A.Svitojus: šiandien ypač svarbi Europos ūkininkų vienybė

2023 m. vasario 25 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo tarptautinėje konferencijoje  „Forumas kaimui. Vieningi ūkininkai – Europos saugumo garantas“, kurią organizavo Torunės universitetas ir Žemės ūkio ekonomikos institutas ir perskaitė pranešimą apie Lietuvos šiandieninę ūkininkų ir regionų situaciją.

„Konferencijoje daug dėmesio skirta ūkininkų vienybei Europos mastu ir žemės ūkio sektoriaus, aprūpinant visuomenę maistu, svarbai. Pristačiau pieno krizinę situaciją, kritinę regionų padėtį. Atkreipiau dėmesį į tai, kad šiandien ūkininkams ES institucijose svarbu kalbėti vienu balsu. Atstovavimas tokiose europinėse organizacijose, kaip Copa – Cogeca, ELO ir kt. ir vieningos nuomonės pateikimas itin svarbus, siekiant rezultatų dėl BŽŪP, dėl žemės ūkio ateities ne tik 2023-2027 m., bet ir po 2027 m. Lietuvos žemės ūkio rūmai aktyviai dirba su kitų šalių žemės ūkio rūmais – Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Vengrijos, Austrijos, Vokietijos, Baltijos šalių žemdirbių savivaldos lyderiais, esame pasirašę ne vieną bendradarbiavimo sutartį, o vieningą nuomonę raštu dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros įteikę ir ES vadovams. Tik bendradarbiaujant ES platformoje galime tikėtis rezultatų, kurie užtikrins tiek ūkininkų, tiek regionų geresnę ateitį. Konferencijos pranešėjai daug dėmesio skyrė ūkininkavimo svarbai ir ūkininko atsakomybei prieš dirbamą žemę ir auginamus gyvulius. Konferencijoje buvo įvardytos Europoje vis aktyviau veikiančios iniciatyvos prieš ūkininkus. Kam tai naudinga, kas tokių iniciatyvų užsakovai? Tokie klausimai buvo keliami forume. Todėl manau, kad šiandien ūkininkų vienybė Europos mastu yra būtina ir tik ji gali garantuoti Europos saugumą“, po konferencijos kalbėjo  dr. Arūnas Svitojus.