A.Svitojus:„Trijų jūrų regiono žemdirbiai vieningai dirba dėl BŽŪP“

Liepos 4 – 5 d. Žemės ūkio rūmai organizuoja tarptautinę konferenciją „Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“. Konferencijoje dalyvaus net 8 šalių – Trijų Jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai:  Čekijos respublikos žemės ūkio rūmų, Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmų, Kroatijos žemės ūkio rūmų, Latvijos žemdirbių parlamento ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų, Lenkijos nacionalinės žemės ūkio rūmų tarybos, Slovakijos žemės ūkio ir maisto rūmų, Vengrijos žemės ūkio rūmų,  Bulgarijos nacionalinės grūdų augintojų asociacijos lyderiai.  

„Bendroji žemės ūkio politika, apie kurios ateitį šiandien diskutuosime, yra mūsų žemdirbių veiklos pagrindas. Ši politika ne tik užtikrina ūkininkų pajamas, bet ir nustato viso jų darbo pagrindus. Ši politika nulemia, kaip gyvena mūsų ūkininkai ir kaip jie augina maistą Europos ir kitų šalių žmonėms. Todėl būtina užtikrinti, kad Bendroji žemės ūkio politika būtų tinkamai finansuojama. Tiesioginės išmokos palaiko ūkininkų pajamų lygį ir yra svarbus saugiklis rinkos nestabilumo ar krizių atveju, o antrasis ramstis – lėšos kaimo plėtrai – yra svarbios užtikrinant gyvenimo kokybę kaime. Svarbu sukurti efektyvias, greitai veikiančias rizikos mažinimo ir krizių valdymo sistemas, užtikrinti sąžiningą maisto grandinės funkcionavimą ir pradiniams žemės ūkio produkcijos gamintojams palankesnį kainos pasiskirstymą grandinėje. Būtina skatinti kooperaciją, stiprinti žemės ūkio kooperatyvų ir gamintojų grupių vaidmenį. Mūsų kaimas sensta – tam, kad į žemės ūkį būtų pritrauktas jaunimas turi būti sukurtos konkretūs ir tikslingi finansiniai ir organizaciniai mechanizmai,  skatinantys ir padedantys jauniesiems ūkininkams įsikurti. Tam, kad būtų užtikrintos vienodos ir sąžiningos konkurencinės sąlygos visų ES šalių ūkininkams, būtina, kad tiesioginės išmokos Europos Sąjungoje būtų sulygintos. Dažnai girdimas argumentas, jog mažiausias išmokas gaunančiose ES valstybėse ūkininkai patiria mažesnius žmogiškųjų išteklių, energetikos ir kitus gamybos kaštus, yra neteisingas. Būtina atsižvelgti į tai, kad žemės ūkio paskirties žemės plotai Lietuvoje smarkiai išaugo, o tiesioginių išmokų vokas skaičiuojamas pagal pasenusį referencinį laikotarpį, kas dar labiau mažina ūkininkų realiai gaunamas išmokas. Tai – tik keli svarbiausi Lietuvos žemdirbių pozicijos dėl BŽŪP ateities punktai. Šiandien visi drauge aptarsime visų šalių, dalyvaujančių konferencijoje pozicijas, išgirsime Europos Sąjungos institucijų siūlymus. Naudodamasis proga noriu pasidžiaugti, kad konferencija vyksta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metais, ir dar džiugi žinia, kad būtent šią savaitę Lietuvoje vyksta DAINŲ ŠVENTĖ, kurią UNESCO paskelbė Estijos, Latvijos ir Lietuvos Dainų švenčių tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Tai puiki proga mūsų svečiams susipažinti su Lietuva,“ – sako Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Konferenciją remia – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir renginio partneris – kompanija Bayer, kurios dėka konferencija verčiama į anglų, lenkų, čekų ir bulgarų kalbas.

***

Liepos 4 d. konferencijoje dalyvaus 8 ES šalių – Trijų jūrų regiono šalių – Čekijos, Slovakijos, Bulgarijos, Vengrijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Kroatijos žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai.  Taip pat dalyvaus Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato direktorius Tassos Haniotis, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, LR žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Konferenciją atidarys LR žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Konferencijoje bus pristatoma Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma ir daugiametės finansinės programos projektas bei Lietuvos Seimo ir Vyriausybės pozicijos dėl BŽŪP ateities.

Trijų jūrų regiono šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Bulgarijos, Kroatijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijos pristatys savo šalių žemdirbių pozicijas dėl BŽŪP ir ES biudžeto po 2020 m.

Liepos 5 d. vyks trečiasis*** Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų lyderių susitikimas, kurio metu kiekviena šalis pristatys esamą padėtį žemės ūkio sektoriuje ir rinkų apžvalgą.

Vyks diskusijos dėl BŽŪP ateities ir daugiametės finansinės programos – bendrų pozicijų ir bendrų veiksmų derinimas, po kurio bus pasirašomas 9 šalių komunikatas.

***

Pirmasis Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų atstovų susitikimas vyko 2017 m. gruodžio 6 d. , Varšuvoje (Lenkija), kuriame  dalyvavo Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis. Susitikime dalyvavo Estijos, Čekijos, Vengrijos, Austrijos, Kroatijos, Slovėnijos, Slovakijos, Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai. Buvo aptartas komunikatas dėl BŽŪP ateities ir pasirašyta Varšuvos deklaracija dėl tvaraus žemės ūkio skatinimo.

Antrasis Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų atstovų susitikimas vyko 2018 m. kovo 1-2 d.  Bratislavoje (Slovakija), kuriame dalyvavo Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus. Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos lyderiai  aptarė savo prioritetus dėl BŽŪP ateities, dalinosi aktualijomis apie žemės ūkio sektoriaus padėtį.

Visi susitikimo dalyviai akcentavo, jog ypač svarbu išlaikyti BŽŪP biudžetą, dviejų ramsčių struktūrą, užtikrinti sąžiningas konkurencines sąlygas ūkininkams visoje Europoje.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus pristatė Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų poziciją – daug dėmesio skirdamas būtinybei užtikrinti kartų kaitą kaime, sukurti greitus ir efektyvius rizikos valdymo ir krizių įveikimo mechanizmus, pagerinti ūkininkų padėtį maisto grandinėje. A. Svitojus taip pat pabrėžė, jog labai svarbu supaprastinti dabartinius BŽŪP mechanizmus, užtikrinant, kad ūkininkams būtų sumažinta administracinė našta.