Aptarta žemės ūkio kooperatyvų pripažinimo pripažintais kooperatyvais tvarka

2022 m. lapkričio mėn. 5 d. Žemės ūkio rūmuose susirinkę žemės ūkio kooperatyvų atstovai aptarė šiuo metu galiojančią kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo tvarką.

Renginyje buvo priminta, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymų projektus, kuriais numatoma nuo 2023 m. sausio 3 d. mažinti Žemės ūkio ministerijos valdymo srities valstybės įmonių skaičių, t. y. sujungiant 3 valstybės įmones: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ ir VĮ Valstybės žemės fondą, su jų šiuo metu vykdomomis funkcijomis, ir šių 3 valstybės įmonių pagrindu įsteigti vieną naują VĮ Žemės ūkio duomenų centrą, tokiu būdu konsoliduojant jų funkcijas.

Informacinio renginio metu Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” pirmininkas Jonas Kuzminskas bei kiti kooperatyvų atstovai ir suinteresuoti asmenys analizavo šiuo metu taikomus reikalavimus, siekiant gauti pripažinimą, aptarė praktines problemas, su kuriomis susiduria pripažinti ir planuojantys tapti pripažintais kooperatyvai, detaliau išanalizavo taikomas administravimo procedūras.