archive2021

Naujienos

Pirmasis šiais metais KRK posėdis

Seimui pratęsus rudens sesiją, sausio 6-ąją į nuotolinius posėdžius rinkosi Seimo komitetai, taip pat ir Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK). Dienotvarkėje trys svarbiausi klausimai: rengiamos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisos, Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) veikla ir perspektyvos, produktų ženklinimo ypatumai įsigaliojus draudimui klaidinti vartotojus taikant „pieno“ sąvoką. Posėdyje dalyvavo...
Naujienos

Įsigaliojo nauji žemės verčių žemėlapiai

2021 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus  įsakymu patvirtinti žemės verčių žemėlapiai. Pagal žemės verčių žemėlapius nustatytos sklypų mokestinės vertės perskaičiuojamos kas 5-ius metus. Pagal žemės verčių žemėlapius nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos apskaičiuojant mokestines vertes, nustatant valstybės valdomo turto...
Politika

EK rekomendacijos dėl BŽŪP strateginių planų

1. Nuo Europos žaliojo kurso iki BŽŪP strateginių planų Europos žaliojo kurso komunikate išdėstyta, kaip pasiekti, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Jame nustatyta nauja tvaraus ir integracinio augimo strategija, kuria būtų skatinama ekonomika, gerinama sveikata ir gyvenimo kokybė, rūpinamasi gamta nė vieno nepaliekant nuošalyje. Siekdama...
Augalininkystė

2021 m. apskaitos žurnalą augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams dar bus galima pildyti popieriuje

Dar 2020 m. lapkričio mėn. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR), įvertinę Žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. 3D‑799, kurio pagrindu buvo pakeistos Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatos ir buvo numatyta, kad jau nuo 2021 m. balandžio 5 d., kad augalų...
Politika

EK susitarė su JK dėl būsimo bendradarbiavimo su ES sąlygų

Po intensyvių derybų Europos Komisija gruodžio 24 d. susitarė su Jungtine Karalyste dėl būsimo bendradarbiavimo su Europos Sąjunga sąlygų. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Buvo verta kovoti dėl šio susitarimo, nes dabar turime sąžiningą ir subalansuotą susitarimą su JK, kuris apsaugos mūsų europinius interesus, užtikrins sąžiningą konkurenciją...
1 20 21 22
Puslapis 22 iš 22