito...
Naujienos

Lietuviai pirmieji ES pradėjo vesti gaminių pakuočių ir atliekų apskaitą

Savo produkciją prekybos tinklams, ir ne tik jiems, parduodantys ūkininkai (žemės ūkio bendrovės, su žemės ūkiu susijusios UAB, žemės ūkio kooperatyvai) nuo šių metų pradžios (t.y. už praėjusius metus) turi atlikti dar vieną prievolę – naudotis elektronine ES Vieninga gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). Ši naujovė ypatinga,...
NaujienosPolitika

Ar valdžios atstovai ištesės pažadus? 

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) nariai kovo 21 d. Ukmergėje surengtame ataskaitiniame susirinkime  ( str. zur.lt : „Problemų griūtis ant ūkininkaujančių ekologiškai“ https://www.zur.lt/lt/problemu-griutis-ant-ukininkaujanciu-ekologiskai/#more-12278) be užuolankų šalies valdžiai kėlė daug aštrių klausimų į kuriuos valdžios atstovai nesugebėjo atsakyti. Susirinkime priimtoje rezoliucijoje LEŪA nariai valdžiai iškėlė konkrečius reikalavimus. Valdžiai atsisakius susikaupusias problemas...
Naujienos

Inovatyvūs metodai sodininkystėje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) šiais metais pradeda įgyvendinti projektą „Poravimosi elgsenos sutrikdymas – inovatyvus metodas obuolinio vaisėdžio (cydia pomonella) biokontrolei„ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Pagrindinis projekto tikslas – parodyti inovatyvias...
Naujienos

Darbdaviams naudinga konferencija

Balandžio 9 d. Pagėgių sav. įvyko konferencija ūkininkams ir kitiems kaimo darbdaviams „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei”. Konferenciją vedė LR žemės ūkio rūmų teisininkė Agnė Bundzinskaitė ir Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) ekspertas Vaidas Šalaševičius, kurie susirinkusiuosius supažindino su bendrosiomis Darbo kodekso nuostatomis, tarptautinio pobūdžio darbo...
Naujienos

„Agrolit“ – sėkminga kooperavimosi patirtis

Sėkmingu kooperacijos pavyzdžiu galime laikyti žemės ūkio kooperatyvą (ŽŪK) „Agrolit“, vienijantį šiltnamiuose daržoves auginančius verslininkus. Kodėl kilo mintis įkurti kooperatyvą, kokie aštuonerių veiklos metų rezultatai, kokius tikslus kooperatyvo nariai kelia ateičiai? Apie tai pasakoja ŽŪK „Agrolit“ direktorius Vilius Jundulas. Sakoma, kad tvirčiausius kooperatyvus sukuria patyrusieji itin daug nuostolių, priartėjusieji prie...
Naujienos

Žemės ūkio forumas klausia – kokį pasaulį paliksime ateities kartoms?

Balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė dalyvavo Europos žemės savininkų organizacijos organizuotame žemės ūkio ateities forume. Forumas, į kurį kasmet susirenka keli tūkstančiai žemės ūkio sektoriaus atstovų, šiemet koncentravosi į ateitį – forumo tema: „Kita karta“. Kalbėję ES institucijų, tyrimų centrų...
Naujienos

Seimo komitete – žemdirbių sezono nuotaikos

Trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komitete (KRK) aptarta nemažai klausimų, aktualių darbų sezoną pradėjusiems žemdirbiams. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) vicepirmininkas Algis Baravykas, o svarstant ekologinių ūkių aktualijas į KRK posėdžio salę sugužėjo ypač gausus Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narių būrys. Savaeigė žemės ūkio technika kelyje Pradėjus...
Naujienos

Ūkininkų forumas

Balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus Ignalinos r. Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos mokykloje susitiko su rajono ūkininkais, kur dalyvavo ūkininkų forume „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“, kuriame perskaitė pranešimą „Žemdirbių kooperavimasis gyvulininkystėje: galimybės ir programos“. „Apmaudu, kad Lietuvos žemės ūkiui karo metais teko...
Naujienos

LR ŽŪR projektas padės mažinti produkcijos savikainą

Balandžio 8 d. LSMU Gyvulininkystės institutui priklausančiame istoriniame Baisogalos dvare bei žemės ūkio bendrovėje „AUGA Skėmiai“ LR Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR)  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“  veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ priemonę  pristatė projektą „Kokybiškos sėklinės medžiagos paruošimas...
Naujienos

Ar bus pasinaudota proga sukurti teisingesnius santykius pieno sektoriuje?

Šį antradienį Žemės ūkio ministerijoje posėdžiavo Pieno taryba. Priminsime, kad į jos sudėtį yra įtraukti LR Žemės ūkio rūmų narių – LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ bei Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos – atstovai. Posėdį atidžiai stebėjo LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis. Dienotvarkės tema ypač aktuali – vadinamasis Pieno įstatymas, pagal kurį...
Naujienos

Pagalba ūkininkui, nauda kredito įstaigai

Vis daugiau žemdirbių, kai pritrūksta lėšų trumpalaikiam, ilgalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, pasinaudoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis. Kreditai, kredito linijos ar lizingo paslaugos su Fondo garantijomis teikiamos visose kredito įstaigose, o paėmusiems tokius kreditus, kompensuojama ir dalis sumokėtų palūkanų. Nuotraukoje: Ukmergės rajono ekologinio ūkio savininkas Valentinas Genys Paslauga...
Naujienos

Svarbi partnerystė

Balandžio 5 d. LR žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) atstovas Sigutis Jundulas dalyvavo Marijampolės profesinio rengimo centro (PRC) steigiamajame tarybos posėdyje. Visi mokymo institucijos tarybos nariai yra paskirti Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. „Pirmasis Marijampolės PRC tarybos posėdis vyko kaip ir numatyta, pagal darbotvarkę - patvirtintas darbo reglamentas, išrinktas...
1 2 3
Puslapis 2 iš 3
X