Atsakingos institucijos nesprendžia AKM problemos

Liepos 19 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko pasitarimas dėl Afrikinio kiaulių maro (AKM), kuriame dalyvavo ministrė V.Baltraitienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius J.Milius, VMVT direktoriaus pavaduotojas V. Paulauskas, Seimo nariai: B. Bradauskas, B. Pauža, K. Grybauskas, P. Čimbaras. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai (LKAA) atstovavo Algis Baravykas, Kęstutis Vaicekauskas, Aivaras Urba, Vladas Gindrėnas. Taip pat pasitarime dalyvavo Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius.

Pasitarimą pradėjo ministrė, išreikšdama susirūpinimą komerciniais ūkiais bei mažų laikytojų gynyba, reikšdama priekaištus LKAA dėl neva neteisingos ir klaidinančios informacijos, jog nieko nėra daroma, siekiant kovoti su AKM.  Taip pat ministrė užsiminė, kad bus mokamos kompensacijos ūkiams, kurie yra III AKM zonoje – neva taip sutarta su Komisaru Filu Hoganu. O kompensacijos bus mokamos nuo paramos, skirtos pieno sektoriaus nuostolių kompensavimui.

Seimo nariai iš pradžių stojo ginti smulkiųjų kaulių augintojų. Liejosi mintys apie šernus, vakcinas ir bereikalingą tautos gąsdinimą. Bronius Bradauskas net žadėjo priimti Seimo nutarimą, kad būtų uždrausta skersti smulkiųjų ūkininkų kiaules.

LKAA nariai reikalavo, kad atsakingos institucijosimtųsi veiksmų ir pradėtų vykdyti konkretų planą, o už patirtus nuostolius būtų numatytos ir mokamos kompensacijos.

LKAA nariai pažymėjo, kad abejingumas ir AKM problemos ignoravimas – nėra tinkamas problemos sprendimo variantas.  Kaip vieną iš variantų pasiūlėme apdrausti kiaules nuo AKM.

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius pažymėjo, kad esant tokiai padėčiai Lietuvoje dėl AKM, visos viltys eksportuoti mėsos produktus iš kiaulienos ir jautienos į trečiąsias šalis tampa neįgyvendinamomis, todėl operatyviai būtina imtis radikalių sprendimų.

Ministrė V.Baltraitienė apibendrindama pasitarimą pažymėjo, kad lėšų klausimas kompensacijoms III zonoje yra sprendžiamas. Tiek VMVT direktorius J.Milius, tiek ministrė V.Baltraitienė tikino, kad yra gautas Europos Komisijos pažadas peržiūrėti buvimo zonoje trukmę iki 40 dienų. Tačiau kitame sakinyje jau buvo minimas 3 mėnesių terminas.

Manytina, kad tęsiasi žaidimas viešųjų ryšių pagalba, kur ministerija užliūliuos visuomenę, o mums – kiaulių augintojams pakiš špygą.

Kiaulių augintojai nusiteikę ryžtingai ir neleis šiai problemai tūnoti tyloje. O esant tokiai situacijai, kai atsakingos institucijos nesugeba, ar nenori atlikti savo darbo, esame priversti kreiptis į LR Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių. Susitikimas su A.Butkevičiumi numatytas liepos 21 d. (ketvirtadienį).

LKAA informacija