Apie bitininkystės aktualijas

2022 m. gegužės 28 d. Šilutės rajono bitininkai ir besidomintys bitininkyste rinkosi į informacinį renginį apie bitininkystės aktualijas.

Rajono bitininkams buvo pristatyta informacija apie paramą bitininkystei: šalies bitininkai galėjo kreiptis paramos. 2021 m. jiems buvo skirta 974 tūkst. Eur, o šiemet skirta 1,1 mln. Eur. Paramos paraiškas bei mokėjimo prašymus buvo galima teikti nuo sausio 24 d. iki vasario 21 d.  Parama bitininkams teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto.

Paramos gali kreiptis bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos.

Programoje numatytos net 8 priemonės, kurioms įgyvendinti galima gauti paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova su bičių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze; bičių avių transportavimo į ganyklas racionalizavimas; medaus fizinių ir cheminių savybių analizė; bičių šeimų atnaujinimas; bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos; rinkos stebėsena; bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.

Svarbu kaupti žinias

Didžioji dalis rajono bitininkų – vyresnio amžiaus, tačiau pamažu į jų gretas įsilieja ir nauji veidai. Tam, kad bitininkystėn ateitų naujų ir jaunų žmonių reikalinga švietėjiška veikla –  ne tik mokymai, informacija, bet ir supratimas, kokios svarbios bitės yra ekosistemai.

Renginio metu patyrę bitininkai dalinosi su jaunaisiais kolegomis savo patirtimis, diskutavo apie ateities perspektyvas, svarstė apie 2023 – 2027 m. BŽŪP laikotarpio paramą bitininkystės sektoriui.

Pristatytos naujos Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės

2022 m. gegužės 20 d. paskelbtos naujos Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės (patvirtintos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 ,,Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo“). Nacionalinė maisto kokybės sistema pakeitė nuo 2007 m. galiojusią nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą. Sistemos esmė ir tikslai liko tokie patys – kokybiškų produktų gamyba. Tačiau yra naujovių ir pasikeitimų.

Apie sistemą ir produktus

Nacionalinė maisto kokybės sistema – maisto produktų gamybos, sertifikavimo ir priežiūros, ženklinimo ir kitų reikalavimų visuma, nustatyta nacionaliniu teisės aktu, kuriuo remiantis oficialiai pripažįstama tam tikra maisto produkto kokybė.

Pagal šią sistemą pagamintas produktas (NKP) – maisto produktas, kurio kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ar kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Pasikeitimai

Atnaujintos produktų specifikacijos, kuriomis pareiškėjams atsiveria lankstesnės produktų sertifikavimo galimybės. Įteisintas dar vienas ženklas. Dviejų ženklų sistema apims ne tik galutinio produkto kokybę, bet ir atspindės vietinę jo kilmę.

Teisės aktai ir ženklai

Lietuvos Respublikos prekės ženklų duomenų bazėje registruoti šie NKP ženklai.

Ženklas „Kokybė“

Ženklas „Nacionalinė kokybė Lietuva“

Naujos taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47140750d7ff11ec8d9390588bf2de65

„Bitininkai – ne tik labai draugiški žmonės, bet ir labai besidomintys naujovėmis, nuolat tobulinantys savo kompetencijas, tiesiog „degantys” naujovėmis”, – pažymi renginio organizatorė, ŽŪR konsultantė Birutė Gustienė.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.