ATMINTINĖ APIE GAZOLIUS, SKIRTUS NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) siekdama supaprastinti leidimų, suteikiančių teisę žemės ūkio veiklos subjektams iš pardavėjų taikant akcizų lengvatą įsigyti gazolių, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje išdavimą, 2016 metais optimizavo leidimų išdavimo procesą.

Nauja leidimų išdavimo tvarka įsigaliojo nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. Visi žemės ūkio veiklos subjektai, kurie dėl leidimų išdavimo į apskričių VMI padalinius kreipėsi liepos mėnesį, leidimus naujiems ūkiniams metams gavo vadovaujantis senąja tvarka, ir apie esminius pakeitimus, įsigaliojusius nuo rugpjūčio 1 d., galimai iki šiol nesužinojo. Todėl informuojame, kad yra keletas esminių pakeitimų:

  • Automatizuotas leidimų generavimas, t. y. žemės ūkio veiklos subjektas neturi teikti prašymo išduoti leidimą. Leidimai generuojami VMI gavus žemės ūkio veiklos subjekto deklaruotus duomenis, naudojamus gazolių kiekiui apskaičiuoti ir praėjusių metų išnaudotą gazolių kiekį;
  • Atsisakyta leidimo tvirtinimo apskrities VMI viršininko, ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Automatizuotai parengtas leidimas įkeliamas į VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), todėl žemės ūkio veiklos subjektas gali bet kada jį atsispausdinti ir naudoti. Jeigu žemės ūkio veiklos subjektas neturi galimybės savarankiškai atsispausdinti leidimo, dėl leidimo atspausdinimo jis gali kreiptis į apskrities VMI;
  • Žemės ūkio veiklos subjektai gali stebėti gazolių likučio pokytį Mano VMI portale realiu laiku, nes gazolių pardavėjai visas operacijas registruoja tiesiogiai į VMI Akcizų informacinę sistemą, o ne į popierinę apskaitos lentelę. Žemės ūkio veiklos subjektui sudaryta galimybė kartu su leidimu atsispausdinti popierinę apskaitos lentelę, kurioje jis gali savarankiškai fiksuoti kiekvieno gazolių įsigijimo duomenis. Tačiau ši apskaitos lentelė yra tik kaip pagalbinė priemonė vedant gazolių naudojimo apskaitą ir jos pildymas nėra privalomas.

VMI parengė atmintinę apie gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje. Atmintinėje pateikiama išsamesnė informacija apie aukščiau minėtus leidimų išdavimo tvarkos pakeitimus ir kitus aktualius klausimus, susijusius su gazolių apskaita, prievolių vykdymu. Atmintinėje taip pat pateikiami paaiškinimai, kaip žemės ūkio veiklos subjektai gali prisijungti prie Mano VMI portalo, rasti parengtą leidimą ir patikrinti gazolių likutį. Atmintinė yra patalpinta VMI svetainėje, adresu – www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/atmintine-apie-gazolius-skirtus-naudoti-zemes-ukyje/10174