A.Svitojus: lenkų ir lietuvių ūkininkų siekiai sutampa

Kovo 8 d. Balstogėje Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Lenkijos žemės ūkio rūmų vadovais, ūkininkais, kur aptarė Lenkijos ūkininkų protesto akcijas, provokacijas, policijos veiksmus ir ateities planus. Taip pat susitiko su vietos valdžia ir dalyvavo Lenkijos Veislininkystės komiteto posėdyje.

„Lietuvos žemės ūkio rūmai nuosekliai bendradarbiauja su Lenkijos žemės ūkio rūmais. Lenkijos žemės ūkio rūmai – tai didelė ir įtakinga žemdirbių savivaldos organizacija, kuri aktyviai veikia kiekvienoje Lenkijos vaivadijoje. Veikia 16 atskirų vaivadijų rūmų. Lietuvos žemės ūkio rūmai bendradarbiauja tiek su centriniais, tiek su kiekvienos vaivadijos rūmais: dalyvaujame konferencijos, susitikimuose, diskusijose, parodose, vienijamės bendriems projektams, pasirašome memorandumus, kurie keliauja į ES valdžios institucijas. Su Lenkijos ūkininkais ir kaimo procesų dalyviais turime daug bendrų klausimų, daug ko galime pasimokyti kooperacijos klausimais, trumposios maisto tiekimo grandinės veiklose bei smulkių ir vidutinių ūkių bendradarbiavime.  Jau savaitę iki Lenkijos ūkininkų protesto prie Kalvarijos ir Budzisko pasienio punkto teko daug kalbėtis su Lenkijos žemės ūkio rūmų, kitų organizacijų atstovais. Kadangi turime ilgalaikius ir patikimus bei atsakingus ryšius su Lenkijos žemės ūkio rūmais bei kitomis Lenkijos ūkininkų organizacijomis, todėl pavyko susitarti, kad lenkų ūkininkai neblokuotų kelio, nes jei taip būtų nutikę, tai būtų kilusi tikra katastrofa ne tik Lietuvai, bet ir Latvijai. Susitikę su lenkų ūkininkais aiškiai deklaravome, kad tiek Lenkijai, tiek Lietuvai, tiek Latvijai kur kas didesnė problema – rusiški grūdai. Todėl kiekvienos šalies parlamentas turi imtis operatyvių ir veiksmingų priemonių, kad žemės ūkio, maisto ir parašų produktų importas bei tranzitas iš Rusijos, Baltarusijos ir trečiųjų šalių būtų uždraustas. Informavau lenkus, kad Lietuvos žemės ūkio rūmai vasario 27 d. dėl šio klausimo sprendimo kreipėsi į Lietuvos Seimą. Siekiant pažaboti šalies agresorės veiksmus privalome išlaikyti draugiškus santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Turime laikytis oriai, kad neįvyktų jokių nesantaikų tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, kad nesukeltume tarpvalstybinės įtampos, kuria galėtų pasinaudoti priešiškos jėgos iš rytų. Drauge su Lenkijos ūkininkais aptarėme provokacijas, kurioms negalime pasiduoti, todėl turime išlikti budrūs ir nepasiduoti skaldymui ir supriešinimui, kuriant įtampas tarp mūsų valstybių. Lenkai puikiai supranta, kad šiandien Ukrainai labai reikia pagalbos ir palaikymo, todėl šiuo klausimu – tarp lenkų ir lietuvių ūkininkų nuomonė vieninga. Aptarėme ir vasario 12-13 d. Lenkijoje vykusiame Baltijos ir Višegrado šalių žemės ūkio rūmų atstovų susitikimo ir  diskusijų su eurokomisaru Janušu Vojciechowskiu, klausimus bei komunikato reikalavimus, kuriuos išsiuntėme į Europos Komisijai ir Copa-Cogeca. Priminsiu, kad komunikate vienas iš punktų – maisto produktų importo į ES iš Rusijos, uždraudimas. Komunikatą pasirašė Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmų atstovai. O Lenkijos Seimas kovo 8 d. priėmė rezoliuciją, kuria ragina EK užblokuoti žemės ūkio produkcijos importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Taigi lenkų ir lietuvių siekiai sutampa”, – sako iš Lenkijos sugrįžęs ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus.