Apie skyrių

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmai) Sertifikavimo skyrius (toliau – Skyrius) struktūrinis padalinys, turintis funkcinę nepriklausomybę.

Skyrius veiklą, uždavinius ir funkcijas, valdymą ir struktūrą, darbo organizavimą bei teises ir pareigas reglamentuoja Skyriaus nuostatai.

Skyriaus tikslas – tenkinant viešuosius interesus, vykdyti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų auginimo, gamybos ir (ar) perdirbimo proceso sertifikavimą.

Skyrius veikia vadovaujasi Rūmų Tarybos patvirtintais sertifikavimo veiklos Komisijos ir Skyriaus nuostatais, kuriuose Skyriui suteikiamas savarankiško skyriaus statusas.

2023 m. birželio 15 d. Nacionalinis Akreditacijos Biuras išdavė akreditavimo pažymėjimą liudijantį, kad Skyrius atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3D-742 Skyriui suteiktas leidimas sertifikuoti ir vykdyti pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų priežiūrą Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių nustatyta tvarka.

Skyriui suteiktas kodas LT-NKP-003.

Akreditavimo pažymėjimas Nr. L.A.211-03

Kontaktai

Ramūnas-Stonkus.jpg

Ramūnas Stonkus

Vedėjas
r.stonkus@zur.lt
+370 37 409376
mob. +370 698 33 417

Ernesta Dekaminavičienė

Ernesta Dekaminavičienė

Ekspertė
e.dekaminaviciene@zur.lt
+370 37 409376
mob. +370 630 96 186