A. Stančikas: pieno sektoriaus prognozės džiuginančios

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas ir vicepirmininkas Bronius Markauskas spalio 16 – 20 d. Roterdame (Nyderlandai) dalyvavo Tarptautinės pienininkystės federacijos (IDF) organizuotame Pasaulinis pienininkystės kongrese ir Generalinėje Asamblėjoje. Čia susitiko 1200 pieno sektoriaus lyderių iš 64 pasaulio šalių.

Kongreso metu vyko paralelinės konferencijos pieno sektoriui aktualiomis temomis: Pasaulio pienininkystės lyderių forumas, IDF forumas, Pieno politika ir ekonomika, Pienininkystės mokslas ir technologijos, Pieno krypties ūkininkavimas, Gyvulių sveikata ir gerovė, Mityba ir sveikata, Rinkodara, Maisto sauga. Konferencijų metu pieno sektoriaus tema buvo pateikti 134 stendiniai pranešimai.

Kongreso atidarymo metu Gerda Verburg, judėjimo SUN (Scaling Up Nutrition) koordinatorė Jungtinėse Tautose pradėjo diskusiją, kaip pieno sektorius gali darniai prisidėti prie 9 milijardų žmonių pamaitinimo 2050 metais. Prognozuojama, kad toks skaičius žmonių pasaulyje gyvens 2050 metais.

Penki lyderiai: Claudia Garcia (Elanco), Maxim Joosten (FrieslandCampina), Dilip Rath (Nacionalinė Pieno plėtros taryba, Indija), Martin SCHOLTEN (Wageningeno universitetas) ir Henning Steinfeld (FAO) diskutavo, kaip pienininkystė tvariai prisidės prie 9 milijardų žmonių pamaitinimo. Kongrese dalyvavusieji galėjo prisidėti prie diskusijų naudodami specialią programą mobiliajame telefone. Kongrese buvo akcentuota, kad pieno sektorius labai svarbus maisto aprūpinime ir skurdo mažinime.

„Siekiant išmaitinti 9 milijardus žmonių žemėje, mes turime padaryti viską, kas technologiškai įmanoma: taikyti tokias technologijas, kurios užtikrintų maisto saugą, gyvūnų gerovę ir poveikį aplinkai. Norint patenkinti 9 mlrd. žmonių mitybos poreikius, reikės ir didesnio skaičiaus karvių, dėl ko iškyla būtinybė ir naujoms gyvulių šėrimo, priežiūros ir kitoms technologijoms. Vadinasi, ateityje turėsime pagaminti daugiau produkcijos, tačiau eikvoti mažiau žemės, vandens ir kitų išteklių. Būtina didinti produktyvumą ir efektyvumą“ – kalbėjo Dilip Raath.

Pieno sektoriaus lyderiai iš viso pasaulio sprendė klausimą, kas gi yra pati svarbiausia pieno grandinės dalis: perdirbėjai, ūkininkai ar vartotojai? Balsų dauguma buvo sutarta, kad svarbiausioji pieno grandinės dalis – vartotojai. Pažymėta, kad ūkininkai ateityje turėtų būti stipresni, nes šiuo metu pieno perdirbėjai ir prekybininkai yra įtakingesni pieno grandinėje.

Kongrese pažymėta, kad 2015 metai pieno sektoriui buvo iššūkių metai. Rinkoje vyravo disbalansas tarp pieno tiekimo ir vartojimo. Tai iššaukė krizę pieno sektoriuje. Viena iš krizės priežasčių – drastiškas Kinijos importuotojų suinteresuotumo pieno gaminiais sumažėjimas ir didžiulis pirkimų kritimas. Dar viena pieno krizės priežastis – Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargas. Numatoma, kad Rusijos embargas tęsis iki 2018 metų. Indija, JAV, ir Europos Sąjunga yra didžiausios pieno gamintojos. Taip pat pažymėtina, kad minėtose šalyse pieno gamyba vis auga, kas turi tiesioginę įtaką peno kainų mažėjimui. Siekiant sumažinti kainų svyravimų padarinius, šalys taiko įvairias priemones: JAV – ūkininkų maržos apsaugą; ES – intervencines priemones; Kanada – tiekimo vadybą; Naujoji Zelandija, Australija – mokesčiais paremtą taupymą. Taigi, pieno rinkoje išlieka kainų svyravimai, netikrumas ir rizika. Didžiausia rizika tenka ūkininkams.

2015 m. bendra pieno gamyba pasaulyje išaugo 2 proc. palyginus su 2014 m. Prognozuojama, kad pasaulio pieno gamybos augimas 2016 m., palyginus su 2015 m., bus apie 1 proc., o 2017 m., palyginus su 2016 m. – 1,5 proc.

Visų kategorijų pieno produktų kainos 2015 metais ir 2016 metų pradžioje krito. Tokios pat tendencijos vyravo visose pasaulio šalyse. Tik pastaraisiais šių metų mėnesiais pieno produktų kainos pradėjo didėti. Pieno suvartojimas 2015 metais pasiekė 111,3 kg vienam gyventojui per metus (2005 m. – 101,5 kg). Jau eilė metų pasaulyje pastoviai auga pieno produktų suvartojimas vienam gyventojui.

Pasaulyje dominuoja pagrindiniai pieno produktų eksportuotojai: Naujoji Zelandija, Europos Sąjunga, JAV, Australija, Baltarusija. 2015 m. Naujosios Zelandijos pieno produktų eksportas sudarė 28 proc. viso pasaulio pieno produktų eksporto, ES – 27 proc., JAV – 14 proc., Australijos – 6 proc., Baltarusijos 5 proc., Argentinos – 3 proc., Urugvajaus – 2 proc. ir likusių pasaulio šalių – 15 proc.

„Džiugina pieno sektoriaus perspektyvos, kadangi diskusijų metu buvo pateikta statistinė informacija ir įvardytas pasaulio ekonomikos iki 2040 m. augimas vidutiniškai po 3 – 3,5 proc. per metus. Todėl įžvelgiamos puikios pieno sektoriaus perspektyvos. Daug buvo kalbėta ir diskutuota, kad sėkmingam ūkininkavimui būtinas ūkio veiklos valdymas, bandos ir žemių valdymo įgūdžiai. Kainų svyravimai pieno rinkoje išliks ir ateityje, todėl būtina finansinė ūkio vadyba, sukauptas pinigų rezervas kainų kritimo atvejams. Pažymėta, kad nebūtina siekti ūkių didėjimo, nes ir nedidelis ūkis gali būti pelningas. Tačiau svarbiausia – ūkio efektyvumas” – kalbėjo iš pasaulinio kongreso grįžęs A.Stančikas.

Kongreso metu buvo aptarti ir gyvūnų gerovės klausimai. Robin Ganzert (CEO Amerikos humanistinė asociacija) pažymėjo, kad šiandien vartotojai vis dažniau reikalauja humaniško elgesio ir tinkamos priežiūros maistui auginamiems gyvūnams.

Spalio 20 d. buvo pasirašyta Roterdamo deklaracija – išsamus pareiškimas dėl esminio įnašo ir įsipareigojimų pieno sektoriuje siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslus. IDF prezidentas Jeremy Hill ir FAO generalinio direktoriaus pavaduotojas Ren Wang pažymėjo Deklaracijos svarbą, suteikiant bendrą aukšto lygio tikslą dėl pieno sektoriaus vaidmens užtikrinant mitybą, tvarumą ir socialinę-ekonominę plėtrą.

Kadangi IDF kongresas vyko Nyderlanduose, todėl visi dalyviai buvo supažindinti su šios šalies pieno sektoriaus plėtra ir rinkos situacija. Nyderlandai – pienininkystės šalis, su senomis pieno gamybos ir pieno produktų vartojimo tradicijomis. 30 proc. Nyderlandų žemės (1,2 milijono ha) užima pievos ir kukurūzai. Pienininkystės ūkiuose ir pieno perdirbimo pramonėje dirba 45 tūkst. darbuotojų. 2015 m. šalyje pieninių karvių buvo 1,6 mln., pieninių ožkų – 0,3 mln.; pienines karves laikančių ūkių skaičius – 18 tūkst., iš jų 80 proc. buvo lauko ganymo ūkiai, vidutinis produktyvumas – 8338 kg pieno iš vienos karvės per metus. Nyderlanduose veikia 25 pieno kompanijos ir 54 pieno perdirbimo įmonės. Iš gaminamų pieno produktų didžiąją dalį (55 proc.) sudaro sūriai, pieno milteliai – 13 proc., geriamasis pienas – 7 proc., kondensuotas pienas – 7 proc., sviestas ir pieno riebalai – 2 proc., kiti pieno gaminiai – 16 proc. Pieno produktų eksporto pajamos 2015 m. sudarė 6,3 mlrd. eurų. Daugiausiai pieno produktų eksportuojama į ES šalis (45 proc.), 35 proc. suvartojama Nyderlanduose, o likusieji 20 proc. išvežama į trečiąsias šalis. 2015 m. supirkta 13,5 mln. t karvių pieno ir 0,3 mln. t ožkų pieno. Nyderlanduose yra ir 30 avių pieno ūkių bei 7 buivolų pieno ūkiai, kurie taip pat tiekia pieną į rinką. Daug dėmesio šalyje skiriama pieno sektoriaus tvarumui. Kiekviena pieno kompanija turi savo tvarumo programą.