A.Svitojus: tai dar ne pabaiga

2018 m. spalio 18 d. nuo 15 iki 16 val.  Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu trukusioje protesto akcijoje dėl 2021-2027 m. programinio laikotarpio nediskriminacinių sąlygų prie Lietuvos žemės ūkio rūmų prisijungė Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos.

„Visų šalių, šiandien dalyvaujančių protesto akcijoje siekis – vienodos ir teisingos sąlygos visiems ES žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyviams. Negali vieningoje Europoje būti skirtingų sąlygų jos piliečiams, žemdirbiams, kaimo gyventojams. Vardan to ir kovojame visi drauge. Džiaugiuosi, kad į akciją, kuriai vieningai pritarė ŽŪR Tarybos nariai dar 2018 m. rugsėjo 5 d., posėdyje, atstovus delegavo net 18 ŽŪR organizacijų. ŽŪR vienybė ir bendrų tikslų siekis, tikėtina duos teigiamų rezultatų. Viena suprantame, jog tylėti negalime, norime nediskriminacinių sąlygų, norime teisingos konkurencijos, norime būti pilnaverčiai ir pilnateisiai Europos Bendrijos nariai”, – kalbėjo ŽŪR pirmininkas A. Svitojus.

Protesto akciją aplankė Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė.

Protesto akcijoje drauge dalyvavo EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto  Pirmininkas Czesław Adam Siekierski.

Protesto dalyviai: Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos įteikė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui, EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto Pirmininkui Czesław Adam Siekierski ir Komisaro atstovui PROTESTO REIKALAVIMĄ, kurį sudaro 5 punktai:

  1. tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu būtų ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  2. parama II ramsčiui (Kaimo plėtros programai) išliktų ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  3. kad visoms valstybėms narėms būtų nustatytos vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos – tiesioginėms išmokoms ir Kaimo plėtros programai.
  4. būtų radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta paramą administruojančioms institucijoms bei pareiškėjams / paramos gavėjams;
  5. būtų sukurti konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat numatytos priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.