archivegegužės 2020

ŽUR Naujienos

Apie Seimo KRK posėdį

 2020-05-20 Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) nuotoliniame posėdyje svarstė žemdirbiams rūpimus klausimus. Komitetas turėjo pareikšti išvadą dėl siūlomų naujų Miškų įstatymo pakeitimų. Ne mažiau svarbus klausimas, kuris šią savaitę svarstomas visuose Seimo komitetuose, yra praėjusių metų Vyriausybės veiklos įvertinimas. Su tuo susijusi KRK tęsiama parlamentinė kontrolė, kaip Žemės ūkio ministerijai...
Gyvulininkystė

AKTUALU kiaulių laikytojams! Priimamos paraiškos biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Š. m. birželio 1 -  30 d. priimamos paraiškos iš kiaulių laikytojų biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Tinkamos finansuoti išlaidos, reikalavimai pareiškėjams, paraiškų ir dokumentų teikimo tvarka nustatyta Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos  Respublikos  žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio...
Miškininkystė

K.Šiaulys: apie virusus be koronos

Atėjo laikas, kada nebegaliu nerašyti. Tiek daug visko susikaupė. Paskutinis lašelis buvo žinia apie Albino Strelčiūno nelogišką ir ankstyvą mirtį su galimomis tokios baigties priežastimis. Prisiminiau dar tragiškesnę Algirdo Augūno lemtį. Labai panašios istorijos prie tos pačios Siesarties upės, labai panašūs likimai, panašaus amžiaus žmonėms, kurie galėjo dar ilgai ir...
Naujienos

AKTUALU! Pasėlių deklaravimas

Informuojame, kad 2020 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos nuo balandžio 20 d. iki birželio 22 d. Pavėluotai priimamos nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) https://paseliai.vic.lt prisijungimo...
Naujienos

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. birželio 15 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priemonę. Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo,...
ŽUR Naujienos

Veterinarijos gydytojai LR ŽŪR spręs ne tik savo problemas, bet ir siūlys naujų idėjų

LR ŽŪR aktyvi organizacija - Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (LVGA) ir jos prezidentas, šalyje žinomas veterinarijos gydytojas dr. Audrius Kučinskas dalinasi mintimis apie problemas ir siūlomus sprendimus. Ar turite vilčių, kad per LR ŽŪR galėsite spręsti Lietuvos veterinarijos gydytojams svarbius klausimus? LR ŽŪR veiklos principai man žinomi. Nors mano veiklos...
Naujienos

Didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams

2020 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimą, kuriuo didinamas finansinių paslaugų prieinamumas žemdirbiams. Viena iš priemonių, kuri labai aktuali žemdirbiams ir kuria būtina pasinaudoti - palūkanų kompensavimas. Svarbu tai, kad šios priemonės sąlygos tapo dar patrauklesnės...
Naujienos

Ūkininkai galės pasirinkti draudikus

Įrašas   Nuo gegužės 15 d. Lietuvos žemdirbiai galės pasirinkti kur drausti pasėlius. Antrąja draudimo bendrove, šalyje teikiančia pasėlių draudimo paslaugas tapo Austrijos draudimo kompanija „BTA Baltic Insurance Company“ . Kalbiname AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje skyriaus vadovą Boris Kuzmą. Paskelbėte apie gerąją patirtį Latvijoje. Taigi kokia ta...
Naujienos

Apie naują EK daugiametę finansinę programą

Gegužės 6 d. EK turėjo būti paskelbta nauja daugiametė finansinė programa, tačiau jos dar kol kas nėra: vyksta posėdžiai, diskusijos ir artimiausiu metu numatomas balsavimas. Gegužės 13 d. Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pasisakė Europos Parlamento plenariniame posėdyje apie naują daugiametę finansinę programą, nuosavus išteklius ir gaivinimo planą...
ŽUR Naujienos

Tautinio paveldo kūrėjai turi pasiūlymų, bet jie lieka neišgirsti

Karantino dėl koronaviruso poveikį pajautė ir tautinio paveldo kūrėjai ir gamintojai. Kalbiname LR ŽŪR priklausančios  Lietuvos tautinio paveldo  gamintojų ir kūrėjų asociacijos pirmininkę Jolantą Kubolienę bei šios organizacijos narius: obuolių sūrius slegiančią Vaidą Paulę, duoną kepantį Gintarą Rugį ir senojo kubilininkystės amato puoselėtoją Vitalių Striuogaitį.   Kiek tautinio paveldo kūrėjų...
Naujienos

Lietuvos policijos ir žemdirbių savivaldos konferencija

Gegužės 13 d. vyko Lietuvos policijos nuotolinė konferencija su žemdirbių savivaldos atstovais, skirta stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, prevencinį nusikalstamų veikų užkardymą, susijusį su žemės ūkio sektoriumi. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Panevėžio apskrities VPK viršininkas Rimantas Bobinas,  Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis, Rokiškio r. PK...
Gyvulininkystė

Pasitarimas dėl Pieno įstatymo projekto

Gegužės 13 d. įvyko antrasis Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) narių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo įstatymo projekto. Nuotoliniu būdu surengtame pasitarime, kuriam moderavo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, dalyvavo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“...
ŽUR Naujienos

Paramos vežimas žemės ūkio sektoriui ir kaimui juda sunkiai

Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė, kad į Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą būtų įtraukta priemonė „Sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio sektoriaus likvidumą ir didinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, bei sumažinti...
Naujienos

Aktualijų studijoje apie vagystes iš ūkių

Gegužės 13 d. LRT Aktualijų studijoje mintimis dalinosi Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė – Datkūnienė, ūkininkas Eldevinas Gražys,  Panevėžio apskrities policijos komisariato atstovas Tadas Martinavičius, jaunųjų ūkininkų atstovai. Kaip karantinas paveikė nusikalstamumą šalyje? Šiemet žemdirbiai tikėjosi, kad...
Gyvulininkystė

STOP pienų kainų mažinimui Lietuvoje!

2020 m. pasaulinės pieno produktų kainų tendencijos nebuvo nepalankios Lietuvos rinkai.  Pieno supirkimo kainos nebuvo mažesnės nei prieš metus, supirkimo kiekiai ir pieno produktų eksportas nemažėjo. Kovo mėnesio pokyčiai nebuvo išsiskiriantys – 0,2 proc. mažėjo pieno supirkimo kainos. Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis informuoja, kad LRS...
Naujienos

Komisija išplečia laikinąją sistemą, kad būtų remiama ekonomika

Europos Komisija antrą kartą iš dalies pakeitė ir išplėtė 2020 m. kovo 19 d. priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą, kad valstybės narės galėtų paremti dėl koronaviruso protrūkio nukentėjusią ekonomiką. Pirmieji pakeitimai priimti 2020 m. balandžio 3 d. Remdamasi šiomis horizontaliosiomis taisyklėmis ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija iki šiol yra patvirtinusi 1,9 trln. EUR vertės...
1 2 3 4
Puslapis 2 iš 4
X