A.Svitojus: EK pateiktas strateginis planas – visų bendro darbo rezultatas

ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus pažymi, kad Europos Komisijai pateiktas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas – visų bendro darbo rezultatas.

„Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano vyko daug diskusijų Žemės ūkio rūmų narių, ir ne tik narių, bet ir visos žemdirbiškos bei kaimo gyventojų bendruomenės mastu: diskutavome tiek Kaune, Žemės ūkio rūmuose, atskiruose rajonuose, buvome susitikę ir analizavome įvairias situacijų analizes su ekspertais, ūkininkų, kaimo gyventojų, bendruomenių lyderiais, mokslininkais, organizavome nuotolines viešas diskusijas, kuriose aktyviai dalyvavo ir rajonų savivaldybių vadovai bet atsakingi asmenys. Su atskirų sektorių ŽŪR narių lyderiais ne vieną kartą vykome ir į Žemės ūkio ministeriją, kur atskirų sektorių lyderiai pateikė argumentuotus siūlymus. Ir labai džiugu, kad į konstruktyvius siūlymus buvo atsižvelgta.

Iš esmės Žemės ūkio rūmų organizacijų bei visos kaimiškosios bei ūkininkų bendruomenės pasiektas rezultatas – manau yra teigiamas. Vis dėl to turime labai atsakingai vertinti šį strateginį planą, kuriame numatyta, kaip paskirstyti daugiau negu 4 mlrd. eurų Europos paramą žemės ūkiui. Kiekvienas turi suprasti, jog tai ne vien pinigai, o ir atsakomybė bei įsipareigojimai, kurių teks nuosekliai laikytis.

Kadangi bendradarbiaujame su užsienio šalių Žemės ūkio rūmais, tai turėjome ne vieną diskusiją dėl šio strateginio kiekvienai šaliai dokumento su lenkais, estais, čekais, vengrais, latviais, kurių metu ieškojome bendrų sąlyčio taškų, bandėme tarptautiniu mastu žvelgti į žemės ūkio sektoriaus ir viso kaimo ateitį, diskutavome dėl paramos priemonių, ekoschemų taisyklių, jaunimo ir kaimo bendruomenių gyvybingumo, kooperacijos ir kt.

Tiek su plačiąja žemdirbiška bendruomene, tiek su ŽŪR nariais palankiai vertiname Strateginiame plane numatytus tiesioginių išmokų ribojimus – 100 000 eurų lubos, o didesnes nei 60 000 eurų išmokas numatant mažinti 85 proc. Svarbus ir teigiamas aspektas, kad net 20 proc. tiesioginių išmokų voko sudarys perskirstymo išmoka, kuri skiriama smulkiems ir vidutiniams ūkiams labiau paremti ir bus mokama už pirmuosius 50 hektarų ir ne didesniems nei 500 ha ūkiams. Labai gera žinia ir ženkli parama jauniesiems ūkininkams, kuriems numatyta beveik dvigubai didesnė parama, negu ankstesniu finansiniu laikotarpiu. Nors šiandien daugelį ūkininkų ir žemės ūkio veiklos subjektų ir gąsdina aplinkosaugos reikalavimai, tačiau matome, kad strateginiame plane būtent agroaplinkosaugai skiriama beveik milijardas eurų. Be abejo tai pareikalaus ne tik noro, bet ir žinių bei gebėjimų taikyti aukštesnius nei minimalius geros aplinkos agrarinės būklės reikalavimus, tačiau tam yra numatytos papildomos išmokos. Kaip žinome, ekoschemos nėra privalomos, o pasirenkamos laisvai.

Suprantama, kad laukia naujovės, todėl labai svarbi informacijos sklaida, žinios ir gebėjimai, viešos diskusijos.

Toks planas, kuriame numatyta, kad susietoji parama turi būti skiriama ekonomiškai jautriausiems sektoriams: pienininkystės, galvijininkystės ir daržovių sektoriams, jauniesiems ūkininkams, ekologiniam ūkininkavimui, turėtų sustiprinti ne tik agrosektorių, bet viso kaimo gyvybingumą, pritraukti jaunų ir iniciatyvių bei verslių žmonių, aktyvių kaimo bendruomenės lyderių bei teigiamai įtakoti viso kaimo ateitį.

Dėl ateities pasiūlymų Strateginiam planui

Manau, kad dar ne kartą diskutuosime ir teiksime siūlymus šiam planui, tačiau tai priklausys nuo to, kokių pastabų sulauksime iš Europos Komisijos. Žinant tai, kad Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą Europos Komisija turi suderinti ir patvirtinti iki kitų metų pabaigos, vadinasi laukia didelis darbas dėl atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklių rengimo, derinimo ir tvirtinimo, kurios tiesiogiai palies ūkininkus ir kaimo gyventojus. Taigi ir čia laukia labai atsakingas ir nuoseklus darbas tiek su ŽŪR nariais, tiek su visa žemdirbiška visuomene ir kaimo gyventojais”, – sako ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus.