Apžvelgta ŽŪR tarptautinė veikla

Vasario 25 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko žemdirbių ir kitų kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimo Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose 2018 m. rezultatų ir 2019 m. tikslų pristatymas, kurio metu buvo pristatyta Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) ir ŽŪR narių bei kitų organizacijų tarptautinė veikla. 

Tarp svarbiausių, daugeliui organizacijų aktualių klausimų, be abejo, buvo artėjanti Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos reforma, ES biudžetas 2021-2027 m., Brexit problemos. Bendros ir sektorinės problemos buvo sprendžiamos, Lietuvos pozicijos pristatomos dalyvaujant tarptautinių organizacijų renginiuose – darbo grupių ir valdymo organų posėdžiuose, konferencijose ir seminaruose. Nemažai tarptautinių renginių surengta ir Lietuvoje – pernai metais čia vyko Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų susitikimas, Europos kaimo turizmo kongresas, tarptautinė konferencija apie kooperacijos iššūkius, Lietuvoje lankėsi Prancūzijos jaunųjų ūkininkų delegacija.

Visgi tarptautinę veiklą vykdančios organizacijos pripažino, jog jų veiksmai galėtų būti efektyvesni, jei Žemės ūkio ministerija daugiau dėmesio skirtų socialiniams partneriams. „Pozicijas labai efektyviai ir sėkmingai suderiname Žemės ūkio rūmų Tarptautinių ryšių komitete, tačiau pasigendame informacijos iš Žemės ūkio ministerijos. Prieš kelis metus buvome sutarę, kad ŽŪM dalinsis informacija apie ES lygmenyje priimamus sprendimus, pateikiamas Lietuvos pozicijas, tačiau šiuo metu toks dalijimasis nebevyksta“ – apgailestavo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas Algis Gaižutis. Jam pritarė ir Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis. „Kartais, grįžę iš tarptautinių organizacijų posėdžių, kuriuose gynėme savo poziciją, iš ŽŪM išgirstame, kad tuo klausimu Lietuvos nuomonė jau pateikta – ne tik, kad neatsižvelgus į mūsų nuomonę, bet jos netgi nežinant“ – teigė S.Daniulis.

Viceministras Venantas Griciūnas pripažino, jog informacijos sklaida ir bendradarbiavimas ateityje turėtų būti aktyvesnis ir pasiūlė organizuoti reguliarius tarptautinę veiklą vykdančių organizacijų ir ŽŪM susitikimus.

Posėdžio pabaigoje trumpai pristatyti ŽŪM siūlomi tarptautinės veiklos finansavimo taisyklių pakeitimai. Išsamiai aptarti taisyklių pakeitimus planuojamą kitą savaitę.

ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė informavo, kad ŽŪR vyko 4 Tarptautinių ryšių komiteto posėdžiai, o ŽŪR ekspertai dalyvavo net 21 Copa-Cogeca renginyje: Copa ir Cogeca prezidiumų posėdžiuose; Politikos koordinavimo komitete; Kooperatyvų koordinavimo komitete; Brexit darbo grupėje; Veislininkystės darbo grupėje;BŽŪP darbo grupėje; Aplinkosaugos darbo grupėje; Ekologinio ūkininkavimo darbo grupėje;Teisės ir mokesčių klausimų darbo grupėje; Europos ūkininkų kongrese.

Be dalyvavimo Copa-Cogeca renginiuose ŽŪR turėjo gausybę tarptautinių renginių, bendradarbiaujant su Višegrado šalių žemės ūkio rūmais, Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis, organizavo net 2 protesto akcijas Briuselyje dėl 2021-2027 m. BŽŪP.

ŽŪR vadovai ir atstovai dalyvavo 11 tarptautinių renginių:

 • 2018 m. kovo 1-2 dienomis pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Bratislavoje vykusiame Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų susitikime. Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos atstovai aptarė savo prioritetus dėl BŽŪP ateities, dalinosi aktualijomis apie žemės ūkio sektoriaus padėtį. Susitikimo pabaigoje buvo pasirašytas memorandumas, kuriame pakartotinai buvo pabrėžti Bratislavos deklaracijos prioritetai ir reikalavimai užtikrinti stiprų BŽŪP biudžetą.
 • Balandžio 11 d. pirmininkas  Arūnas Svitojus susitiko su Latvijos žemės ūkio ministru Jāniu Dūklavsu ir su Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų vadovais.
 • Balandžio 20 d. pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su Lenkijos žemės ūkio ministru Krzysztof Jurgiel. Susitikimo metu buvo pristatytas Lenkijos žemės ūkio rūmų finansavimo modelis.
 • Balandžio 25-26 d. pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su Europos Parlamento nariais Albert Dess ir Reimer Boge, Komisaro Vytenio Andriukaičio biuro vadovu Arūnu Vinčiūnu ir Komisaro Valdžio Dombrovskio biuro atstove Elina Melngaile.
 • 2018 m. balandžio 27 d. vicepirmininkas Algis Baravykas dalyvavo Čekijos žemės ūkio rūmų organizuotoje konferencijoje dėl BŽŪP po 2020 m.
 • 2018 gegužės 23 vicepirmininkas Algis Baravykas dalyvavo Rumunijos žemės ūkio rūmų (LAPAR) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje.
 • 2018 m. rugsėjo 25 d. Arūnas Svitojus dalyvavo išplėstiniame dešimties Vidurio Europos šalių žemdirbių savivaldos lyderių susitikime ir Čekijos žemės ūkio rūmų dvidešimt penktojo jubiliejaus šventėje. Susitikimo metu buvo pasirašytas komunikatas, kuriame Lietuvos žemės ūkio rūmų pastangomis, atsirado punktas apie išorinę tiesioginių išmokų konvergenciją.
 • 2018 m. rugsėjo 26 – 28 d. direktorius Sigitas Dimaitis dalyvavo Estijoje ir Latvijoje vykusiame 11 valstybių bendro projekto „Taikos duona“ renginyje, kuriame susitiko žemės ūkio ministrai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
 • 2018 m. lapkričio mėn. ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininkas Edvardas Gedgaudas dalyvavo Pasauliniame pienininkystės kongrese Tedžonge, Pietų Korėjoje.
 • Lapkričio 27 d. ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė dalyvavo Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Generalinėje Asamblėjoje Rumunijoje, pristatė ŽŪR poziciją dėl BŽŪP ateities.
 • Gruodžio 11-12 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Trijų jūrų regiono žemdirbių savivaldos organizacijų susitikime. Bukarešte, Rumunijoje susirinkę Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos lyderiai diskutavo apie Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitį, išsakė savo prioritetus. Ypač pabrėžtas stipraus biudžeto poreikis, būtinybė spartinti tiesioginių išmokų konvergenciją.
 • Vyko net 5 bedri Baltijos ir Šiaurės šalių žemdirbių savivaldos organizacijų susirinkimai.

ŽŪR organizavo net 3 tarptautinius renginius:

 • Liepos 4 – 5 d. ŽŪR organizavo tarptautinę konferenciją „Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“ ir trečiąjį Trijų jūrų regiono susitikimą. Dalyvavo 9 šalių žemdirbių savivaldos lyderiai: Čekijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos,  Bulgarijos, Lietuvos. Vyko diskusijos dėl BŽŪP ateities, bendrų pozicijų ir bendrų veiksmų derinimas. Pasirašytas komunikatas dėl bendrų veiksmų siekiant palankesnės BŽŪP.
 • Rugsėjo 13 d. drauge su Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijomis surengtas priėmimas Briuselyje Baltijos valstybių nepriklausomybės 100-mečiui paminėti. Dalyvavo Copa-Cogeca vadovai ir nariai, diplomatai.
 • Suorganizuotos 2 protesto akcijos dėl stipraus BŽŪP biudžeto ir sąžiningų sąlygų žemdirbiams.

Kita veikla:

 • Pateikta paraiška ŽŪR tapti Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto (International Committee for Animal Recording – ICAR) nariais. ŽŪR ICAR nariais tapo 2019 m.
 • Buvo tęsiamas aktyvus bendradarbiavimas su Lenkijos žemės ūkio rūmais – vyko bendra projektinė veika, drauge organizuoti protestai.
 • Toliau stiprinami ryšiai su kitomis Vidurio ir Rytų Europos šalimis ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijomis.

Pagrindiniai klausimai, kurie buvo svarstomi bendrų renginių metu:

 • BŽŪP ateitis po 2020 m. LR ŽŪR atstovai nuolat pabrėždavo tiesioginių išmokų konvergencijos, kaimo plėtros išlaikymo, paramos kooperacijai, jauniesiems ūkininkams, prie valstybių sąlygų pritaikytų programų svarbą.
 • BŽŪP biudžetas. LR ŽŪR atstovai nuolat pasisako už tai, kad Brexit paliekama skylė biudžete nevestų prie BŽŪP biudžeto sumažėjimo. Pasisakoma prieš nacionalinį pirmo ramsčio (tiesioginių išmokų) bendrą finansavimą – tokią poziciją palaiko ir Copa-Cogeca bei Komisaras Hoganas.
 • Ūkininkų patirtų nuostolių kompensavimas.
 • Derybos dėl ES prekybos susitarimų.
 • Brexit pasekmės.
 • Kailinių žvėrelių augintojų problemos.
 • Augalų apsaugos produktų naudojimas.

ŽŪR PRANEŠIMĄ RASITE ČIA