Ar viską žinome apie ES struktūrinių fondų naudą?

Sausio 25 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus sveikino diskusijų klubo dalyvius, susirinkusius į švietėjiško filmo „Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės“ premjerą.

Renginio dalyviams pranešimą „Lietuva ir Europa: istorijos pamokos dabarčiai“ perskaitė bei diskusijai „Lietuvos pažanga XXI a. ir istorinės raidos kontekste“ moderavo ir į klausimus atsakė istorikas, medievistas, Lietuvos mokslo akademijos narys Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Rimvydas Petrauskas.

Projektų valdymo ir mokymo centro direktorius Vaidotas Petronis moderavo diskusijai apie ES investicijas, jų reikšmę ir pasiektus rezultatus.

Ekspertė Algimanta Pabedinskienė pristatė svarbiausius faktus apie ES investicinių projektų naudą Lietuvai bei pristatė vieną iš ES projektų pagalba parengtų dokumentinių filmų „Trys kartos. Trys istorijos. Trys galimybės“ premjerą.

Filmo siužetas pasakoja vienos šeimos trijų kartų istorijas, apie  ES struktūrinių fondų projektų sukurtas galimybes gerinant jų socialinę-ekonominę gyvenimo kokybę. Filmą sudaro trys siužeto linijos: pirmoji – vyresnioji (senjorų) karta siejama su ES lėšomis, skirtomis veikloms, kuriose aktyviai dalyvauja senjorai; antroji – vidurinės kartos šeimos nariai siejami su lėšomis, skirtomis užimtumui ir bendruomenių klausimams spręsti; trečioji – su jaunimu, kuriam suteikiamos naujos galimybės pagal ES finansuojamus projektus Jaunimo garantijos ir pan. Filme pateikiama trumpa statistinė informacija apie bendrą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Filmas yra ne tik edukacinio, bet ir informacinio pobūdžio, vystant pasakojimą per šeimos istoriją ir parodant kokią pridėtinę vertę ES investicijos šalies piliečiams.

Po filmo premjeros vyko diskusija apie struktūrinės paramos pagalbą, vyko viktorina apie ES investicijas švietimui, kultūrai, socialinėms priemonėms, žemės ūkiui ir žuvininkystei.

Renginys buvo skirtas paskatinti gyventojus domėtis ES struktūrinių fondų investicijomis, jų daromais pokyčiais bei rezultatais ir teikiama nauda šaliai, regionui, piliečiui.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 12 PRIORITETO: „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ priemonę 12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES investicijas.