archivelapkričio 2019

Gyvulininkystė

Konferencijoje apžvelgtos inovacijos Lietuvos bitynuose

Bitininkyste Lietuvoje užsiima apie 10 000 ūkininkų, kurie laiko per 150 000 bičių šeimų. Pastarosios teikia ne tik pajamas, bet ir atlieka itin svarbų vaidmenį gamtoje – apdulkina žydinčius augalus, dėl ko padidėja rapsų, grikių, sodų ir kitų kultūrų derlingumas. „Visų bitininkų tikslas turėti sveikesnes ir darbštesnes bites, kurios galėtų...
ŽUR Naujienos

Klimato kaita – ne tik iššūkis, bet ir galimybė

Aplinkos ministerija surengė Klimato savaitę, kurios metu kartu su mokslininkais, visuomenės veikėjais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, politikais ir visais klimato kaitai neabejingais piliečiais siekta atsakyti į svarbiausius klausimus, apie rengiamą (atnaujinamą) Nacionalinę klimato kaitos valdymo politikos strategiją iki 2050-ųjų. Strategijoje nustatomi nacionaliniai trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai tikslai bei uždaviniai. Taip...
ŽUR Naujienos

Įspūdžiai iš kvalifikacijos tobulinimo Kinijoje

Neseniai iš kvalifikacijos tobulinimo Kinijoje sugrįžo LR  Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė. Ši kelionė buvo viena iš LR ŽŪR bei Kinijos bendradarbiavimo renginių. Kuo ši kelionė buvo naudinga, ko pasimokė LR ŽŪR vyr. specialistė 1,4 mlrd. gyventojų turinčioje valstybėje? Pirmasis kelionės taškas –...
ŽUR Naujienos

Šilališkiai žemaičius kvies jungtis į asociaciją

Lapkričio 26 dieną Šilalės rajono savivaldybėje vyko susirinkimas, kuriame susirinkę sodininkai, daržininkai ir uogų augintojai diskutavo apie galimybes Žemaitijos zonoje įkurti asociaciją. Susirinkimą organizavo Šilalės rajono tarybos narys, Šilalės Agro vienas iš kooperatyvo steigėjų , ūkininkas Egidijus Gečas, o ūkininkus konsultavo Žemės ūkio Rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra...
AugalininkystėŽUR Naujienos

Projektas, prisidėjęs prie dirvos kokybės gerinimo

Lietuvos Žemės ūkio rūmų konsultantams bendradarbiaujant su mokslininkais iš Gamtos tyrimų centro ir 11 ūkininkų - žemės ūkio veiklos subjektų (7 grūdinių kultūrų, 2 daržininkystės, 2 uogininkystės ūkiai) įgyvendinamo projekto dėka buvo sprendžiamos dirvožemio kokybės gerinimo, azotinių trąšų naudojimo mažinimo ir produkcijos derlingumo didinimo bei kokybės gerinimo problemos, siekiant didinti...
Mūsų herojai

Pagerbti Šiaulių rajono ūkininkai

Lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus sveikino Šiaulių rajono ūkininkus, susirinkusius į kasmetinę rajono žemdirbių šventę „Dėkojame žemei“. LR ŽŪR pirmininkas apdovanojo pažangiai dirbančius ūkininkus Aidą Pikūną ir Gediminą Šopį. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras padėkomis apdovanojo jaunąjį ūkininką Tomą Pašiškevičių, už senelių ūkio...
GyvulininkystėŽUR Naujienos

Mokymo(si) nauda

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) įgyvendina projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. „Mokymuose dalyvaujantys ūkininkai supranta, kad gyvenimas juda pirmyn ir jiems būtina tobulinti savo...
Mūsų herojaiNaujienos

Pagerbti šauniausi Birštono sav. ūkininkai ir gražiausių sodybų savininkai

Lapkričio 22 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis sveikino Birštono savivaldybės ūkininkus, susirinkusius į kasmetinę ūkininkų šventę. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkomis apdovanojo ūkininkus: Editą ir Giedrių Baranauskus, Daivą ir Algį Kabašinskus. Apdovanojimai buvo skirti ir geriausiai tvarkomų Birštono savivaldybės sodybų savininkams.  „Gražiausia sodyba 2019“ konkurso nugalėtojai,...
Politika

Subrandino planą gaivinti žemės ūkio specialistų rengimą

Apie žemės ūkio specialistų rengimą buvo surengta ne viena aukšto lygio diskusija. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) siūlo sprendimą. Trečiadienį su suinteresuotomis šalimis dar kartą buvo išgrynintos aktualiausios problemos ir aptartas sprendimo „Dėl žemės ūkio specialistų rengimo“ projektas. Įžvalgomis su Seimo komiteto nariais dalijosi žemės ūkio ministras Andrius Palionis, švietimo,...
Gyvulininkystė

Pieno rinkos situacija 2019 m. sausio – rugsėjo mėn.

Pasaulinė situacija.  2019 metų devynių mėnesių pasaulinės pieno produktų prekybos aukciono Naujosios Zelandijos bendrovės „Fonterra Coop“ rezultatai (1 pav.) rodo, kad nuo gegužės mėn. aukcionuose pieno produktų eksporto kainos mažėjo (išskyrus liepos 16 d. aukcionas). 1 pav. Pasaulinės pieno prekybos Fonterra Coop. 2018-2019 metų sausio-rugsėjo mėn. aukcionų rezultatai, % Šaltinis:...
Gyvulininkystė

Siloso kokybės įtaka šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD), kurios kaupiasi atmosferoje ir sulaiko saulės spindulius, yra didelė pramonės, energetikos, transporto ir  žemės ūkio problema. Duomenys apie susidarančių ir išmetamų į atmosferą ŠESD žemės ūkio sektoriuje kiekius skiriasi gana ženkliai tarp įvairių šalių ar regionų. JAV tyrėjai nurodo, kad gyvulininkystės sektorius sudaro apie 3...
PolitikaŽUR Naujienos

Diskusijos dėl Kooperatyvų įstatymo tobulinimo

LR Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Kooperacijos veiklos komiteto (KVK) nariai energingai diskutavo dėl Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I164 nuostatų tobulinimo. Posėdyje komiteto nariai aptarė minėto įstatymo nuostatų tobulinimo galimybes ir sprendimus, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei stiprintų pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto...
1 2 3 4
Puslapis 1 iš 4
X