archive2022

Naujienos

ES šalių žemdirbių savivaldos lyderiai aptarė žemės ūkio aktualijas

2022 m. spalio 7 d. ES žemdirbių savivaldos lyderiai nuotoliniu būdu aptarė žemės ūkio sektoriaus problemas, tolimesnius veiksmus ir sektoriaus ateities iššūkius. Susitikime Žemės ūkio rūmams atstovavo vicepirmininkas Algis Baravykas. Copa - cogeca pozicija Po COVID-19 pandemijos energetikos krizė ir auganti infliacija sutrikdė pasaulines tiekimo grandines. Didėjančios maisto kainos ir...
Naujienos

Bičių svarba ir vaidmuo žemės ūkyje

Didėjant visuomenės susidomėjimui apdulkintojais (t. y. Europos piliečių iniciatyva, kuria prašoma uždrausti naudoti augalų apsaugos produktus), Copa - Cogeca sekretoriatas nusprendė parengti dokumentą su numatytais konkrečiais veiksmais, kuriais visi visuomenės nariai gali palaikyti apdulkintojus, nepakenkdami ūkininkų veiklai. Šį dokumentą parengė sekretoriatas, bendradarbiaudamas su Copa - Cogeca „Honey“ , „Fitosanitarinių klausimų“...
Naujienos

DĖMESIO! Kviečiame į konferenciją „Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principai ir perspektyvos”

2022 m. spalio mėn. 7 d. (penktadienį), 11 val. Žemės ūkio rūmų Didžiojoje salėje (K. Donelaičio g. 2, Kaunas) organizuojama konferencija „Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principai ir perspektyvos", kurioje pranešimą skaitys žemės ūkio viceministras Donatas DUDUTIS, o viešoje ekspertų diskusijoje dalyvaus žemės ūkio ministerijos Žemės ir nekilnojamojo turto departamento...
ŽUR Naujienos

Dr.E. Gedgaudas apie Pasaulinį pienininkystės kongresą ir kas jame labiausiai stebino

2022 m. rugsėjo 12-15 d. įvyko didžiausias pienininkystės ir susijusių sričių renginys – Pasaulinis pienininkystės kongresas. Šiemet jis buvo surengtas Indijoje, Naujajame Delyje, o jo tema skirta pienininkystei kaip maisto ir pragyvenimo šaltiniui. Tai forumas, kuriame koncentruotai pateikiamas milžiniškas kiekis naujausios informacijos iš visų su pienu susijusių sričių. Pienininkystė –...
ŽUR Naujienos

ŽŪR padėkomis apdovanoti Šilalės rajono ūkininkai

2022 m. spalio 1 d. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis dalyvavo Šilalės rajono žemdirbių šventėje. Puikus oras ir seniūnijų ir kaimo bendruomenių išradingai įrengti kiemeliai, atspindintys ne tik Šilalės rajono žemdirbystės tradicijas, bet ir tautinio paveldo amatus. Šventinėje mugėje šurmuliavo tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai ir jų kooperatyvai, o gardžia moliūgų...
ŽUR Naujienos

Rudens derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2022“ pagerbti žemdirbiai

2022 m. spalio 1 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2022“, skirtoje Sūduvos 600 metų ir Magdeburgo teisės suteikimo Marijampolei 230 metų jubiliejams paminėti. „Smagu matyti tokį gausų šventės dalyvių būrį ir rudens gėrybių derliumi pasipuošusius ir svetingai svečius sutinkančius seniūnijų, bendruomenių, ūkininkų,...
ŽUR Naujienos

Svarbu ūkininkų kompetencijas ugdyti nuolat

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė ir projekto „Ūkininkų kompetencijų ugdymas“ vadovė Irmina Kudarauskienė pažymi, kad ugdyti ūkininkų kompetencijas yra labai svarbu, todėl 2022-2023 metais bus įgyvendinamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam...
Naujienos

Prasideda rudeninė laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės

2022 m. rugsėjo 29 dieną pradedamas antrasis šiųmečio laukinių gyvūnų vakcinavimo nuo pasiutligės etapas. Iki gruodžio virš Lietuvos miškų ir laukų iš orlaivių planuojama išmėtyti daugiau nei pusę milijono vienetų jaukų su vakcina nuo pasiutligės. Naudojant šią priemonę Lietuvoje nefiksuojama nei vieno pasiutligės atvejo trejus metus iš eilės. „Šie metai...
Naujienos

Apie KRK svarstytus klausimus

2022 m. rugsėjo 28 d. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) posėdyje nagrinėjo aktualius parlamentinės kontrolės klausimus: dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano, dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkio ir susijusiuose sektoriuose bei dėl valstybinės žemės (įsiterpusių žemės ūkio paskirties, miško ūkio paskirties sklypų) pardavimo. Diskusijose...
Naujienos

EIP veiklos grupės projekto „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ rezultatai

Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupė „INNOFOOD HUB“ baigia įgyvendinti projektą  „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (2019–2022), kuris finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Pasiektas projekto tikslas –  sukurtas savireguliacijos pagrindu funkcionuojantis inovacijų diegimo ir sklaidos modelis, skirtas spartinti trumpųjų maisto tiekimo...
Naujienos

DĖMESIO! Liko vos kelios dienos paraiškų dėl KPP pasidalytos rizikos lengvatinių paskolų pateikimui

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) primena, kad liko kelios dienos, kada galima pateikti paraiškas dėl dalyvavimo priemonėje, pagal kurią bus galima kreiptis dėl lengvatinių paskolų pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Pareiškėjai paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti gali...
Naujienos

ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba

Europos Audito Rūmai paskelbė Specialiąją ataskaitą 20/2022 „ES veiksmai kovojant su neteisėta žvejyba. Kontrolės sistemos įdiegtos, tačiau mažiau veiksmingos dėl nevienodų valstybių narių atliekamų patikrų ir taikomų sankcijų“, kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narė Eva Lindström. Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba yra viena didžiausių grėsmių jūrų ekosistemoms, kenkianti pastangoms tausiai...
Naujienos

ŽŪPGF teikia garantijas sunkumų dėl Rusijos agresijos patiriantiems ūkininkams

Siekiant sumažinti Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltas neigiamas pasekmes ekonomikai, Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) teikia individualias garantijas su likvidumo problemomis susidūrusiems ūkio subjektams. Tokios garantijos finansų įstaigoms dėl paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Dėl individualių...
ŽUR Naujienos

A.Baravykas: darbas Copa-Cogeca posėdžiuose

2022 m. rugsėjo 22-23 d. Briuselyje vyko Copa - Cogeca verslo forumas „Maisto ir konkurencingumo užtikrinimas krizės metu“ ir Cogeca bei Copa-Cogeca prezidiumo posėdžiai, kuriuose dalyvavo Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias" valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas. „Patvirtinę Cogeca prezidiumo protokolą ir Cogeca...
ŽUR Naujienos

ŽŪR sveikinimai rietaviškiams

2022 m. rugsėjo 24 d. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis pasveikino rietaviškius ir  merą Antaną Černeckį Rietavo miesto 230 – ųjų Magdeburgo teisių suteikimo proga. „Šiandien miestas pasitinka svečius ir vietos gyventojus gražiai sutvarkyta aplinka, puoselėjama kultūra, menu, tautinėmis vertybėmis. Svarbu, kad miestą, kuriame prieš 140 metų buvo susisiekta...
ŽUR Naujienos

Konferencija apie maisto gaminimą be kainos gamtai ir atsakingą vartojimą

2022 m. rugsėjo 20 d. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) organizavo konferenciją ,,Ekologinio ir aplinką tausojančio maisto populiarinimas Lietuvoje“, kurios tikslas - sertifikuotų ekologiškų ir pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą produktų (NKP) populiarinimas, jų gamybos apimčių didinimas, realizacijos skatinimas bei visuomenės įpročių vartoti kokybiškus produktus, ugdymas. Konferenciją...
1 2 3 4 5 6 22
Puslapis 4 iš 22