Agronomų dešimtuke net du Žemės ūkio rūmų lyderiai

Birželio 8 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Ūkininko patarėjo ir Aleksandro Stulginskio universiteto valstybės atkūrimo šimtmečio proga organizuotame renginyje „Lietuvos agronomų dešimtukas”.„Ypač džiugu, kad agronomų dešimtuke net du Žemės ūkio rūmų lyderiai – vienas jų inicijavo Žemės ūkio rūmų steigimą tarpukariu (1926-1927  m.) – Jonas Pranas Aleksa, o kitas – pirmasis atkurtų (1991 m.) Žemės ūkio rūmų pirmininkas prof. Antanas Stancevičius. Šie šviesios atminties žmonės atidavė save ne tik agronomijos mokslui, bet ir visuomeninei veiklai, kūrė žemdirbių savivaldos pamatus” – sakė S. Dimaitis.

Agronomų dešimtukas:

Viktoras Pranckietis

Edvardas Makelis

Zenonas Dabkevičius

Jeronimas Kraujelis

Jonas Pranas Aleksa (1926-1927 m.) Žemės ūkio rūmų steigimo iniciatorius

Antanas Būdvytis

Antanas Stancevičius, 1991-2000 m. Žemės ūkio rūmų pirmininkas, 2000 m. išrinktas Žemės ūkio rūmų Garbės pirmininku

Juozas Tūbelis

Petras Vasinauskas

Aleksandras Stulginskis