A.Stančikas: „Ačiū visiems, prisidedantiems prie pieno sektoriaus išlikimo Lietuvoje“

Nuoseklaus, atkaklaus ir vieningo žemdirbių savivaldos organizacijų darbo dėka pasiektas rezultatas – Lietuvos pieno gamintojams Europos Komisija (EK) skyrė beveik 13,3 mln. EUR (Estija gavo 8 mln., Latvija – 9,7 mln.).

Liepos 18 d. vykusiame žemės ūkio ir žuvininkystės Europos ministrų tarybos posėdyje Komisaras Filas Hoganas pasiūlė naują paramos nuo krizės nukentėjusiems ES žemdirbiams paketą. Iš viso žemdirbiams skirta 500 milijonų EUR. Iš jų – 350 milijonų skiriama pieno sektoriui. Valstybės narės joms skirtą išskirtinės paramos dalį galės papildyti tokia pat suma iš nacionalinių lėšų. Svarbu tai, kad šįkart išmokos yra sąlygiškos –  parama negalės būti skiriama gamybą ir toliau didinsiantiems ūkininkams, bus susieta su gamybos valdymo ar struktūrinių pokyčių kriterijais.

Žinia, tokia EK parama Lietuvos pieno gamintojams – trumpalaikė priemonė, padėsianti ūkiams susimokėti mokesčius bei einamąsias sąskaitas ir galbūt suteikianti viltį neatsisakyti pieno gamybos. Situacija pagerėtų, jei padidėtų pieno supirkimo kainos.

Kaip sako Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas – „Parama šalies pieno sektoriui iškovota atkaklaus, nuoseklaus ir ryžtingo žemdirbių savivaldos organizacijų darbo dėka. Šiandien reikėtų prisiminti dar 2011 m. prasidėjusius žemdirbių protesto žygius į Briuselį, kai drauge su Latvijos, Estijos, Suomijos ir kitų ES šalių ūkininkais reikalavome lygių sąlygų ir kainų. Ne vieną kartą diskutavome su Pabaltijo šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis, su eurokomisaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu ir europarlamentaru Broniu Rope. Šių metų gegužę, savo problemas tiesiogiai išsakėme EK žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarui Filui Hoganui“.

Didelį ir reikšmingą darbą atliko Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA), organizavusi ne vieną respublikinį pieno gamintojų susirinkimą, rengusi rezoliucijas ir kovojusi dėl pieno sektoriaus išlikimo, aktyviai dirbo kiekvieno šalies rajono savivaldos organizacijos, kurioms rūpi kaimo ateitis. Negaliu šiandien neprisiminti, kai dėl Žemės ūkio ministerijos abejingumo LPGA š. m. kovo 30 d. organizavo protesto akciją prie Žemės ūkio ministerijos. Protesto akcija sulaukė gausaus žemdirbių – pieno sektoriaus ir jį palaikančiųjų dalyvių skaičiaus. Šiandien privalu prisiminti visus, ryžtingai stojusius į kovą dėl pieno sektoriaus išlikimo, visą mėnesį budėjusius palapinėje prie Žemės ūkio ministerijos langų, organizavusius pieno dalijimo akcijas Vilniuje, Plungėje ir Rokiškyje. LPGA atstovai aktyviai dalyvavo ne tik šalies, bet ir Europos pieno gamintojų organizacijos darbe. Toks ryžtas liudija žemdirbių savivaldos susiklausymą ir pilietiškumą, todėl tikiu, kad išauš diena, kai už darbą sulauksime atitinkamo atlygio“.

“Kas liečia 150 mln. EUR paramą, skirtą visos ES pieno gamybos mažinimui, siekiant sumažinti 4-5 proc. pieno gamybą, tokiai šaliai, kaip Lietuva, vertinu labai atsargiai, nes toks pieno gamybos mažinimas gali būti pražūtingas. Šiandien Lietuvai reikėtų orientuotis į pieno žaliavos gamybos didinimą, o ne į mažinimą. Todėl ES paramą, skirtą pieno gamybos mažinimui vertinu kaip sūrį spąstuose. Vien tik ŽŪK „Pienas LT“ per parą reikia 600 t pieno, o gamybą  planuojama plėsti iki 1200 t per parą“ – sako Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas.