A.Pabedinskienė: gerų žodžių, kaip ir gerų pavyzdžių kaime niekada nebus per daug

Lapkričio 25 d. Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) vykusi Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) organizuota respublikinė  konferencija „Naujasis KPP laikotarpis: galimybės, iššūkiai, įgyvendinimas ir socialinių ryšių stiprinimas tarp kaimo plėtros politikos dalyvių  vietos lygmeniu. KPP gerieji bendradarbiavimo pavyzdžiai“ prasidėjo LŪD pirmininkės Algimantos Pabedinskienės padėkos žodžiais už organizacijos bendrystę ir aktyvumą bei LR Seimo nario prof. dr. Vigilijaus Juknos padėkomis, kurios įteiktos:

Birutei Ramanauskienei – už socialines ir švietėjiškas iniciatyvas, įprasminant Lietuvos ūkininkių draugijos misiją veiklose, ilgametį ir sėkmingą vadovavimą Panevėžio rajono Lietuvos ūkininkių draugijos skyriui, aktyvumą ir bendrystės idėjų puoselėjimą. Priminsime, kad p. Birutė vadovavo Panevėžio rajono LŪD skyriui daugiau kaip trisdešimt metų. Ji aktyvi, kūrybinga, iniciatyvi, organizuota, visada buvo LŪD branduolio dalis. 2023 m. pavasarį atsisakė vadovės pareigų dėl sutuoktinio sveikatos. Tačiau ir toliau aktyviai dalyvauja veikloje ir nuoširdžiai padeda Panevėžio LŪD vadovei.

Editai Rimkienei – už kūrybines iniciatyvas ir aktyvumą, bendrystės tradicijų ugdymą ir ilgametę veiklą Lietuvos ūkininkių draugijoje.Edita yra profesionali dailininkė, organizuoja  parodas, eilę metų atstovavo LŪD tarptautinėje parodoje „Žalioji savaitė“ (Vokietijoje, Berlyne). Ji aktyvi ir entuziastinga, ŽŪR pradėjo organizuoti profesionalių dailininkų parodas.

Sonatai Kisielienei – už ilgametį ir sėkmingą bendradarbiavimą, informacinę ir švietėjišką pagalbą, puoselėjant Lietuvos žemės ūkio rūmų ir  Lietuvos ūkininkių draugijos socialinę partnerystę.

 

Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio kolektyvui „TRAKIŠKIO ŽOLININKĖS“, už tradicijų puoselėjimą, edukacines ir kultūrines programas, bendruomeniškumo skatinimą kaime. Apdovanotos: Vilija Šaparnienė-Kišonienė (vadovė), Gražina Žilinskienė, Stasė Miliauskienė, Vladislava Tumelienė, Valentina Valuškienė, Elma Gedvilienė, Danutė Serafinienė.

 

Elžbietai Karaliūtei už šeimos ūkio verslo „Molinė saulėgrąža“ vystymą ir turizmo skatinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą kaime.

Pociūnėlių miestelio bendruomenei – už sėkmingą Kaimo plėtros politikos priemonių įgyvendinimą, naujų technologijų įsisavinimą, naujų socialinės ir ekonominės veiklos galimybių plėtrą kaime. Priminsime, kad bendruomenė sėkmingai įgyvendino KPP projektą – vaisių, daržovių žolių džiovinimas ir realizacija, sudarant galimybes vietos gyventojams įsijungti į ekonomines projekto veiklas, realizuojant savo išaugintą produkciją.

Albinai Bataitienei – už ūkininkavimo tradicijų puoselėjimą ir patirčių perdavimą jaunoms šeimoms, bendradarbiavimo skatinimą kaime ir Lietuvos ūkininkių draugijos idėjų ilgametę sklaidą.

Aurelijai Pociuvienei – už tradicijų ir amatų puoselėjimą, įtraukias edukacines ir švietėjiškas veiklas kaime. Priminsime, kad Aurelija yra Klaipėdos rajono Amatų centro administratorė, prisidėjusi prie Veiviržėnų amatų centro įveiklinimo ir gerųjų patirčių sklaidos, Taip pat ji yra tautodailininkė ir puiki edukatorė.

Onai Pušinskaitei – už sėkmingą Kaimo plėtros politikos priemonių įgyvendinimą, naujų technologijų įsisavinimą ir tvarumo idėjų ekologiniame ūkyje taikymą praktikoje, gerųjų ūkininkavimo pavyzdžių sklaidą kaime.

Panaros pilnų namų bendruomenei – už senų ir naujų tradicijų jungties puoselėjimą ir socialinės misijos įprasminimą, prisidedant prie kaimo ekonomikos augimo ir aplinkos tvarumo. Varėnos r. veikianti bendruomenė turi sertifikuotą ekologinį vaistažolių ūkį, reikia socialines paslaugas, vykdo reabilitacijas, aktyviai dalyvauja projektuose.

Kristinai ir Jurijui Milišiūnams – už avininkystės, kaip  įvairiapusės ūkio veiklos, propagavimą, kultūrinę ir švietėjišką veiklą, kūrybiškumą ir neblėstantį entuziazmą, bendravimo ir bendradarbiavimo  kultūros sklaidą, puoselėjant tradicijas ir tautinį paveldą. Priminsime, kad K. ir J. Milišiūnų ūkis įkurtas 1994 m. Čia auginamos avys, vykdoma turizmo veikla, organizuojamos edukacijos ir degustacijos.

 

Ritai Ramanauskienei – už aktyvų Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą, gerinant kaimo žmonių gyvenimą ir įtrauktį į bendradarbiavimą vietos lygmeniu. Rita yra Veiverių krašto bendruomenės pirmininkė, aktyvi LŪD narė.

Daivai Venslovienei – už aktyvų Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą, gerinant kaimo žmonių gyvenimą ir įtrauktį į socialines ir ekonomines veiklas. Daiva yra

Veiverių centro bendruomenės pirmininkė, parengusi projektus  vaisių, daržovių liofilizavimo įrangos įsigijimui. Aktyviai dalyvauja KPP priemonėse, rengia projektus ir juos įgyvendina.

Daliai Paslauskienei – už sėkmingą konditerės darbo vietos įkūrimą ir veiklos plėtojimą, ekonominės gerovės kūrimą kaime, pasinaudojant Kaimo plėtros programos priemone.

Dalia gyvena Salamiesčio miestelyje ir  dirba konditere pagal individualios veiklos pažymą. Prieš 3 metus dalyvavo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programoje ir rekonstravo ūkinį  pastatą, kuriame įrengė konditerio darbo vietą. 2020 m.  gruodžio mėnesį Dalia iškepė pirmą tortą naujai įrengtoje kepyklėlėje.

Aldonai Čiūtienei – už patirtis aktualizuojant kultūros paveldą ir populiarinant biologiškai vertingus maisto produktus.

Danutei Kunčienei – už kaimo kultūros sklaidą ir tradicijų puoselėjimą, sveikatinimo ir edukavimo iniciatyvų įgyvendinimą, bendradarbiavimo skatinimą, gerinant gyvenimo kokybę kaime. Danutė yra „Žolinčių akademijos“ įkūrėja ir prezidentė, sveikos gyvensenos specialistė, edukatorė. Prie Palangos, savo tėvų žemėje atkūrė autentišką sodybą, veda seminarus, propaguoja autentiškus patiekalus ir kt.

Viktorijai Dūdonienei – už ryžtą įkurti ūkį „Daržo bitės”, pasinaudojant Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramos priemone bei kūrybiškumą ir aktyvią veiklą, stiprinant bendradarbiavimą kaime.

Viktorija su vyru įsikūrė Bagotosios kaime, Kazlų Rūdos sav. Viktorija – turi IT aukštąjį išsilavinimą, ūkininko ūkį įregistravo prieš 3 metus, pasinaudojo Jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirta paramos priemone. Šiandien ūkyje „Daržo bitės” jaunieji ūkininkai augina smidrus,  moliūgus, šitaki grybus, svogūnus, česnakus, arbūzus. Viktorija labai aktyviai dalyvauja Bagotosios k. bendruomenės veikloje – įvairiose šventėse pristato savo produkciją, užsiima švietėjiška sveiko maisto propagavimo veikla ir pan.

Pranešimą „Naujasis KPP laikotarpis: siekiai, galimybės ir realijos“ perskaičiusi ilgametė LŪD pirmininkė Virginija Žliobienė akcentavo LEADER programos priemones ir priminė pagrindinius Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros plano strateginius akcentus.

Vilkaviškio r. Vištyčio seniūnijos seniūnas Anatolijus Lesnickas savo pranešime akcentavo kaimo plėtros dalyvių vaidmenį ir svarbą įgyvendinant  KPP įpriemones, o geraisiais KPP pavyzdžiais dalinosi: kolektyvo„Trakiškio žolininkės“ vadovė Vilija Šaparnienė-Kišonienė, Radviliškio r. Skėmių seniūnijos seniūnė Ingrida Glatkienė, Kazlų Rūdos sav., Bagotosios k. jaunoji ūkininkė Viktorija Dūdonienė;  Kupiškio r. Salamiesčio konditeriją įsteigusi Dalia Paslauskienė, Ūkininkė iš Dvargalių kaimo (Biržų r.) Kristina Milišiūnienė,  Ekologinio ūkio tvarumo pavyzdžius pristatė Alytaus r. Daugų k. ūkininkė Ona Pušinskaitė, ūkininkė, Veiviržėnų (Klaipėdos r.) amatų centro veiklas pristatė Aurelija Pociuvienė, verslininkė iš Radviliškio r. Valdeikių k. Elžbieta Karaliūtė pristatė savo šeimos ūkio verslo „ Molinė saulėgrąža“ sėkmę; Gerąja patirtimi aktualizuojant kultūros paveldą, populiarinant biologiškai vertingus maisto produktus ugdant bendruomeniškumą dalijosi  „Žolinčių akademijos“ lektorė Aldona Čiūtienė; Veiverių centro ir Veiverių krašto bendruomenių KPP projektų gerąją įgyvendinimo patirtį pristatė Rita Ramanauskienė   ir Daiva Venslovienė; Apie gamtos ir žmogaus harmoniją, kuriant įvairiapusę gyvenimo kokybę kaime kalbėjo „Žolinčių akademijos“ įkūrėja ir prezidentė Danutė Kunčienė.

Apie socialinių ryšių ir bendradarbiavimo tarp kaimo plėtros politikos dalyvių ir šio bendradarbiavimo skatinimo svarbą pranešimą perskaitė LŪD pirmininkė Algimanta Pabedinskienė.

Ekspertų diskusija

Ekspertų diskusijoje, kurioje dalyvavo LŪD pirmininkė Algimanta Pabedinskienė, Prienų r. VVG pirmininkė Virginija Žliobienė, Vištyčio seniūnijos seniūnas Anatolijus Lesnickas, jaunoji ūkininkė Viktorija Dūdonienė, Šilutės r. Didkiemio seniūnė Vilma Kasnauskienė, VšĮ „Globalūs projektai“ direktorė Vilma Dainienė, Raseinių r. Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė, Didžiulių kaimo bendruomenės pirmininkės pavaduotoja, asociacijos  „Ariogalos bendruomenė“ narė, vokalinio ansamblio „Radasta“ vadovė

Renata Aleksiejienė, Šukonių bendruomenės pirmininkė, ilgametė aktyvi LŪD narė, tautodailininkė Rita Bieliakienė, „Žolinčių akademijos“ prezidentė, aktyvi LŪD narė Danutė Kunčienė kalbėta apie KPP gerųjų pavyzdžių pristatymo komunikaciją, LŪD narės dalinosi savo patirtimis apie įgyvendintų KPP priemonių žinomumo didinimo svarbą, informacijos sklaidos procesų aktyvinimą, bendradarbiavimo skatinimą, užtikrinant kaimo plėtros procesų  įgyvendinimo kokybę, parodant realius pavyzdžius, kurie ne tik kuria darbo vietas kaime, bet ir skatina užimtumą, puoselėja tautiškumą, pilietiškumą bei gražina kaimą.

Paroda – mugė ir kultūrinė programa

Konferencijos metu veikė LŪD paroda – mugė, kurioje buvo pristatomi darbščių lietuvaičių rankomis pagaminti autentiški gaminiai iš šiaudų, molio, žalvario, nėriniai ir mezginiai, vaistažolės, suvenyrai, kepiniai ir kt.                      

LŪD nares po konferencijos nudžiugino vokalinis ansamblis „Radasta“ iš Ariogalos. Tai dar vienas puikus pavyzdys, kai laisvi ir nepriklausomi entuziastai, susibūrę draugėn prieš 9 metus, savo kultūrine veikla džiugina klausytojų širdis.

Konferencija organizuota įgyvendinant projektą „Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos realijos ir perspektyvos, skatinant kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą ir įtrauktį į informacijos ir žinių sklaidos procesus kaimo vietovėse”, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms.