Akivaizdi nauda ūkininkams

Liepos 10 d. Ukmergės r. ūkininko, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko Sauliaus Daniulio ūkyje vyko lauko diena, organizuota pagal Žemės ūkio rūmų įgyvendinamą projektą „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui“. 

Lauko dienos dalyviai iš Joniškėlio bandymų stoties mokslininkų lūpų išgirdo apie dvinarius, trinarius pasėlius. Toks augalų auginimas leidžia pagerinti piktžolių kontrolę, išpildyti gerą sėjomainą.

„Žemės ūkio rūmai projekto pagalba siekia skatinti ūkininkus diegti biotechnologines naujoves ir didinti ūkio veiklos pelningumą, integruojant juos į šiuolaikinėmis daugianarių (dvinarių ir trinarių pasėlių) pasėlių technologijomis auginamų ekologinių miglinių, pupinių, aliejinių ir kitų augalų gamybą, siekiant užtikrinti užaugintos ekologinės produkcijos konkurencingumą, dirvožemio derlingumo, biologinės įvairovės ir aplinkos išsaugojimą“, – sako projekto vadovė, Žemės ūkio rūmų konsultantė dr. Edita Karbauskienė.

Projekto metu vertinami augalų produktyvumo formavimosi dėsningumai, įtaka piktžolėtumui, nustatomas augalų prekinės produkcijos kiekis, imami augalų ėminiai ir juose nustatomos pagrindinės maisto medžiagos (NPK). Įvertinant augalų įvairovės naudą, remiantis surinktais duomenimis, bus pateiktas ūkio maisto medžiagų balanso skaičiavimas. Bus atlikti dirvožemio agrocheminiai tyrimai (Corg. ir Nsum.), šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija (naudojant infraraudonųjų spindulių dujų analizatorių SRS-SD 1000).  Pateiktos rekomendacijos dirvožemio savybių kitimą (struktūrą, organinių liekanų suirimą,  makrofaunos kiekį ir kt.) įvertinti organoleptiškai.

Projekto pabaigoje ūkininkams bus pateiktos dvinarių/daugianarių pasėlių auginimo technologijos rekomendacijos.

Projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.