A.Svitojus: pagarba žemę dirbantiems žmonėms

2022 m. spalio 7 d. Biržų pilyje vyko Biržų rajono žemdirbių „Metų ūkis 2022″ pagerbimas ir apdovanojimai.

Šventės dalyvius ir svečius sveikino Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, o padėkomis apdovanojo Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkę Vaidutę Stankevičienę ir aktyvius narius – Steponą Staškevičių, Zenoną Prašmantą.

„Visada malonu ir gera dėkoti žemę dirbantiems žmonėms. Tik jų nenuilstamo ir kasdienio darbo dėka gyvas kaimas ir bendruomenės. Darbas, susitelkimas ir bendradarbiavimas – kertiniai ir esminiai ateities įrankiai. Didžiuojamės, kad rajone veikia gerasis kooperacijos pavyzdys „EKO tikslas“ su šauniu vadovu Mindaugu Petkevičiumi, o kooperatyvo narys Virginijus Bieliakas „Ekologinių ūkių“ nominacijoje laimėjo pirmąją vietą. Pasveikinau aktyviausius ūkininkus, bet pagarbos ir padėkos žodžių verti visi žemę dirbantys ir kuriantys kaimo ateitį“, – sakė dr. A.Svitojus.