A. Gaižutis: „Geriausias paminklas Lietuvos šimtmečiui – pasodinti medį“

Lietuvos miškų savininkų asociacijos (LSMA) pirmininkas Algis Gaižutis balandžio 7 d. sveikino visus asociacijos narius ir svečius, susirinkusius į XX-ąją Generalinę Asamblėją, kuri šiais metais vyko Ukmergės kraštotyros muziejuje.

LMSA pirmininkas Algis Gaižutis pateikė valdybos darbo ir veiklos ataskaitą, kurioje atsispindi aktyvi asociacijos veikla tarptautiniu mastu. „Esame ELO (Europos žemės savininkų) organizacijos vadovybėje, dalyvaujame Europos Komisijos socialinio dialogo veikloje, todėl valdome naujausią informaciją. Darbas labai įdomus ir kūrybingas, todėl siekiame, kad į asociacijos veiklą įsijungtų kuo daugiau naujų narių. Nuo pat Asociacijos įsikūrimo esame Žemės ūkio rūmų nariai. Tai svarbi organizacija visai kaimiškajai visuomenei“ – kalbėjo A. Gaižutis.

A. Gaižutis pasidžiaugė aktyviais asociacijos nariais – miško savininkais, daug dirbančiais LMSA rajonų skyriais, Valdybos nariais ir administracijos darbuotojais, kurių dėka efektyviai organizuojamas darbas, vykdoma švietėjiška ir konsultacinė veikla bei organizuojama informacijos sklaida. Taip pat svarbi ir Žemės ūkio bei Aplinkos ministerijos parama, pagal atskiras priemones, sudarančias galimybę plėtoti veiklą.

LSMA pirmininkas A. Gaižutis pažymėjo, kad aktyvi miško savininkų registraciją į Generalinę Asamblėją liudija apie problemas miškininkystės sektoriuje. Aplinkos ministerijos inicijuota Urėdijų reforma, numatomos Miškų įstatymo pataisos kelia daug nerimo ir klausimų, todėl miško savininkų nuomonė šiais klausimais yra taip pat labai svarbi ir ją valdžios institucijos privalo išgirsti ir atsižvelgti į pasiūlymus.

LMSA nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvavo įstatyminės bazės kūrime, kai buvo formuojamas privatus miško ūkis, tačiau valdininkai į siūlymus ne daug teatsižvelgė. Todėl Asociacija parengė rezoliuciją, kuri patvirtinta Generalinėje Asamblėjoje bus išsiųsta  Prezidentei, Seimui, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms.

Asamblėjoje dalyvavęs Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pažymėjo, kad miškai gamtiniu požiūriu yra labai svarbūs, ir, kad daug su miškininkyste susijusių problemų tenka Žemės ūkio ministerijai, nes miškai yra susiję su žemės ūkiu. „Visa širdimi palaikau Lietuvos miško savininkų asociacijos veiklą ir esu su Jumis“ – sakė B. Markauskas.

LMSA pirmininkas Algis Gaižutis įteikdamas ministrui B. Markauskui simbolinę dovaną – ąžuoliuką sakė: „- Nepriklausomybės aktą mes jau radome, o kitas geriausias paminklas Lietuvos šimtmečiui – pasodinti medį“.

L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis sveikindamas miško savininkus, aktyviai susirinkusius į Generalinę Asamblėją, pasidžiaugė LSMA pirmininko Algio Gaižučio ir visos asociacijos aktyvia veikla atstovaujant miško savininkų interesams. „Asociacija yra Žemės ūkio rūmų narė nuo pat įsikūrimo ir formuoja politiką miškininkystės klausimais. Asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis konstruktyviai dirba Žemės ūkio rūmų taryboje ir yra tikras lyderis. O asociacijos dovanotą ąžuoliuką pasodinsime Žemės ūkio rūmų kiemelyje“ – kalbėjo S. Dimaitis.