Apie žemės ūkio pažangą ir ateities maistą „Lietuvos Davose 2023″

2023 m. kovo 23 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo ekspertų ir verslo lyderių diskusijose apie tai, kaip tvarus žemės ūkis keičia maisto rinką, kodėl kyla maisto kainos, kaip jos keisis per ateinančius 5 metus, kas ateityje garantuos tvaraus ūkininkavimo plėtrą. Diskusijose buvo kalbėta ir apie pažangų žemės ūkį bei jį palaikančias politikos kryptis Lietuvoje.

Forumo „Lietuvos Davosas 2023” tikslas – paskatinti Lietuvos ekonomikos ir verslo potencialo augimą, skatinti technologinę, ekonominę ir socialinę pažangą, didinti verslo ir žmonių gerovę. „Lietuvos Davose 2023“ vyko 25 sesijos, kuriose diskutuota apie Lietuvos transporto, energetikos, nekilnojamojo turto, startuolių lyderystę, nemenkas dėmesys buvo skirtas ir ateities maistui, dirbtiniam intelektui, kūrybinėms industrijoms bei žaliosioms technologijoms.

„Diskutavome apie kliūtis ir paskatas siekiant tvarios gamybos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Manau svarbi ir aktuali diskusija vyko dėl maisto vertės grandinės: „nuo ūkio iki stalo”: kokių veiksmų reikėtų imtis, kad paskatinti ir kaip tobulinti šią grandinę, kuri yra naudinga tiek vartotojui, tiek gamintojui. Įdomi diskusija buvo ir apie elgsenos pokyčius vardan pažangios maisto sistemos, maisto ateities ir maisto gamintojų – ūkininkų indėlio. Daug dėmesio skirta žemės ūkio pažangai ir jį palaikančioms politikos kryptims Lietuvoje”, – informavo dr. A.Svitojus.

Išskirtinė „Lietuvos DAVOSO“ misija

Šiandien, kai Ukrainoje laisvę ir žmonių gyvybes Rusijos diktatūrinis režimas stengiasi ištrinti tankais ir raketomis,  demokratinėmis vertybėmis besivadovaujančius verslo, politikos ir visuomenės lyderiai susirinko drauge stiprinti demokratiją, ginti ir kurti saugią demokratijų ateitį. 

Politikos, verslo, visuomenės lyderiai diskutavo ir apie tai, kad reikia rasti drąsos apsivalyti nuo diktatūrinės Rusijos ir jos sąjungininkų naudai veikiančių neskaidrių sistemų ir oligarchų įtakos bei priimti sprendimus, kurie maksimaliai didintų ekonominį, socialinį ir gynybinį demokratijų potencialą, vienytų ir skaidrintų demokratijas, gintų mūsų laisvę ir žmonių gyvybes.

Suprantama, kad tai padaryti nėra lengva nei Vakarų Europoje, nei JAV, nei juo labiau pasienyje su V.Putino režimu, nes šis režimas ir jo sąjungininkai daro viską, kad šis pokytis neįvyktų: nuosekliai ir kruopščiai darbuojasi, dosniai finansuoja ir puoselėja šią neskaidrią aplinką, stengiasi suformuoti vertybinę, teisinę ir informacinę aplinką, kuri silpnintų demokratijas, skaldytų ir supriešintų visuomenę, nukreiptų dėmesį nuo svarbiausių tikslų, o verslo lyderius paskandintų cinizmo, tuštybės ir kolaboravimo su V. Putino režimui naudingomis įtakomis pelkėje. Taip režimas pasiekia šiurpų rezultatą: demokratijos ir jų lyderiai vieningai piktinasi Kremliaus karu Ukrainoje, tačiau net ir matydami virš Ukrainos laisvės, jos žmonių, jos vaikų krentančias bombas yra neįgalūs priimti sprendimų, kurie išvaduotų demokratijas iš jas silpninančių ir diktatūras stiprinančių įtakų, sistemų bei vertybių. 

Šiandien, kai karas Ukrainoje visiems akivaizdžiai pademonstravo, kokia milžiniška pataikavimo diktatūroms ir jų sąjungininkams kaina, lyderystė itin svarbi saugiai demokratijai ir siekiams, kad karas prieš Ukrainą būtų paskutinis. Tai padaryti galime tik drauge – vienydamiesi ir stiprindami demokratijas.