Amatų kiemelis Veliuonoje

Rugpjūčio 15 d. Veliuonoje (Jurbarko r.) po Žolinės atlaidų Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Šarūnas Leskauskas kartu su Vilkijos klebonu Linu Šipavičium pašventino amatų patalpas ir kiemelį, linkėdami bendruomenei santarvės, bendrystės ir sėkmingo darbo.

„Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyrius pateikė paraišką pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kuri buvo įvertinta teigiamai, todėl pradedame įgyvendinti vietos projektą „Veliuonos amatų kiemelis”, pagal kurį numatome užsiimti keturių rūšių amatais – žalvario kalyba, žvakių gamyba, muilo virimu ir tapyba ant šilko. Siekiame, kad projektas būtų naudingas Veliuonos gyventojams ir tikimės, kad jo dėka bus sukurtos darbo vietos ir sulauksime svečių iš kitų rajonų, kurie norėtų dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose“, – pasakoja projekto kuratorė, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Jurbarko rajone Rūta Misevičienė.