A.Baravykas: ar gyvulininkystės sektorius bus užsmaugtas?

2022 m. gruodžio 19 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas aktyviai atstovavo gyvulininkystės verslo sektoriui Seimo Aplinkos apsaugos komitete, svarstant Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) pakeitimus.

„Gyvulininkystės šaka ir visas žemės ūkis turi ir garsus, ir kvapus, ir dulkes ir tam tikrus kitus ypatumus. Diskusija yra fundamentali. Atstovauju žemės ūkio veiklos subjektams, kuriems prieš 50 metų buvo nustatytos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), o atgavus nepriklausomybę, žemės reformos metu, Lietuva turėjo šias zonas užregistruoti. Taip buvo nustatyta teisės aktuose. Gyventojai neturėjo apsigyventi SAZ teritorijose prie fermų ir tą aiškiai reglamentavo teisės aktai, tačiau neaišku kokiais pagrindais jie ten apsigyveno ir atsidūrė šiose zonose. Savo prigimtimi SAZ padeda išvengti konflikto tarp fermos ir gyventojo, nes paprasčiausiai juos nutolina vieną nuo kito. SAZ žemėje turi būti sudaryta galimybė didesnei taršai, kol nėra numatytos galimybės ir metodai kaip suvaldyti kvapus, dulkes, dujų emisijas ar gyvulių, ūkio technikos keliamus garsus. Nors visą laiką galiojo draudimai statyti gyvenamuosius namus SAZ prie didelių fermų ir kitų gamybos įmonių, kai kuriose vietovėse, kažkokiais neaiškiais būdais tie žmonės vis tik apsigyveno. Niekas šiandieną nesigilina į klausimą – kaip jie ten atsirado, nejaugi jie nematė, kad visai šalia veikia didelės fermos ? Nejaugi architektai, išdavę leidimus statyboms nežinojo apie SAZ teritorijas ? Žinojo ir žino, tačiau kažkodėl šiuo klausimu niekas nekalba. Dabar, kai kyla vis dažnesni skundai dėl fermų kvapų, reikia paklausti – o ko tikėjosi žmonės, kurie patys atsikėlė gyventi prie pat fermų, į SAZ teritoriją, kurioje Vyriausybės nutarimas draudžia statyti gyvenamuosius namus ? Nuo 2024 sausio 1 d. įsigalios sumažinta kvapų norma nuo 8 iki 5 kvapo vienetų, o Seimo Aplinkos apsaugos komitetas gina SAZ gyvenančius asmenis ir nustato jiems pareigą atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir esant padidėjusiai taršai prie gyventojo – įpareigos ūkius diegti oro valymo priemones. Viskas daroma prieš gyvulininkystės ūkį – nors draudžiama statyti namą SAZ, prie pat fermos atsiranda gyventojas, kuris patampa skundų rašytoju, o institucijos imasi jį ginti ir iš fermų savininkų reikalauja, kad šios neskleistų nei nemalonaus kvapo nei kitų emisijų. Nejaugi stambesni ūkiai turės užsidaryti vien dėl to, kad vienas ar du gyventojai yra kažkaip atsiradę SAZ šalia fermų? Gyvulininkystės objektų kvapai sunkiai sustabdomi, todėl prašome atsižvelgti, kad ūkiai neturės galimybių įdiegti dėl milijonus eurų kainuojančių filtrų, o be to ne kiekviename ūkyje juos įmanoma ir įrengti. Jei gyventojai patys apsigyveno sanitarinėje zonoje, tai galbūt jie patys ir turėtų pasirūpinti ir filtrais? Žemės ūkis bus užsmaugtas. Gaila, kad į šią situaciją niekaip nereaguoja Žemės ūkio ministerija, nors Lietuva apsirūpina kiauliena tik 50 proc. Mes prašome pratęsti užsitęsusius procesus ir juos užbaigti”, – pasisakė A.Baravykas.

Po pirmadienio rytą vykusio Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio A. Baravykas informavo, kad Aplinkos apsaugos komiteto nariai pritarė komiteto pirmininkės A. Gedvilienės siūlymams, kuriuos ši pateikė penktadienio vakarą. Susipažinti su projektu ir sureaguoti buvo likęs tik savaitgalis. LKAA pateikė siūlymus ir komentarus, tačiau nesulaukta nei ŽŪM palaikymo, nei Seimo Kaimo reikalų komiteto narių dėmesio. Aplinkos apsaugos komitetas atmetė LKAA siūlymą neįtraukti kvapų matavimo SAZ ribose, taip užprogramuojami būsimi konfliktai prie gyvulių fermų su arti fermų gyvenančiais asmenimis. LKAA pasiūlymą pratęsti ir užbaigti jau pateiktus NŽT ir net jau pradėtus vykdyti ūkių prašymus įregistruoti SAZ dalyvavę Seimo komiteto atstovai ir Aplinkos ministerijos atstovai tiesiog du kartus ignoravo, nes negalėjo paaiškinti kaip šie jau pradėti procesai užsibaigs pasikeitus kalendoriniams metams.
Jei gruodžio 21 d. bus nubalsuota už Aplinkos apsaugos komiteto siūlomas pataisas, nebelieka skubos dėl SAZ erdvinių duomenų įregistravimo. SAZ turės būti įregistruota iki 2024 m. pabaigos, tačiau daliai ūkių vis tiek reikės daryti poveikio visuomenės sveikatos vertinimą (kur nėra teritorijų planavimo dokumento, kuriuo nustatyta SAZ). Nepaisant visko, kas buvo diskutuota AAK, Aplinkos ministras Simonas Gentvilas per ateinantį pusmetį ketina peržiūrėti SAZ normas ir reguliavimą iš esmės.

***

Praėjusią savaitę Lietuvos kiaulių augintojų asociacija kreipėsi į Seimo narius ir siūlė nepritarti SŽNSĮ projektui ir grąžinti tobulinimui; užtikrinti, kad būtų užbaigtas dėl valstybės institucijų kaltės įstrigęs sanitarinių apsaugos zonų duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą ir kadastrą procesas. Šiuo tikslu būtini tokie veiksmai:galiojančio SŽNSĮ 140 str. 2 dalies punkte nustatytas terminas  (142 straipsnis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.) turėtų būti pratęstas bent iki 2024 sausio 1 d. Atitinkamai, šiuo metu numatytas SŽNSĮ 143 straipsnio įsigaliojimo terminas (įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.) turėtų būti pratęstas iki 2026 sausio 1 d.; Nacionalinė žemės tarnyba turėtų būti įpareigota vykdyti teisės aktais jai priskirtas funkcijas ir realiai suteikti ūkio subjektams administracinę paslaugą pagal SŽNSĮ normų pagrindu jų pateiktus prašymus.

Į šiuos LKAA siūlymus Seimo Aplinkos apsaugos komitetas nors ir ne visa apimtimi, tačiau sureagavo ir buvo pateiktas kompromisinis projekto variantas.