A.Svitojus: tvariai žemės ūkio ir kaimo plėtrai pasitarnaus tik argumentuoti ir su žemdirbių savivalda suderinti sprendimai

2021 m. kovo 26 d. Žemės ūkio rūmų vadovybė susitiko su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku ir komandos nariais bei aptarė žemės ūkio sektoriaus perspektyvas bei efektyvesnio bendradarbiavimo galimybes.

„Bendradarbiavimas ir nuolatinis visų žemdirbių ir kaimo gyventojų atstovavimas interesams valdžios institucijose – vienas iš pagrindinių Žemės ūkio rūmų tikslų. Tik bendradarbiaujant ir teikiant išdiskutuotus ir konstruktyvius pasiūlymus galime įtakoti bei sukurti žemdirbiams, maisto vartotojams ir visai valstybei naudingą žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką. Reikia plataus, ne tik savo ūkio kiemo, tačiau visos šalies bei tarptautinės situacijos matymo. To pasiekti galime tik turėdami skaidrią, tvirtą ir sistemingai dirbančią savivaldą.  Žinoma Žemės ūkio rūmų narių ir jų atstovaujamų sektorių interesų atstovavimas vyksta diskutuojant su kompetentingais žemės ūkio gamybos ir perdirbėjų asociacijų lyderiais bei asociacijų nariais, kaimo nevyriausybinių organizacijų aktyvistais. Svarbu, kad politiniai ir ekonominiai sprendimai būtų priimami vadovaujantis mokslo ir statistinių duomenų analizių pagalba bei žemdirbių savivaldos lyderių – savo sektoriaus profesionalų patarimais“, – kalbėjo ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

„Procesai dėl paramos skyrimo turi būti skaidrinami, nes anksčiau žemės ūkio ministerijoje buvo nusistovėjusi keista tvarka, kai nediskutuojant su visomis žemdirbiškomis organizacijomis, „išskirtiniams“ sektoriams tarsi netyčia, atsirasdavo didesnis finansavimas ar palankesnės sąlygos, o kitiems – lėšų pritrūkdavo. Ne paslaptis, kad tiems, kurie „garsiau rėkė“,  ir buvo skiriama didesnė paramos dalis. Tačiau tokia politika neveda nei prie tvarkos, nei prie sektoriaus ekonominio gyvybingumo bei tvarumo“, – pažymėjo ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas.

ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas akcentavo jaunimo motyvacijos, mokymo ir informavimo svarbą bei prioritetus, atsižvelgiant į ES rekomendacijas jaunųjų ūkininkų palaikymui.

ŽŪM ir ŽŪR vadovai sutarė, kad glaudesnis bendradarbiavimas, argumentuoti siūlymai, žemės ūkio sektoriaus ir kaimo plėtros statistinė analizė ir jos pagrindu priimami sprendimai – pati objektyviausia ir efektyviausia priemonė kaimo ir žemės ūkio sektoriaus tvarumui.