Atsakymas į ŽŪR rezoliuciją

Žemės ūkio rūmų taryba, posėdžiavusi  spalio 26 d. priėmė rezoliuciją „Dėl bendradarbiavimo su Šiaurės ir Baltijos šalių valdžios institucijų vadovais, siekiant derliaus nuostolių kompensavimo Lietuvos žemdirbiams iš ES biudžeto ir sankcijų dėl įsipareigojimų nevykdymo netaikymo“, kurią išsiuntė Vyriausybei ir Žemės ūkio ministerijai.

Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi minėtą rezoliuciją, lapkričio 17 d. pateikė Žemės ūkio rūmams šią informaciją:

Lietuva aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisija (toliau – EK) bei ES valstybėmis narėmis dėl kritinės situacijos, sukeltos ilgalaikių liūčių ir ūkininkų patiriamų nuostolių kompensavimo.

Š. m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Ministro Pirmininko raštu kreipėsi į EK pirmininką J.C. Junkerį (Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) dalyvavo rengiant kreipimąsi).

Š. m. spalio 16 d. žemės ūkio ministras oficialiu raštu kreipėsi į EK, prašydamas iš ES biudžeto skirti paramą nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkams.

Šiuose raštuose buvo akcentuojama, kad Lietuvai didelį susirūpinimą kelia dabartinė sudėtinga situacija šalies žemės ūkio sektoriuje dėl masinio pasėlių laukų užliejimo, kurį sąlygojo pastaruoju laikotarpiu iškritusių itin gausių kritulių kiekis. Pažymėta, kad krituliai sukėlė ilgalaikę žalą ūkininkams: žuvo dalis derliaus arba labai pablogėjo jo kokybė, dėl užtvindytų teritorijų daug kur neįmanoma nuimti derliaus, žuvo dalis žieminių pasėlių, pasėtų prieš liūtis, negalima žieminių augalų sėja. Taip pat informuota, kad preliminariais, pačiais pirminiais duomenimis, nuostoliai sudarė 40 mln. eurų bei kad surinkus informaciją iš visų savivaldybių, šie nuostoliai bus dar didesni, todėl reikalinga parama iš ES biudžeto nuo liūčių nukentėjusių ūkininkų nuostoliams kompensuoti. ŽŪM rašte taip pat buvo pažymėta, kad dėl susidariusių ekstremalių klimatinių sąlygų ūkininkai negali įvykdyti tam tikrų aplinkosauginių bei sutartinių reikalavimų, bei prašoma tokiais atvejais netaikyti sankcijų.

2017 m. spalio 18–19 d. žemės ūkio ministro Broniaus Markausko vadovaujama delegacija dalyvavo penkioliktajame Pieno kooperatyvų forume Lenkijoje, kur įvyko ir dvišalis susitikimas su EK žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Filu Hoganu, kuriame, be kitų klausimų, buvo aptartas ir klausimas dėl Lietuvos ūkininkų patirtų nuostolių dėl liūčių kompensavimo. Ministras informavo komisarą, kad dėl liūčių ir potvynių visoje šalies teritorijoje paskelbta ekstremali situacija, apsemti bei neįvažiuojami didžiuliai žemės ūkio naudmenų plotai, kai kuriose savivaldybėse nenuimta daugiau kaip pusė derliaus.

Siekdama nustatyti nuo liūčių žuvusių pasėlių plotus, ŽŪM š. m. spalio 20 d. raštu kreipėsi į savivaldybes, prašydama vietoje įvertinti susidariusią situaciją ir informaciją apie žuvusių pasėlių plotus pateikti iki š. m. lapkričio 1 dienos. Pagal savivaldybių pateiktus duomenis nustatyta, kad visoje Lietuvoje augalų derlius žuvo 77 479 ha plote.

Siekdama įvertinti liūčių padarytą žalą, EK Lietuvai ir kitoms nuo liūčių nukentėjusioms Šiaurės ir Baltijos valstybėms atsiuntė klausimyną dėl grūdiniams pasėliams padarytos žalos. ŽŪM kreipėsi į savivaldybes, prašydama atsiųsti reikalingus duomenis. Savivaldybėms pateikus prašomus duomenis, ŽŪM juos apibendrino ir praėjusią savaitę išsiuntė atsakymą EK.

Dėl liūčių sukeltos sudėtingos situacijos taip pat buvo pasisakyta š. m. spalio 9 d. ir lapkričio 6 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo pristatyta esama padėtis bei prašoma paramos iš ES biudžeto.

Šiuo klausimu Lietuva taip pat nuolat bendradarbiauja su kaimyninėmis valstybėmis narėmis. Jis buvo aptartas 2017 m. rugsėjo 28 d. Stokholme vykusiame Baltijos–Šiaurės šalių Europos Sąjungos narių (,,3+3“) (Estija, Latvija, Lietuva, Danija, Suomija, Švedija) koordinaciniame susitikime.