A. Stančikas: „Džiaugiuosi, kad Rūmai – demokratiška organizacija"

Lapkričio 8 d. įvyko Žemės ūkio rūmų tarybos posėdis, kuriam paskutinį kartą pirmininkavo Andriejus Stančikas. Lapkričio 8 – oji Žemės ūkio rūmų  pirmininkui Andriejui Stančikui ir vicepirmininkui Broniui Markauskui paskutinė darbo diena Rūmuose, nes jie abu yra išrinkti į LR Seimą.

Tarybos posėdyje buvo pristatytas 2017 metų žemės ūkio biudžetas, kurį pristatė  Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja Edita Viešchnickienė. Pranešimą RASITE: 2016-11-08-2017-m-biudzetas-zur 16-10-14-zum-2017-biudzeto-projektas     16-10-14-zum-2017-biudzeto-exe

Rūmų Tarybos nariai buvo supažindinti su Andriejaus Stančiko potvarkiu, pagal kurį laikinai eiti pirmininko pareigas, kol bus išrinktas kitas pirmininkas, pavesta vicepirmininkui Sigitui Dimaičiui.

Rūmų Taryba nutarė organizuoti neeilinį XV-ąjį suvažiavimą š. m. gruodžio 14 d. 11 val. Taip pat patvirtino suvažiavimo biudžetą ir darbotvarkę.

Dėkodamas Rūmų Tarybai ir administracijai už nelengvą, bet prasmingą darbą A. Stančikas sakė – „Žemės ūkio rūmai šiandien yra demokratiška organizacija, kadangi čia atstovaujama visų organizacijų interesams: tiek mažų, tiek didelių. Penkeri metai vadovaujant svarbiausiai žemdirbių savivaldos institucijai nebuvo lengvi, tačiau susitelkimas ir palaikymas įkvėpė ir, manau, pavyko pasiekti teigiamų rezultatų. Žinoma, valstybės institucijų dėmesys savivaldai nebuvo pakankamas, tiksliau pasakius pastarasiais metais jo nebuvo iš viso. Tačiau prižadu bendradarbiauti ir nenutolti nuo žemdirbių savivaldos”.

A. Stančikas taip pat įvardijo ką norėtų matyti savo vietoje. „Tai turi būti nesavanaudiškas, orus, plačių interesų ir demokratiškas žmogus.  Dirbant drauge 5 metus šias savybes pastebėjau pas Adolfą Jasinevičių. Rūmams turi vadovauti patriotiška ir atsakinga asmenybė” – kalbėjo A. Stančikas.

B. Markauskas dėkodamas už bendrą darbą taip pat pažymėjo valdžios institucijų ir žemdirbių savivaldos organizaijų bendradarbiavimo svarbą. „Nesuprantu kaip priimant žemdirbiams, ar kaimo plėtrai aktualius sprendimus gali būti nesitariama su žemdirių savivalda. Prižadu, kad ateityje dirbsime ir aktualius klausimus derinsime su žemdirbių savivaldos institucija”, – kalbėjo B. Markauskas.

Rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis abiems naujai išrinktiems Seimo nariams įteikė Žemės ūkio rūmų organizacijų parengtus siūlymus XVII-ai Vyriausybei dėl žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkkystės ir kaimo plėtros. Nuo Rūmų organizacijų įteikdamas simbolines dovanas S. Dimaitis sakė:  „To dar nėra buvę per visus 90 metų nuo Rūmų įkūrimo, kad net 2 žemdirbių savivaldos atstovai patektų į Seimą. Buvome gera komanda Rūmuose dirbdami drauge ranka rankon, todėl viliuosi, kad ir perspektyvoje iš savivaldos išaugę lyderiai nenusigręš ir dirbsime drauge”.

[Best_Wordpress_Gallery id=”74″ gal_title=”2016_11_8″]