archivelapkričio 2021

Naujienos

Už badu stimpančių kiaulių įmonėje AB ,,Kiaulių veislininkystė“ kyšo ir Žemės ūkio tarybos ausys

Žemės ūkio taryba ūkininkų tarpe labai didžiuojasi, kad atstovauja visus sektorius, tame tarpe ir kiaulių augintojus, kadangi savo negausiame narių sąraše turi Veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociaciją. Veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija kol kas nieko neveisia ir negerina, tiesiog eilę metų gyveno glaudžioje simbiozėje su AB ,,Kiaulių veislininkystė“...
Naujienos

Žinios iš KRK posėdžio

Seimo Kaimo reikalų komitetas lapkričio 3 d. svarstė daugiausia su žemės ūkio finansavimu ir valstybės pagalba susijusius klausimus: 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto dalį, susijusią su žemės ūkiu, taip pat padėtį kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriuose. Posėdyje dalyvavo ir pasisakė žemdirbių savivaldos atstovai –...
Naujienos

Ūkiams dar teikiamos individualios garantijos palankesnėmis sąlygomis: liko 2 mėnesiai

Ūkininkai ir įmonės, kurios dėl COVID-19 pandemijos patyrė sunkumų, dar gali kreiptis dėl paskolų ir lizingo paslaugų į finansų įstaigas su valstybės suteikiama garantija. Šias garantijas finansų įstaigoms teikia Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), šiemet tokių garantijų jau suteikęs už 8,4 mln. eurų. Per šiuos...
ŽUR Naujienos

ŽŪR siūlymai dėl lengvatinio akcizų tarifo žaliajam dyzelinui

ŽŪR organizuotoje diskusijoje dėl lengvatinio akcizų tarifo žaliajam dyzelinui dalyvavo Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, viceministrė Gintarė Krušnienė, Finansų viceministrė Rūta Bilkštytė, Žemės ūkio ministro patarėja Kristina Simonaitytė bei kiti atsakingi specialistai. Aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė informavo, kad lengvatinis akcizų tarifas žaliajam dyzelinui nebus keičiamas (šiuo metu galioja 60 Eur už...
1 2 3
Puslapis 3 iš 3
X