A.Svitojus: kaimo ateitis priklauso nuo iniciatyvių žmonių

Rugpjūčio 30 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus sveikino Vietos veiklos grupių tinklo  (VVGT) narius ir svečius, susirinkusius į konferenciją „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“.

„Prieš 14 metų įkurta asociacija Vietos veiklos grupių tinklas – puiki iniciatyva, kuri nuosekliai dirba ir skatina kaimo gyventojus ir organizacijas  įsitraukti į bendruomenės plėtros procesus, stiprinti pilietinę visuomenę, bendradarbiauti su vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovais.  Džiugina ir ir tai, kad  VVG tinklas aktyviai dirba ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu ir su užsienio partneriais sėkminga įgyvendina  LEADER metodą.  Būtent čia susibūrę žmonės ir yra naujoviško kaimo plėtros iniciatoriai, būtent nuo jų priklauso kaimo ateitis. Tikiuosi, kad VVG tinklo įsiliejimas į Žemės ūkio rūmų narių gretas sustiprins VVG tinklo narių interesų atstovavimą, dalijimąsi informacija, geraisiais pavyzdžiais”, – kalbėjo ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus.

VVG Tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė, pristačiusi pranešimą LEADER – tai mes!” apžvelgė nuveiktus darbus bei pasidalino ateities veiklos įžvalgomis.

VVG tinklas vienija 49 kaimo vietovių vietos veiklos grupes (VVG) ir užtikrina LEADER iniciatyvos įgyvendinimą. VVG veikia kiekvienoje kaimiškoje savivaldybės teritorijoje ir skatina vietos bendruomenės, verslo ir valdžios bendradarbiavimą. LEADER programos ir VVG dėka kaimo vietovėse atnaujinama infrastruktūra, kuriamos naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos bei diegiamos inovacijos.