Antroji ŽŪR organizacijų protesto akcija dėl BŽŪP 2021-2027 m. laikotarpio

Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijų organizuojama antroji šiais metais Protesto akcija Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu, vyks š. m. gruodžio 13 d. nuo 13 iki 17 val. (Akcija vyks Rue de la Loi gatvėje, tarp Šumano žiedo ir Avenue de la Joyeuse Entree).

ŽŪR nuoseklaus darbo tarptautiniu mastu dėka prie lietuvaičių protesto akcijos jungiasi Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos. Pažymėtina, kad mūsų kaimynė Lenkija, kurioje gyvena 38,4 mln. gyventojų, o tiesioginių išmokų vidurkis jau šiandien yra 215 eur, dalyvaus protesto akcijoje ir reikalausime ES tiesioginių išmokų vidurkio, kuris yra apie 266 Eur.

Mūsų siekiai ir tikslai:

Lietuvai naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kainomis) arba 5,8 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau Kaimo plėtros programai numatoma skirti tik 1,214 mlrd. Eur t. y. 26,2 proc. mažiau (BEVEIK TREČDALIU!) negu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Taigi naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu Lietuvai tiesioginėms išmokoms ir kaimo plėtrai iš viso numatoma skirti apie 4,558 mlrd. Eur t.y.  apie 5,2 proc. mažiau, nei 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pasiūlytas tiesioginių išmokų konvergencijos scenarijus rodo, kad šis procesas ir toliau vyks labai lėtai, išmokos iki ES vidurkio bus didinamos vos po 2 proc. kasmet, ir tik 2027 m. Lietuvos tiesioginių išmokų vidurkis turėtų pasiekti 204 Eur už ha lygį, arba tik 79 proc. ES vidurkio, kai tuo tarpu ES tiesioginių išmokų vidurkis – apie 266 Eur. Pusė šalių yra žemiau šio vidurkio. Lietuva (su 2020 m. planuojamu vidurkiu 196 eur) yra trečia nuo galo – po Estijos ir Latvijos, o Belgija, gaunanti 386 eur, Olandija – 403, Graikija – 384 eur – yra viršūnėje.

ES šalių TI 2013 m. ir planuojamus 2020 m. vidurkius rasite ČIA 

Pirmoji šiais metais ŽŪR organizuota protesto akcija vyko spalio 18 d. Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. Protesto akcijos dalyvius aplankė ne tik LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europarlamentaras Bronis Ropė, bet ir EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto  Pirmininkas Czesław Adam Siekierski.

 

 

Protesto akcijos metu Žemės ūkio rūmų vicepirmininką Vytautą Buivydą priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys, atsakingas už Baltijos šalių regioną, Dermot Ryan, kuriam buvo įteikti PROTESTO REIKALAVIMAI, kuriuos pasirašė Lietuvos, Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos. Protesto akcijos reikalavimai:

 1. Tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu būtų ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
 2. Parama II ramsčiui (Kaimo plėtros programai) išliktų ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
 3. Kad visoms valstybėms narėms būtų nustatytos vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos – tiesioginėms išmokoms ir Kaimo plėtros programai.
 4. Būtų radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta paramą administruojančioms institucijoms bei pareiškėjams / paramos gavėjams;
 5. Būtų sukurti konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat numatytos priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

Protesto dalyvius aplankyti atvykusi LR Prezidentė palaikė mūsų tikslus ir siekius. Susitikusi su protesto dalyviais (spalio 18 d.) ji sakė „Stovėkit tvirtai, kaip ąžuolai. Nes tai yra pozicija, kurios siekia Lietuva, kaip ir visos kitos šalys. Jūsų palaikymas man yra reikalingas. Gruodžio mėnesį kaip tik mes pradėsime kalbėti apie europinį biudžetą, ir tame tarpe, ir apie žemės ūkį, todėl jūsų pozicija bus girdima. Labai gerai, kad esate aktyvūs. Praeitą finansinį laikotarpį taip pat buvote aktyvūs. Esame verti, kad mus matytų ir vertintų kaip visus ES narius“.

KAS VYKSTA Į antrąją Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų organizuojamą PROTESTO AKCIJĄ, kuri vyks gruodžio 13 d. Briuselyje?

ŽŪR organizacijų – narių atstovai:

 • Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga
 • Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
 • Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
 • Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“
 • Nepalankių ūkininkauti žemės naudotojų asociacija
 • Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija
 • Lietuvos šiltnamių asociacija
 • Lietuvos ūkininkių draugija
 • Lietuvos ūkininkų sąjungos Šakių, Panevėžio, Marijampolės, Prienų skyriai
 • Jonavos rajono žemdirbių asociacija
 • Šalčininkų rajono žemdirbių asociacija
 • Ignalinos rajono žemdirbių asociacija

Ūkininkai, vykstantys iš atskirų – 22 šalies kaimiškųjų rajonų: Rietavo sav.,Plungės r.,Mažeikių r.,Šalčininkų r.,Rokiškio r.,Skuodo r.,Šilutės r.,Jonavos r.,Biržų r., Jurbarko r., Kauno r., Kelmės r., Akmenės r., Švenčionių r., Šiaulių r., Šakių r.,Panevėžio r.,Prienų r., Šilalės r., Telšių r., Marijampolės r.,Varėnos r.

***

Vadovaujantis savo jau turima patirtimi, gerai žinome, kad viena protesto akcija neįtakos ES vadovų sprendimų. Gerai prisimename planuojamo praeito 2014 – 2020 m. BŽŪP finansinio laikotarpio derybas, kai siekiant palankesnių sprendimų Lietuvos žemdirbiams ir kaimo gyventojams teko organizuoti net 6 protesto akcijas. Tačiau pažymėtina, kad buvo pasiekta, jog  augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 181 Eur, nors tada Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka tik 144 Eur.

***

Žemės ūkio rūmai dėl naujojo 2021-2027 m. BŽŪP laikotarpio aktyviai dirbo ir pasisakė Copa-Cogeca (Europos Sąjungos kooperatyvų ir ūkininkų asociacijų skėtinė organizacija) organizacijų organizuotuose posėdžiuose. Būtent čia daug diskutuota, teikta pasiūlymų ir reikalauta vienodų sąlygų visiems ES bendrijos žemdirbiams,  drauge su kitomis šalimis teikta pozicija dėl ES lygio teisės akto, reglamentuojančio nesąžiningus veiksmus maisto prekybos grandinėje ir ūkininkų padėties stiprinimo joje priėmimo būtinybės, vyko daug diskusijų dėl paramos paskirstymo, žemės ūkio ir kaimo vietovių ekonominių perspektyvų, aplinkos apsaugos, klimato kaitos, tvarios ir saugios maisto produktų gamybos klausimais. Vien per 2017 m. buvo dalyvauta ir aktyviai pasisakyta 19 Copa-Cogeca posėdžių.

Copa-Cogeca pozicija buvo patvirtinta bendro organizacijų prezidiumo posėdžio metu 2017 m. balandžio 27 d. Šiame dokumente tiesioginės išmokos buvo paminėtos kur kas palankesnės Lietuvos žemdirbiams ir artimesnės ŽŪR pozicijai. Copa-Cogeca prezidiumo metu pasirašytame dokumente sakoma „Tam, kad kaimo vietovės visoje ES būtų gyvybingos, turėtų būti siekiama tolesnės pažangos harmonizuojant tiesioginių išmokų lygius tarp ES šalių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus“.

ŽŪR poziciją atitinka tokie Copa-Cogeca elementai, kaip:

 • stipraus BŽŪP biudžeto išlaikymas, užtikrinant pirmojo ir antrojo BŽŪP ramsčių finansavimą;
 • efektyvių rizikos valdymo mechanizmų kūrimas;
 • sąžiningas maisto grandinės funkcionavimas ir palankesnis kainos pasiskirstymas grandinėje pradiniams žemės ūkio produkcijos gamintojams, kooperacijos skatinimas;
 • kaitų kaitos žemės ūkyje užtikrinimas.

2017 m. lapkričio 30 d. posėdyje apie būtinybę užtikrinti lygias sąlygas visų ES šalių ūkininkams jau kalbėjo Copa pirmininkas Joachim Rukwied (Vokietija) bei Komisaras  Ph. Hoganas.

Apie BŽŪP biudžetą plačiai diskutuota ir Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose, kuriuose  dalyvavo Europos komisarai Ph. Hogan (Žemės ūkis ir kaimo plėtra), G. Oettinger (Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai), J. Katainen (Užimtumas, augimas, investicijos, konkurencingumas).

Daug diskusijų ES sukėlė Brexit situacija

Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose dalyvavo vyr. derybininkas. M. Barnier, savo pozicijas nuolat išsakė Britanijos ir Airijos ūkininkų atstovai. Buvo aptariama derybų eiga, galimos prekybos problemos, saugumo situacija, poveikis ES biudžetui, kiti klausimai.

ŽŪR aktyviai pasisakė už tai, kad Brexit paliekama skylė biudžete nevestų prie BŽŪP biudžeto sumažėjimo. Buvo pasisakoma prieš nacionalinį pirmo ramsčio (tiesioginių išmokų) bendrą finansavimą – tokią poziciją palaikė ir Copa-Cogeca bei Komisaras Hoganas.

Diskusijos ir susitikimai dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. sausio 20 d. parodos „Žalioji savaitė“ Vokietijoje (Berlyne) metu ŽŪR atstovai susitiko su Vengrijos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiais ir aptarė BŽŪP ateities perspektyvas bei kiekvienos šalies pozicijas.

ŽŪR vadovai 2017 m. kovo 28 – 29 d. dalyvavo išplėstiniame Vyšegrado šalių žemės ūkio rūmų susitikime Bratislavoje (Slovakija).  Susitikime, kuriame dalyvavo Kroatijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos žemės ūkio rūmų atstovai, buvo pasirašyta Bratislavos deklaracija dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. balandžio 18 d. įvyko Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijų (Lietuvos, Latvijos, Estijos) atstovų susitikimas Tartu, (Estijoje), kur buvo suderinta bendra Baltijos šalių pozicija dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. rugsėjo 29 d. ŽŪR organizavo tarptautinę konferenciją „Bendrosios žemės ūkio politikos ateitis: žemdirbių interesų pripažinimas“, kuri vyko Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje. Konferencijoje dalyvavo Latvijos, Suomijos, Čekijos žemdirbių savivaldos atstovai. Konferencijoje buvo pasirašytas susitarimas dėl bendros veiklos ir pozicijos dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. spalio 18 – 19 d. ŽŪR vadovai dalyvavo konferencijoje – išplėstiniame Vyšegrado šalių žemės ūkio rūmų susitikime Budapešte (Vengrija), kur kiekvienos šalies lyderiai išsakė savo poziciją dėl BŽŪP ateities.  Konferencijoje dalyvavo Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Kroatijos, Vengrijos, Bulgarijos žemdirbių savivaldos atstovai. Susitikimo metu Vengrijos žemės ūkio rūmai ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos atstovai savo parašais prisijungė prie Bratislavos deklaracijos (2017 m. kovo 28 – 29 d.).

2017 m. gruodžio 6 d. ŽŪR vadovai dalyvavo pirmajame Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų atstovų susitikime Varšuvoje (Lenkija). Susitikime, kuriame dalyvavo Estijos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Austrijos, Kroatijos, Slovėnijos, Slovakijos žemės ūkio rūmų ir Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai, buvo aptartas komunikatas dėl BŽŪP ateities ir pasirašyta Varšuvos deklaracija dėl tvaraus žemės ūkio skatinimo.

2018 m. balandžio 20 d. ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus susitiko su Lenkijos žemės ūkio ministru Varšuvoje, kur taip pat daug diskutavo BŽŪP perspektyvų klausimais.

2018 m. liepos 5 d. vyko trečiasis ŽŪR organizuotas Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos lyderių susitikimas, kurio metu kiekviena šalis pristatė padėtį žemės ūkio sektoriuje ir rinkų apžvalgą ir diskutavo dėl BŽŪP po 2020 – ųjų. Susitikime dalyvavo Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos ir Kroatijos žemės ūkio rūmai, Bulgarijos grūdų augintojų organizacija ir Latvijos žemdirbių savivaldos atstovai.

Nuoseklaus darbo ir bendradarbiavimo su užsienio šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis rezultatas – 2018 m. spalio 18 d. prie protesto akcijos prisijungę Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmai ir Latvijos žemdirbių savivaldos atstovai, o prie protesto gruodžio 13 d. – Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos.