Aptartos profesinio rengimo aktualijos

Kovo 16 d. Žemės ūkio rūmuose buvo aptartos profesinio rengimo aktualijos. Aptarime dalyvavo l.e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos profesinių mokyklų asociacijos viceprezidentas Liudas Jonaitis, Žemės ūkio ministerijos   Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyr. specialistas Vincas Andriuškevičius, „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus vedėjas Edvardas Makšeckas, profesinio mokymo institucijų vadovai ir atstovai iš visos Lietuvos, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

„Profesinio mokymo institucijose parengtų darbininkų laukia kaimo darbdaviai ir ūkininkai. Džiaugiuosi ilgalaike ir prasminga partneryste su profesinėmis mokyklomis, kurios ne tik rengia kvalifikuotus specialistus, bet ir aktyviai dirba tęstiniame mokyme, ypač rengiant traktorininkus, dalyvaujant projektinėje veikloje tobulinant ūkininkų kompetencijas” – kalbėjo S. Dimaitis.

Pasitarime pristatyta nauja traktorininkų rengimo tvarka, kompetencijų vertinimo svarba ir kompetencijų vertintojų atsakomybė, bendradarbiavimo su darbdaviais ir mokslo institucijomis galimybės ir nauda.