2021 m. apskaitos žurnalą augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams dar bus galima pildyti popieriuje

Dar 2020 m. lapkričio mėn. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR), įvertinę Žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. 3D‑799, kurio pagrindu buvo pakeistos Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatos ir buvo numatyta, kad jau nuo 2021 m. balandžio 5 d., kad augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalės prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) per elektroninę bankininkystę arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, ir užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, pagal Taisyklėse nurodytą formą.

Toks reikalavimas ne tik padidintų žemės ūkio veiklos subjektams tenkančią administracinę naštą, bet ir  sukeltų nepatogumų vyresnio amžiaus žemdirbius, kuriems sudėtinga naudotis PPIS. Tada ŽŪR pasiūlė palikti šiuo metu galiojančią nuostatą – augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą tvarkyti pasirinktinai, pildant jį popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje.

2021 m. gruodžio 4 d. ŽŪR gavo raštą iš Žemės ūkio ministerijos, kuriame  nurodoma, kad į siūlymą buvo atsižvelgta ir įvertinant tai, kad  žemės ūkio veiklos žurnalai bus skaitmenizuojami, o žemės ūkio veiklos subjektai lengviau prisitaikytų prie reikalavimo augalų apsaugos produktų, skirtų profesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą pildyti PPIS, 2021 m. sudaro galimybę apskaitos žurnalą augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams pildyti popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje. Tuo tikslu bus parengtas taisyklių pakeitimo projektas ir pateiktas derinti visuomenei.