archivebalandžio 2022

ŽUR Naujienos

Diskusija dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano

2022 m. balandžio 14 d. Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai ir nariai susirinko į informacinį renginį – diskusiją „Europos Komisijos pateiktų pastabų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 2027 m. strateginiam planui pristatymas ir diskusija“. Europos Komisija (EK) pasiūlė BŽŪP planą patobulinti, kad būtų pasiekti nustatyti rezultatų rodikliai. EK...
ŽUR Naujienos

Informacinis renginys – EK pastabos dėl BŽŪP plano

2022 m. balandžio 14 d. 10 val.  Žemės ūkio rūmų lyderiai susirinko į informacinį renginį– Europos Komisijos pateiktų pastabų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 2027 m. strateginiam planui pristatymas ir diskusija. Renginyje dalyvavęs Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis pristatė gautas Europos Komisijos pastabas ir pažymėjo, kad Komisija palankiai...
ŽUR Naujienos

ŽŪR narių diskusija dėl EK pateiktų pastabų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 2027 m. strateginiam planui

2022 m. balandžio 14 d. Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai ir nariai susirinko į informacinį renginį – diskusiją „Europos Komisijos pateiktų pastabų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 2027 m. strateginiam planui pristatymas ir diskusija“. Europos Komisija (EK) pasiūlė BŽŪP planą patobulinti, kad būtų pasiekti nustatyti rezultatų rodikliai. EK...
ŽUR Naujienos

ŽŪR nariai apie veislininkystės sistemą Lietuvoje

2022 m. balandžio mėn. 14 d. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) organizavo nuotolinį informacinį renginį veislininkystės sistemos Lietuvoje tobulinimo klausimams aptarti ir pasiūlymams Žemės ūkio ministerijai pateikti. Informacinio renginio pranešėjas Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos vadovas dr. Edvardas Gedgaudas ir Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė pristatė šiuo...
ŽUR Naujienos

ŽŪR Taryboje – EK pastabos dėl BŽŪP plano

2022 m. balandžio 14 d. Žemės ūkio rūmų lyderiai susirinko į tarybos posėdį, kurio pagrindinis klausimas - Europos Komisijos pateiktų pastabų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 2027 m. strateginiam planui pristatymas ir diskusija. Posėdyje dalyvavęs Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis pristatė gautas Europos Komisijos pastabas ir pažymėjo, kad...
Naujienos

Seimo komitete – svarbūs politiniai sprendimai

2022 m. balandžio 13 dieną Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) priėmė protokolinius nutarimus dėl Europos Komisijos (EK) komunikato „Apsirūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto sistemų atsparumo didinimas“ bei pastabų, pateiktų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiam planui. Antikrizinis paketas Kovo 23 d. pristatytas komunikatas „Apsirūpinimo maistu užtikrinimas ir...
Naujienos

VDI kreipimasis į ūkininkus ir žemės ūkio bendrovių vadovus

Gerbiamieji ūkininkai ir žemės ūkio bendrovių vadovai, šiuo laišku dar kartą norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad žemės ūkio veikla yra  paženklinta per dideliu mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų skaičiumi. Per 2021 metus vien šios ekonominės veiklos sektoriuje žuvo 8 darbuotojai, 10 buvo sunkiai sužaloti. Žemės ūkio veikla -...
ŽUR Naujienos

Informacinis renginys dėl paramos KPP priemonių

2022 m. balandžio 11 d. vyko nuotolinis Žemės ūkio rūmų informacinis renginys Dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą" 2022 metais. Renginio metu  dalyviai aptarė paramos programos priemonės 2022 m. planuojamų...
ŽUR Naujienos

Dėmesys trumpoms tiekimo grandinėms ir kokybiškai mitybai

Balandžio 7 d. Plungės rajono savivaldybėje, mero Audriaus Klišonio iniciatyva, įvyko susitikimas dėl trumpųjų tiekimo grandinių bei švietimo įstaigų vaikų maitinimo ekologiškais maisto produktais. Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos patarėjas Daivaras Rybakovas, ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas ir direktorius Sigitas Dimaitis. Galimybės sveikai maitintis Žemės ūkio ministro patarėjas Daivaras Rybakovas pristatė...
ŽUR Naujienos

Kviečiame diskusijai dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo EURI lėšomis

Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio rūmų narių informaciniame renginyje dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo EURI lėšomis taisyklių projekto. Informacinis renginys vyks 2022 m. balandžio 15 d. 13 val. nuotoliniu būdu („Microsoft Teams“ programa) Microsoft Teams meeting Click here to join the meeting Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė...
Gyvulininkystė

Pučiamai absurdiškų pseudoproblemų miglai reikalinga atsvara

Ar gali būti, kad saujelei asmenų būtų suteikta teisė rūšiuoti žmones į tuos, kurie maitinasi ar rengiasi tinkamai ir netinkamai, ir pagal tai spręsti, kuriems verslams galima toliau gyvuoti, o kurių veiklą reikia riboti ar visai uždrausti? Visuomenės rūšiavimo, laisvių varžymo pavyzdžių turime istorijoje, mūsų dienomis pasibaisėtinas pamokas kartoja autoritariniai-totalitariniai...
ŽUR Naujienos

Apie žemės ūkio dabartį ir perspektyvas

2022 m. balandžio 7 d. Trakų r. Aukštadvaryje, įvyko Žemės ūkio rūmų organizuotas renginys „Žemės ūkio dabartis ir perspektyvos". Susitikimo metu buvo aptarti strateginiai žemės ūkio planai bei valdžios ir žemdirbių savivaldos institucijų bendradarbiavimo perspektyvos. „Tokie susitikimai ir diskusijos su žemdirbiais yra labai reikalingi, nes šiuo metu rengiamas Lietuvos žemės...
ŽUR Naujienos

Ekologinių ūkių sertifikavimo aktualijos

2022 m. balandžio 7 d. Trakų rajone, Aukštadvaryje, Žemės ūkio rūmai organizavo renginį dėl ekologinių ūkių sertifikavimo aktualijų. Daugelis šiuo metu galiojančių pagrindinių ES teisės aktų, reglamentuojančių ekologinę gamybą, buvo priimti daugiau nei prieš 20 metų. Per tą laiką sektoriuje įvyko didelių pokyčių. Prieš dvidešimt metų ekologiški produktai sudarė tik...
ŽUR Naujienos

Apie ekologinio ūkininkavimo naujoves

2022 m. balandžio 7 d. Aukštadvaryje, Trakų rajone, Žemės ūkio rūmai  organizavo informacinį renginį „Ekologinis ūkininkavimas: naujovės“. Gausiai susirinkusius dalyvius sveikindamas Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis pažymėjo svarbų ekologinio ūkininkavimo vaidmenį ne tik žemės ūkyje, bet ir prisidedant prie sveikos mitybos bei tausaus gamtos išteklių naudojimo. Pastebėtina tendencija,...
Naujienos

Primename ūkininkams apie svarbiausius augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus

Netinkamai naudojami augalų apsaugos produktai (AAP) gali užteršti auginamą augalinę produkciją, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį, pakenkti sveikatai. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama valstybės politiką augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros srityje, siekia užtikrinti, kad mūsų stalą pasiektų saugus ir sveikas maistas, būtų išvengta žalos aplinkai...
1 2 3
Puslapis 2 iš 3
X