Atsakymai į kilusius klausimus dėl TI (gegužės 9 d. renginio)

Gegužės 9 d. Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) organizavo renginį apie Tiesioginių išmokų bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano su plotu ir gyvuliais susijusių priemonių aktualijas, kurio metu ūkininkams kilo keletas klausimų. ŽŪR klausimus pateikė žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) ir gavo atsakymus. Žemiau pateikiame klausimus ir ŽŪM pateiktus atsakymus.

Klausimas

Taisyklių 78.3. papunktyje numatyta, kad pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal veiklą „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“, privalo ganyti ūkinius gyvūnus ne mažesniu intensyvumu kaip 0,1 SG/ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame pagal šią veiklą plote.

    • Prašome paaiškinti, jei patikros metu ganysis 50 karvių 10 ha ploto laukelyje, nors ekstensyvaus ganymo programoje dalyvauja 60 ha, ar tai nebus laikoma per dideliu intensyvumu?
    • Taip pat prašome paaiškinti, jei minėtoje veikloje dalyvaujantis laukas bus tik nušienautas 1 kartą po birželio 20 d. ir iki rugsėjo 1 d. į jį dar nebus atginti gyvuliai, ar tai nebus laikoma neatitikimu paramos sąlygoms?

Atsakymas

  • Jei visos 50 karvių tuo metu esančių 10 ha ploto laukelyje bus iš ekstensyvaus ganymo programos, toks ganymas nebus laikomas pažeidimu.
  • Neatitinkantis paramos sąlygoms toks laukas bus laikomas tik tada, jei į jį iki spalio 1 d. iš viso nebus atginti gyvuliai.

Klausimas

Kaip būtų traktuojama ir vertinama, jeigu patikros metu lauke užfiksuojama ne ta kultūra, kuri realiai buvo deklaruota paraiškoje?

Jeigu tokios situacijos atveju abiejų kultūrų išmokos dydis yra toks pat bei nėra jokių kitų papildomų įsipareigojimų, ar tokiu atveju galėtų būti netaikoma sankcija, bet tik įspėjimas, kadangi tai neturėtų būti laikoma esminiu paramos sąlygų pažeidimu.

Atsakymas

Jei patikros metu randamas kitas augalas nei nurodytas paraiškoje, tai nelaikoma pažeidimu, išskyrus, kai pareiškėjas siekia susietosios paramos už plotą ir (ar) paramos už šias ekologines sistemas: „Veiklos ariamojoje žemėje“ (veiklas „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“), „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“.